Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Димитър намери 30 резултата / The search @pseudo Димитър found 30 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-622
от 10.03.2016 г.
ЗК УНИКА

Агент "Димитър" Ивет Колева Белева

Дата на раждане: 23.02.1964
Място на раждане: гр. София
Ивет Колева Белева Дата на раждане 23.02.1964 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Христо Недялков Христов на 10.08.1989 г., регистрирана на 23.08.1989 г. Ръководил я служител о. р. Христо Недялков Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35922; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на ЗК "УНИКА Живот" АД от 15.02.1999 г. до 14.07.2006 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ивет Колева Белева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Димитър" Стефан Трифонов Вълков

Дата на раждане: 18.06.1941
Място на раждане: гр. Свиленград
Стефан Трифонов Вълков Дата на раждане 18.06.1941 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител о. р. Атанас Кабасакалов на 11.07.1979 г., регистриран на 27.07.1979 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Кабасакалов; о. р. Кр. Камбуров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Свиленград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Предложение за изключване от агентурния апарат, съдържащо се в дело IА-1000 (Хс); рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 586/ 28.12.1990 г. с решение за унищожаване на делото на "Димитър". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Свиленград, издигнат от Коалиция "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Димитър " Гюнер Бехчет Осман

Дата на раждане: 08.03.1968
Място на раждане: С. Млечино, обл. Кърджали
Гюнер Бехчет Осман Дата на раждане 08.03.1968 г. Място на раждане С. Млечино, обл. Кърджали Вербувал го служител Златан Гогов на 18.06.1985 г., регистриран на 30.07.1985 г. Ръководил го служител Златан Гогов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г.; Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Ардино, издигнат от ДПС За Гюнер Бехчет Осман липсват други данни по чл. 25, т. 3 Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 2
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Димитър" Кеворк Таквор Кеворкян

Дата на раждане: 11.09.1944
Място на раждане: Гр. Сливен
Кеворк Таквор Кеворкян Дата на раждане 11.09.1944 г. Място на раждане Гр. Сливен Вербувал го служител О. р. Г. Георгиев на 19.11.1973 г., регистриран на 26.11.1973 г. Ръководил го служител О. р. Г. Георгиев; о. р. Цв. Цветков; о. р. Цв. Бузовски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I; управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2865/ 16.07.1990 г. с искане да бъде заличен от всички картотеки и за унищожаване на регистрационната бланка и материалите на аг. "Димитър". В дело № V-О-76751 се намират четири агентурни сведения от агент "Димитър" с рег. № 35235. В арх. дело ІА-27254 се намира агентурно сведение от агент „Димитър” с рег. № 35235. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Програмен директор и главен редактор от 20.03.1990 г. до 08.01.1991 г.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Секретен сътрудник " Димитър " Чавдар Атанасов Добрев

Дата на раждане: 21.08.1933
Място на раждане: Гр. Ямбол
Чавдар Атанасов Добрев Дата на раждане 21.08.1933 г. Място на раждане Гр. Ямбол Вербувал го служител Капит. Цветан Станимиров на 07.02.1974 г. Ръководил го служител Капит. Цветан Станимиров Структури, в които е осъществявано Първо главно управление-ДС, ХІV Решение № 14 / 04.09.2007 г. 72 сътрудничеството отдел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Агентурни сведения от секретен сътрудник "Димитър"; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 5751. Снемане от действащия оперативен отчет На 08.02.1988 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Марио; Крум; Димитър" Марин Горев Митев

Дата на раждане: 29.07.1946
Място на раждане: гр. Варна
Марин Горев Митев Дата на раждане 29.07.1946 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Юлиан Величков на 28.04.1967 г., ; възстановен на 27.11.1973 г. от о. р. Милко Ст. Минков и регистриран на 06.04.1974 г. Ръководил го служител о. р. Юлиан Величков; о. р. Румен Попов; о. р. Методи Николов; о. р. Милко Ст. Минков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-I, ВГУ-IХ-IV, управление IV-III-IV, управление IV-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марио; Крум; Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-4261; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за аг. "Марио". Снемане от действащия оперативен отчет Едноличен собственик и управител на "Албако импекс" ЕООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Обект 6 - Бакалия ул. Акад.Методи Попов (до бл.71), обособена част от общ. фирма "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ“. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Димитър" Симеон Боянов Нешев

Дата на раждане: 03.09.1956
Място на раждане: гр. София
Симеон Боянов Нешев Дата на раждане 03.09.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Асен Николов Божиков на 06.08.1980 г., регистриран на 15.08.1980 г. Ръководил го служител майор Асен Николов Божиков; о. р. Трайчо Траянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VII-II, ВГУ-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36113; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Лице-съдружник в СД "Вики-Вики" - купувач по договор за приватизационна продажба на Обект 17 – Бакалия, ул. Проф. Иван Шишманов 9, обособена част от общ. фирма "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Симеон Боянов Нешев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент "Димитър" Гюнер Бехчет Осман

Дата на раждане: 08.03.1968
Място на раждане: с. Млечино, обл. Кърджали
Гюнер Бехчет Осман Дата на раждане 08.03.1968 г. Място на раждане с. Млечино, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Златан Гогов на 18.06.1985 г., регистриран на 30.07.1985 г.; регистриран в ПГУ на 12.09.1986 г. Ръководил го служител о. р. Златан Гогов; лейт. Л. Славков; кап. Т. Кирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Ардино по линия на управление VI; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, съдържащи се в дело рег. № 17449 "Димитър"; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.; Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 26.10.2003 г. до 23.10.2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Димитър " Георги Димитров Гущанов

Дата на раждане: 31.03.1946
Място на раждане: Гр. Гоце Делчев
Георги Димитров Гущанов Дата на раждане 31.03.1946 г. Място на раждане Гр. Гоце Делчев Вербувал го служител Полк. Трендафил Г. Трендафилов на 04.04.1972 г., регистриран на 09.05.1972 г. Ръководил го служител Полк. Трендафил Г. Трендафилов; Панчо Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС; СОУ- ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2909 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Гоце Делчев, издигнат от Партия “Българско Движение Национален Идеал за Единство” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Димитър" Манол Тодоров Манолов

Дата на раждане: 30.07.1961
Място на раждане: гр. Ямбол
Манол Тодоров Манолов Дата на раждане 30.07.1961 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител полк. Ангел Калоянов Георгиев на 30.11.1986 г., регистриран на 16.12.1986 г. Ръководил го служител полк. Ангел Калоянов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО- 8 ГО-Бургас Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36119; работно дело IР-17526. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Приморско, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Манол Тодоров Манолов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-517
от 09.06.2015 г.
община Радомир

Сътрудник, Агент "Димитър" Ненчо Никифоров Мирков

Дата на раждане: 10.01.1947
Място на раждане: с. Друган, обл. Перник
Ненчо Никифоров Мирков Дата на раждане 10.01.1947 г. Място на раждане с. Друган, обл. Перник Вербувал го служител о. р. Васил Йорданов Гусев на 08.06.1967 г.; регистриран на 07.07.1967 г.; о. р. Борислав Ат. Филипов на 28.11.1971 г., регистриран на 10.12.1971 г. Ръководил го служител о. р. Васил Йорданов Гусев, о. р. Борислав Ат. Филипов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел ІІІ-2 – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник, агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 - 3 бр.; рег. дневник – 2 бр.; протокол за унищожаване на лично дело ІА-22171 № 82/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Кмет на кметство Друган от 26.10.2003 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Агент "Димитър" Георги Димитров Гущанов

Дата на раждане: 31.03.1946
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Георги Димитров Гущанов Дата на раждане 31.03.1946 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител полк. Трендафил Г. Трендафилов на 04.04.1972 г., регистриран на 09.05.1972 г. Ръководил го служител Полк. Трендафил Г. Трендафилов; Панчо Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление II; СОУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-2909 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело IР-1765 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на ФОРТЕ КАРД ЕООД, гр. Гоце Делчев Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Агент "Димитър" Йордан Димитров Йорданов

Дата на раждане: 01.05.1952
Място на раждане: с. Черньово, обл. Софийска
Йордан Димитров Йорданов Дата на раждане 01.05.1952 г. Място на раждане с. Черньово, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Георги Кьосев на 26.02.1976 г., регистриран на 05.03.1976 г. Ръководил го служител о. р. Георги Кьосев; о. р. Т. Костадинов; о. р. А. Бояджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2501 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-956 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Общото събрание) и управител на ИМПЕРИАЛ БГ ООД, гр. Несебър; Член на управителен орган (Общото събрание) и управител на ИМПЕРИАЛ 55 ООД, гр. Несебър; Член на управителен орган (Общото събрание) и управител на РЮГЕН-2, гр. Несебър; Собственик и управител на ПЕТТЕ ЗОДИИ-ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЕТ, гр. Несебър Обявява установената и обявена с решение № 95/ 28.10.2009 г. - следователи и дознатели - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 36
от 05.06.2008
лица, регистрирани отизбирателните комисии за участие в избори на 07.06.2008 г.

Агент " Димитър " Лазар Георгиев Налбантов

Дата на раждане: 13.09.1967
Място на раждане: Гр. Гоце Делчев
Лазар Георгиев Налбантов Дата на раждане 13.09.1967 г. Място на раждане Гр. Гоце Делчев Вербувал го служител К-н Илия Димитров Лукманов на 30.05.1984 г. Ръководил го служител К-н Илия Димитров Лукманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Благоевград – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; протокол за унищожаване № 2/20.06.1990 на р. д.; налично л. д. ІА 2291; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на с. Мусомища, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, издигнат от БСП Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове – 2007 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Димитър" Чавдар Атанасов Добрев

Дата на раждане: 21.08.1933
Място на раждане: гр. Ямбол
Чавдар Атанасов Добрев Дата на раждане 21.08.1933 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител кап. Цветан Станимиров на 07.02.1974 г. Ръководил го служител кап. Цветан Станимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, ХІV отдел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Димитър Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Агентурни сведения от секретен сътрудник "Димитър"; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 1 – 2 бр. и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 5751. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по национална сигурност и военни науки от 2008 г. Член на научна комисия по военни и военноинженерни науки от 2010 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 105/ 09.12.2009 г. – печатни издания
Решение N° 100
от 18.11.2009
Агенцията за приватизация

Агент "Димитър" Лазар Тодоров Бъчваров

Дата на раждане: 06.11.1931
Място на раждане: гр. София
Лазар Тодоров Бъчваров Дата на раждане 06.11.1931 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Цв. Алексиев на 06.11.1983 г., регистриран на 22.11.1983 г. Ръководил го служител кап. Цв. Алексиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-02-07-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег.бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35688; работно дело IР-16313-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 01.06.1992 г. до 24.11.1994 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Лазар Тодоров Бъчваров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент "Димитър" Николай Николов Дойнов

Дата на раждане: 08.12.1950
Място на раждане: с. Голям извор, обл. Ловеч
Николай Николов Дойнов Дата на раждане 08.12.1950 г. Място на раждане с. Голям извор, обл. Ловеч Вербувал го служител ст. лейт. Свилен Цонев Иванов на 03.07.1987 г., регистриран на 27.07.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Свилен Цонев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Велико Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3301 (В.Т.) и в работно дело IР-891 (В.Т.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Велико Търново, издигнат от ПП "Комунистическа партия на България" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Николов Дойнов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-646
от 10.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Осведомител; Агент "Димитър" Кольо Иванов Боев

Дата на раждане: 03.09.1948
Място на раждане: с. Оризово, обл. Стара Загора
Кольо Иванов Боев Дата на раждане 03.09.1948 г. Място на раждане с. Оризово, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Георги Иванов Матев на 09.06.1971 г., регистриран на 25.06.1971 г. Ръководил го служител о. р. Георги Иванов Матев; о. р. Вълю Биков; о. р. Милчо Грозев; о. р. Петър Т. Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на лично дело IА-899 (Ст.З.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-899 (Ст.З.); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1261 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Чирпан, издигнат от АБВ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-87
от 10.10.2012 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Агент "Димитър" Лазар Тодоров Бъчваров

Дата на раждане: 06.11.1931
Място на раждане: гр. София
Лазар Тодоров Бъчваров Дата на раждане 06.11.1931 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Цв. Алексиев на 06.11.1983 г., регистриран на 22.11.1983 г. Ръководил го служител кап. Цв. Алексиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-02-07-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег.бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35688; работно дело IР-16313-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 14.07.1992 г. до 01.02.1994 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Лазар Тодоров Бъчваров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 60/ 11.03.2009 г. - Комисията за регулиране на съобщенията - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Сътрудник, Агент "Димитър" Ненчо Никифоров Мирков

Дата на раждане: 10.01.1947
Място на раждане: с. Друган, обл. Перник
Ненчо Никифоров Мирков Дата на раждане 10.01.1947 г. Място на раждане с. Друган, обл. Перник Вербувал го служител о. р. Васил Йорданов Гусев на 08.06.1967 г.; регистриран на 07.07.1967 г.; о. р. Борислав Ат. Филипов на 28.11.1971 г., регистриран на 10.12.1971 г. Ръководил го служител о. р. Васил Йорданов Гусев, о. р. Борислав Ат. Филипов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел ІІІ-2 – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Сътрудник, агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 - 3 броя; рег. дневник – 2 бр.; протокол за унищожаване на лично дело ІА-22171 № 82/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за кмет на с. Друган, общ. Радомир, обл. Перник, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 113
от 24.02.2010
по чл. 28 за Кеворк Кеворкян

Агент "Димитър" Кеворк Таквор Кеворкян

Дата на раждане: 11.09.1944
Място на раждане: Гр. Сливен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Димитър " Лазар Георгиев Налбантов

Дата на раждане: 13.09.1967
Място на раждане: С. Мосомище, обл. Благоевград
Лазар Георгиев Налбантов Дата на раждане 13.09.1967 г. Място на раждане С. Мосомище, обл. Благоевград Вербувал го служител К-н Илия Димитров Лукманов на 30.05.1984 г. Ръководил го служител К-н Илия Димитров Лукманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Благоевград – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; протокол за унищожаване № 2/20.06.1990 на р. д.; налично л. д. ІА 2291; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на с. Мусомища, общ. Гоце Делчев, обл. Блатоевград, издигнат от коалиция “БСП”, “НДСВ”, Партия “Българска Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Социалдемокрация”, Политическо движение “Социалдемократи”
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Сътрудник, Агент " Димитър " Ненчо Никифоров Мирков

Дата на раждане: 10.01.1947
Място на раждане: С. Друган, обл. Перник
Ненчо Никифоров Мирков Дата на раждане 10.01.1947 г. Място на раждане С. Друган, обл. Перник Вербувал го служител Васил Йорданов Гусев на 08.06.1967 г.; Борислав Ат. Филипов на 28.11.1971 г. Ръководил го служител Васил Йорданов Гусев, Борислав Ат. Филипов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел ІІІ-2 – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Сътрудник, агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 - 2 броя; рег. дневник; протокол за унищожаване на лично дело ІА-22171 № 82/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001- 05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Кандидат за кмет на с. Друган, общ. Радомир, обл. Перник, издигнат от БСП
Решение N° 2-142
от 27.02.2013 г.
община Царево

Агент "Димитър" Манол Тодоров Манолов

Дата на раждане: 30.07.1961
Място на раждане: гр. Ямбол
Манол Тодоров Манолов Дата на раждане 30.07.1961 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител полк. Ангел Калоянов Георгиев на 30.11.1986 г., регистриран на 16.12.1986 г. Ръководил го служител полк. Ангел Калоянов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО- 8 ГО-Бургас Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36119; работно дело IР-17526. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 24.11.1995 г. до 06.11.1997 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Манол Тодоров Манолов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-132/ 29.01.2013 г. – община Приморско - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; резидент "Димитър (Димитров); Журин" Георги Генов Бацинов

Дата на раждане: 11.02.1944
Място на раждане: с. Калипетрово, обл. Силистра
Георги Генов Бацинов Дата на раждане 11.02.1944 г. Място на раждане с. Калипетрово, обл. Силистра Вербувал го служител ст. лейт. Христо Иванов Иванов на 06.04.1979 г., регистриран на 17.04.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Иванов Иванов; о. р. Гойчо Николов Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Димитър (Димитров); Журин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-530 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 18/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело на "Димитров" с рег. № 53441; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-448 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Лице, посочено като едноличен търговец с фирма длъжник – ЕТ "ГЕОРГИ БАЦИНОВ", с. Калипетрово, общ. Силистра Обявява установената и обявена с решение № 2-233/ 18.09.2013 г. – община Видин - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Секретен сътрудник "Димитър" Чавдар Атанасов Добрев

Дата на раждане: 21.08.1933
Място на раждане: Гр. Ямбол
Чавдар Атанасов Добрев Дата на раждане 21.08.1933 г. Място на раждане Гр. Ямбол Вербувал го служител Кап. Цветан Станимиров на 07.02.1974 г. Ръководил го служител Кап. Цветан Станимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, ХІV отдел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Агентурни сведения от секретен сътрудник "Димитър"; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 5751. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Политически коментатор от м. 12.2006 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители "МЕДИА ХОЛДИНГ" АД – вестник "Седмичен труд" и вестник "Труд" Проверени са 27 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. (Проверени са само работещите по трудови правоотношения. За останалите лица проверката продължава.) вестник "Седмичен труд"
Решение N° 188
от 23.02.2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Агент "Димитър" Петър Димитров Маринков

Дата на раждане: 09.03.1948
Място на раждане: гр. София
Петър Димитров Маринков Дата на раждане 09.03.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Васил Райков Сивков на 12.10.1983 г., регистриран на 19.10.1983 г. Ръководил го служител кап. Васил Райков Сивков; майор С. Любенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36960; работно дело IР-17972. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел "Полска инспекция, контрол и сертификация на посевния и присадъчния материал", главна дирекция "Апробация и семеконтрол" от 20.01.2005 г. до 01.11.2005 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Димитров Маринков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Димитър" Манол Тодоров Манолов

Дата на раждане: 30.07.1961
Място на раждане: гр. Ямбол
Манол Тодоров Манолов Дата на раждане 30.07.1961 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител полк. Ангел Калоянов Георгиев на 30.11.1986 г., регистриран на 16.12.1986 г. Ръководил го служител полк. Ангел Калоянов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО- 8 ГО-Бургас Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36119; работно дело IР-17526. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Приморско, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Манол Тодоров Манолов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-142/ 27.02.2013 г. – община Царево Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Димитър" Кеворк Таквор Кеворкян

Дата на раждане: 11.09.1944
Място на раждане: Гр. Сливен
Кеворк Таквор Кеворкян Дата на раждане 11.09.1944 г. Място на раждане Гр. Сливен Вербувал го служител О. р. Г. Георгиев на 19.11.1973 г., регистриран на 26.11.1973 г. Ръководил го служител О. р. Г. Георгиев; о. р. Цв. Цветков; о. р. Цв. Бузовски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I; управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2865/ 16.07.1990 г. с искане да бъде заличен от всички картотеки и за унищожаване на регистрационната бланка и материалите на аг. "Димитър". В дело № V-О-76751 се намират четири агентурни сведения от агент "Димитър" с рег. № 35235. В арх. дело ІА-27254 се намира агентурно сведение от агент „Димитър” с рег. № 35235. В арх. дело III раз.-34916 се намират 4 агентурни сведения от аг. "Димитър" с рег. № 35235, приети от кап. Г. Георгиев. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет до 27.06.2001 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 111/ 17.02.2010 г. – печатни издания Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 111
от 17.02.2010
Печатни издания

Агент "Димитър" Кеворк Таквор Кеворкян

Дата на раждане: 11.09.1944
Място на раждане: Гр. Сливен
Кеворк Таквор Кеворкян Дата на раждане 11.09.1944 г. Място на раждане Гр. Сливен Вербувал го служител О. р. Г. Георгиев на 19.11.1973 г., регистриран на 26.11.1973 г. Ръководил го служител О. р. Г. Георгиев; о. р. Цв. Цветков; о. р. Цв. Бузовски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I; управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2865/ 16.07.1990 г. с искане да бъде заличен от всички картотеки и за унищожаване на регистрационната бланка и материалите на аг. "Димитър". В дело № V-О-76751 се намират четири агентурни сведения от агент "Димитър" с рег. № 35235. В арх. дело ІА-27254 се намира агентурно сведение от агент „Димитър” с рег. № 35235. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрика "Приказки за телевизията" Обявен в решение № 54/ 26.11.2008 г. - БНТ "Новинар медиа" АД - вестник "Новинар" Проверени са 6 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Ню медиа груп" ООД – вестник "Уикенд" и вестник "Шок" Проверени са 11 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More