Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Даскалов намери 7 резултата / The search @pseudo Даскалов found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-849
от 14.02.2017 г.
Районни избирателни комисии за избори за 44 Народно събрание

Агент "Даскалов" Неджатин Мехмед Салим

Дата на раждане: 07.08.1957
Място на раждане: с. Житница, обл. Кърджали
Неджатин Мехмед Салим Дата на раждане 07.08.1957 г. Място на раждане с. Житница, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Владимир Стоев Иванов на 17.03.1980 г., регистриран на 17.04.1980 г. Ръководил го служител кап. Владимир Стоев Иванов; лейт. Димитър Стефанов Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Даскалов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-26674 и в работно дело IР-11969; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на РИК в 9 МИР-Кърджали Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Даскалов" Тодор Крумов Шопов

Дата на раждане: 13.06.1952
Място на раждане: гр. Силистра
Тодор Крумов Шопов Дата на раждане 13.06.1952 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител кап. Георги Цветанов Петров на 07.09.1982 г., регистриран на 21.09.1982 г. Ръководил го служител кап. Георги Цветанов Петров; о. р. Сава Кръстанов; о. р. Вл. Ганев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-I, ВГУ-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Даскалов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35259; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 1995 г. до 1996 г. и от 2002 г. до 2003 г. Ръководител катедра от 1999 г. до 2000 г. и от 2002 г. до 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Тодор Крумов Шопов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Даскалов " Бойко Йорданов Йорданов

Дата на раждане: 09.10.1961
Място на раждане: С. Градина, обл. Плевен
Бойко Йорданов Йорданов Дата на раждане 09.10.1961 г. Място на раждане С. Градина, обл. Плевен Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Тодоров Петков на Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 18.06.1987 г., регистриран на 15.07.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Тодоров Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Оу на МВР-Плевен-ДС, отд. Белене Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Даскалов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-2051 (Пл) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Белене, издигнат от НДСВ
Решение N° 276
от 02.11.2011
Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Агент "Даскалов" Константин Тодоров Гегов

Дата на раждане: 12.11.1944
Място на раждане: гр. Кюстендил
Константин Тодоров Гегов Дата на раждане 12.11.1944 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител полк. Йото Николов Цеков на 29.09.1987 г., регистриран на 21.10.1987 г. Ръководил го служител полк. Йото Николов Цеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Даскалов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр 4; лично дело IА-37058; работно дело IР-17916. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор от 01.06.1997 г. до 01.01.2001 г. Директор "Геодезия и картография" от 01.01.2001 г. до 23.08.2004 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Константин Тодоров Гегов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-329
от 19.03.2014 г.
община Черноочене

Агент "Даскалов" Неджатин Мехмед Салим

Дата на раждане: 07.08.1957
Място на раждане: с. Житница, обл. Кърджали
Неджатин Мехмед Салим Дата на раждане 07.08.1957 г. Място на раждане с. Житница, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Владимир Стоев Иванов на 17.03.1980 г., регистриран на 17.04.1980 г. Ръководил го служител кап. Владимир Стоев Иванов; лейт. Димитър Стефанов Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Даскалов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-26674 и в работно дело IР-11969; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК от м. октомври 1990 г. до м. октомври 1991; Кмет на община Черноочене от м. ноември 1991 г. до м. октомври 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-245
от 15.10.2013 г.
Токуда Банк АД

Агент; секретен сътрудник "Даскалов (Даскала)" Николай Иванов Тодоров

Дата на раждане: 02.04.1940
Място на раждане: гр. Омуртаг
Николай Иванов Тодоров Дата на раждане 02.04.1940 г. Място на раждане гр. Омуртаг Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Йорданов Димитров на 20.01.1977 г., регистриран в ПГУ на 14.01.1982 г.; възстановен от лейт. Иван Донев Димитров на 11.04.1986 г. и регистриран на 25.04.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Йорданов Димитров; о. р. Иван Донев Димитров; о. р. Конст. Божилов; лейт. Александър Ив. Цветков; кап. Атанас Демирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-II, управление IV-II-III, ПГУ-IХ, управление IV-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Даскалов (Даскала) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 3 бр., съдържащи се в лично дело IА-33748, в работно дело IР-10273 и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4793; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите от 27.12.1994 г. до 26.03.1997 г Обявява установената и обявена с решение № 2-157/ 27.03.2013 г. – "Тексим Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Даскалов " Йордан Николов Колев

Дата на раждане: 03.03.1946
Място на раждане: С. Ивански, обл. Шумен
Йордан Николов Колев Дата на раждане 03.03.1946 г. Място на раждане С. Ивански, обл. Шумен Вербувал го служител Цено Върбанов на 01.03.1969 г. Ръководил го служител Цено Върбанов; Любен Николов, Косю Коюмджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ –ІІІ-ІV– ДС (ВКР)- Плевен Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Даскалов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване на лично дело ІА- 406 и на работно дело ІР-9302 № 87/ 10.07.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за кмет на общ. Пордим, обл. Плевен, издигнат от Партия на българските комунисти

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More