Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Делчев намери 8 резултата / The search @pseudo Делчев found 8 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Делчев" Христо Георгиев Каракашев

Дата на раждане: 17.08.1932
Място на раждане: гр. Дупница
Христо Георгиев Каракашев Дата на раждане 17.08.1932 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител о. р. Добри Иванов Младенов на 21.12.1977 г., регистриран на 22.12.1977 г. Ръководил го служител о. р. Добри Иванов Младенов; о. р. Калин Ламбрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ"; ВГУ-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Делчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Следовател в НСлС За Христо Георгиев Каракашев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Делчев" Димитър Иванов Канелов

Дата на раждане: 24.04.1941
Място на раждане: с. Марчево, обл. Благоевград
Димитър Иванов Канелов Дата на раждане 24.04.1941 г. Място на раждане с. Марчево, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Димитър Ангелов Диков на 08.06.1982 г., регистриран на 17.06.1982 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Ангелов Диков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС – VIII РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Делчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29964 и в работно дело IР-15694; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на „Специализирана хирургическа болница за активно лечение – Елин Пелин“ ООД; Управител (в.и.д. Главен лекар) на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Бухово“ ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-448
от 14.01.2015 г.
Приватизирани предприятия

Агент "Делчев" Иво Бенчев Гановски

Дата на раждане: 18.02.1943
Място на раждане: гр. София
Иво Бенчев Гановски Дата на раждане 18.02.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Борис Илиев Йорданов на 21.10.1982 г., регистриран на 29.10.1982 г. Ръководил го служител кап. Борис Илиев Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Делчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32379; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет Представител на "Интелтрейд" ЕООД - член на управителен орган /Съвет на директорите/ на дружество - предмет по договор за приватизационна продажба – "БКС-Запад" ЕАД Представител на "Интелтрейд" ЕООД - член на надзорен орган /Надзорен съвет/ на дружество - предмет по договор за приватизационна продажба „Хранителни стоки“ ЕАД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-641
от 20.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Смолян

Агент "Делчев" Недко Аленов Хаджиев

Дата на раждане: 19.02.1963
Място на раждане: с. Црънча, обл. Смолян
Недко Аленов Хаджиев Дата на раждане 19.02.1963 г. Място на раждане с. Црънча, обл. Смолян Вербувал го служител полк. Спиро Станков на 27.10.1980 г., регистриран на 11.11.1980 г. Ръководил го служител полк. Спиро Станков, Огнян Гондов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ХVI ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Делчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-1973 /Бл/, унищожено с протокол № 4/1990 г.; работно дело ІР–1582 /Бл/, унищожено с протокол №2/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в община Доспат, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Делчев" Недко Аленов Хаджиев

Дата на раждане: 19.02.1963
Място на раждане: с. Црънча, обл. Смолян
Недко Аленов Хаджиев Дата на раждане 19.02.1963 г. Място на раждане с. Црънча, обл. Смолян Вербувал го служител полк. Спиро Станков на 27.10.1980 г., регистриран на 11.11.1980 г. Ръководил го служител полк. Спиро Станков, Огнян Гондов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ХVI ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Делчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-1973 /Бл/, унищожено с протокол № 4/1990 г.; работно дело ІР–1582 /Бл/, унищожено с протокол №2/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за кмет на кметство Црънча, общ. Доспат, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявява установената и обявена с решение № 2-524/ 23.06.2015 г. – община Долна Митрополия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-721
от 04.10.2016 г.
община Доспат

Агент "Делчев" Недко Аленов Хаджиев

Дата на раждане: 19.02.1963
Място на раждане: с. Црънча, обл. Смолян
Недко Аленов Хаджиев Дата на раждане 19.02.1963 г. Място на раждане с. Црънча, обл. Смолян Вербувал го служител полк. Спиро Станков на 27.10.1980 г., регистриран на 11.11.1980 г. Ръководил го служител полк. Спиро Станков, Огнян Гондов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ХVI ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Делчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-1973 /Бл/, унищожено с протокол № 4/1990 г.; работно дело ІР–1582 /Бл/, унищожено с протокол №2/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Црънча от 01.11.1990 г. до 14.11.1995г. Кмет на кметство Црънча от 02.11.1999 г. до 05.11.2003 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-641/ 20.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Делчев " Недко Аленов Хаджиев

Дата на раждане: 19.02.1963
Място на раждане: с. Црънча, Благоевградско
Недко Аленов Хаджиев Дата на раждане 19.02.1963 г. Място на раждане с. Црънча, Благоевградско Вербувал го служител полк. Спиро Станков на 27.10.1980 г., регистриран на 11.11.1980 г. Ръководил го служител полк. Спиро Станков, Огнян Гондов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Гранични войски - РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Делчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4; рег. дневник; лично дело І А - 1973 /Бл/, унищожено с протокол № 4/1990 г.; работно дело І Р – 1582 /Бл/, унищожено с протокол №2/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за кмет на с. Црънча, общ. Доспат, обл. Смолян, издигнат от Ред, законност и сигурност Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Илиев, Делчев" Константин Югов Арабаджиев

Дата на раждане: 01.06.1960
Място на раждане: гр. Русе
Константин Югов Арабаджиев Дата на раждане 01.06.1960 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител кап. Георги Борисов Табаков на 21.08.1978 г., регистриран на 25.08.1978 г.; регистриран в ПГУ на 17.05.1979 г. Ръководил го служител кап. Георги Борисов Табаков; о. р. Стефан Дим. Ямболов; кап. Дико Колев Диков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиев, Делчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание – 2 бр., документи за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-1058 (Вн) и в дело Ф1, а.е. 5703-2 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 9 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Константин Югов Арабаджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More