Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Делян намери 4 резултата / The search @pseudo Делян found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Секретен сътрудник "Делян" Христо Райчев Мирчев

Дата на раждане: 03.11.1957
Място на раждане: с. Плазище, обл. Кърджали
Христо Райчев Мирчев Дата на раждане 03.11.1957 г. Място на раждане с. Плазище, обл. Кърджали Вербувал го служител к-н Попов на 23.02.1989 г. регистриран на 23.10.1989 г. Ръководил го служител к-н Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ - ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Делян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 1 – 2 бр. и 2; рег. дневник; дело № 22257; доклад на служба „Военна информация” изх. № 2424/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Плазище, общ. Джебел, издигнат от ПП "ДПС" Доклад на служба „Военна информация” по чл. 16, ал. 2, т. 2, изх. № 2424/22.10.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-416/ 22.10.2014 г. – община Джебел Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Секретен сътрудник "Делян" Христо Райчев Мирчев

Дата на раждане: 03.11.1957
Място на раждане: с. Плазище, обл. Хасково
Христо Райчев Мирчев Дата на раждане 03.11.1957 г. Място на раждане с. Плазище, обл. Хасково Вербувал го служител к-н Попов на 23.02.1989 г. регистриран на 23.10.1989 г. Ръководил го служител к-н Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ - ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Делян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 1 – 2 бр. и 2; рег. дневник; дело № 22257; доклад на служба „Военна информация” изх. № 2424/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Плазище, общ. Джебел, обл. Кърджали, издигнат от ПП "ДПС" Доклад на служба „Военна информация” по чл. 16, ал. 2, т. 2, изх. № 2424/22.10.2007 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Секретен " Делян " Христо Райчев Мирчев

Дата на раждане: 03.11.1957
Място на раждане: с. Плазище, обл. Хасково
Христо Райчев Мирчев Дата на раждане 03.11.1957 г. Място на раждане с. Плазище, обл. Хасково Вербувал го служител к-н Попов на 23.02.1989 г. регистриран на 23.10.1989 г. Ръководил го служител к-н Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ - ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Делян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 1 и 2; рег. дневник; дело № 22257; доклад на служба „Военна информация” изх. № 2424/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Плазище, общ. Джебел, обл. Кърджали, издигнат от ДПС Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 Доклад на служба „Военна информация” по чл. 16, ал. 2, т. 2, изх. № 2424/22.10.2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Делян" Христо Райчев Мирчев

Дата на раждане: 03.11.1957
Място на раждане: с. Плазище, обл. Кърджали
Христо Райчев Мирчев Дата на раждане 03.11.1957 г. Място на раждане с. Плазище, обл. Кърджали Вербувал го служител к-н Попов на 23.02.1989 г. регистриран на 23.10.1989 г. Ръководил го служител к-н Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ - ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Делян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 1 – 2 бр. и 2; рег. дневник; дело № 22257; доклад на служба „Военна информация” изх. № 2424/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Плазище от м. октомври 1994 г. Доклад на служба „Военна информация” по чл. 16, ал. 2, т. 2, изх. № 2424/22.10.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More