Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дангов намери 3 резултата / The search @pseudo Дангов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Дангов " Димо Василев Димов

Дата на раждане: 10.02.1938
Място на раждане: Гр. Любимец
Димо Василев Димов Дата на раждане 10.02.1938 г. Място на раждане Гр. Любимец Вербувал го служител Павел Патриков на 25.03.1982 г. Ръководил го служител Павел Патриков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Отдел "Задгранични паспорти", ІІ отделение Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Дангов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 88/ 12.07.1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Дангов " Димо Василев Димов

Дата на раждане: 10.02.1938
Място на раждане: Гр. Любимец
Димо Василев Димов Дата на раждане 10.02.1938 г. Място на раждане Гр. Любимец Вербувал го служител Павел Патриков на 25.03.1982 г. Ръководил го служител Павел Патриков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Отдел "Задгранични паспорти", ІІ отделение Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Дангов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 88/ 12.07.1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Министър на културата - 20.12.1990 г. - 08.11.1991 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Дангов" Димо Василев Димов

Дата на раждане: 10.02.1938
Място на раждане: гр. Любимец
Димо Василев Димов Дата на раждане 10.02.1938 г. Място на раждане гр. Любимец Вербувал го служител о. р. Павел Патриков на 25.03.1982 г. Ръководил го служител о. р. Павел Патриков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел "Задгранични паспорти", ІІ отделение Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Дангов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване № 88/ 12.07.1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Копенхаген от 21.09.2001 г. до 20.07.2005 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More