Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Десислава намери 3 резултата / The search @pseudo Десислава found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Доверено лице; Агент "Ваня; Десислава" Татяна Димитрова Иванова

Дата на раждане: 17.06.1951
Място на раждане: гр. Шумен
Татяна Димитрова Иванова Дата на раждане 17.06.1951 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал я служител ст. лейт. Чавдар Райков Манов на 02.04.1986 г., регистрирана на 17.04.1986 г. Ръководил я служител ст. лейт. Чавдар Райков Манов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Ваня; Десислава Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36287; работно дело IР-17599. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на редакционен съвет от 2004 г. "Струма" ООД - вестник "Струма" – гр. Благоевград Проверени са 5 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Топ нюз" ЕООД – вестник "Топ новини" – гр. Шумен Проверени са 4 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Тракия прес – ХХІ век" ООД – вестник "Тракия ХХI век" – гр. Димитровград Проверени са 42 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Десислава " Иванка Дончева Ботева

Дата на раждане: 18.08.1956
Място на раждане: С. Видраре, обл. Софийска
Иванка Дончева Ботева Дата на раждане 18.08.1956 г. Място на раждане С. Видраре, обл. Софийска Вербувал я служител Димитър Георгиев на 08.05.1984 г. Ръководил я служител Димитър Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ВКР – СВ – 10 отдел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Десислава Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30435 и работно дело IР-16208; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Ботевград, издигната от ПП ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ “ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ”
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Десислава" Цветанка Борисова Коева

Дата на раждане: 12.06.1951
Място на раждане: гр. Благоевград
Цветанка Борисова Коева Дата на раждане 12.06.1951 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал я служител о. р. Боян Минков на 19.08.1974 г., регистрирана на 05.09.1974 г. Ръководил я служител о. р. Боян Минков; о. р. Конов; лейт. Огнян Несторов; о. р. Христо Ф. Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС; ДС, управление VІ-ІV-ІІІ, управление VІ-ІІІ-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Десислава Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 919/ 21.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Десислава". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 1 МИР – Благоевград и в 5 МИР-Видин, издигнат от "БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ" Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More