Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Детелина намери 4 резултата / The search @pseudo Детелина found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Съдържател на явочна квартира "Детелина" Теменужка Велинова Тодорова

Дата на раждане: 16.02.1947
Място на раждане: гр. Сливница
Теменужка Велинова Тодорова Дата на раждане 16.02.1947 г. Място на раждане гр. Сливница Вербувал я служител о. р. Иван Петков на 21.09.1981 г., регистрирана на 17.10.1981 г. Ръководил я служител о. р. Иван Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-10 РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Детелина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1677/ 28.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 79/ 20.02.1990 г. материалите на Я/К "Детелина". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Технически секретар в Комисия по опазване и възпроизводство на природната среда от 04.04.1990 г. Технически секретар в Комисия по опазване на околната среда от 01.10.1990 г. до 02.12.1992 г.
Решение N° 2-960
от 23.05.2017 г.
община Свиленград

Съдържател на явочна квартира "Детелина" Стоян Куртев Вълков

Дата на раждане: 08.11.1950
Място на раждане: с. Младиново, обл. Хасково
Стоян Куртев Вълков Дата на раждане 08.11.1950 г. Място на раждане с. Младиново, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Никола Тихомиров на 24.06.1987 г., регистриран на 14.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Никола Тихомиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Хасково – ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Детелина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 551/08.06.1992 г. за унищожено делото на "Детелина"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Младиново от м. ноември 1999 г. до 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 153/ 27.07.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Детелина " Стоян Куртев Вълков

Дата на раждане: 08.11.1950
Място на раждане: с. Младиново, обл. Хасково
Стоян Куртев Вълков Дата на раждане 08.11.1950 г. Място на раждане с. Младиново, обл. Хасково Вербувал го служител Тихомиров на 24.06.1987 г. Ръководил го служител Тихомиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Хасково – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Детелина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 551/08.06.1992 г. за унищожени документи; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Младиново, общ. Свиленград, обл. Хасково, издигнат от Коалиция за Свиленград (МВРО- БНД, Земеделски народен съюз, ССД)
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Детелина" Радослав Димитров Стоев

Дата на раждане: 03.10.1943
Място на раждане: с. Брестовене, обл. Разград
Радослав Димитров Стоев Дата на раждане 03.10.1943 г. Място на раждане с. Брестовене, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 28.04.1973 г., регистриран на 15.05.1973 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Детелина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол от 1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-187 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Христо Ботев" - Брестовене Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More