Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Димов намери 40 резултата / The search @pseudo Димов found 40 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Осведомител "Сенека; Димов" Милко Димитров Петров

Дата на раждане: 11.08.1952
Място на раждане: гр. Варна
Милко Димитров Петров Дата на раждане 11.08.1952 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Кирил Георгиев Цветков на 23.03.1973 г., регистриран на 29.03.1973 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Георгиев Цветков; о. р. Димитър Димитров; о. р. Светлин Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-I, управление VI-II-I, управление VI-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Сенека; Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в работно дело IР-12647; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2994/ 02.08.1990 г. с искане "спешно да бъде заличен от картотеката на агентурния апарат" "Димов/ Сенека". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра "Комуникации и връзки с обществеността" във Факултет по журналистика и масова комуникация от 2007 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Димов" Димитър Василев Димитров

Дата на раждане: 22.01.1940
Място на раждане: гр. Айтос
Димитър Василев Димитров Дата на раждане 22.01.1940 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител о. р. Трифон Торньов Каменов на 26.09.1964 г., регистриран на 03.10.1964 г. Ръководил го служител о. р. Трифон Торньов Каменов; Кольо Ламбрев; о. р. Димитър Икономов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-II, управление II-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37513. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.01.2000 г. до 17.07.2001 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Василев Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Димов" Пламен Василев Тимев

Дата на раждане: 02.03.1952
Място на раждане: гр. София
Пламен Василев Тимев Дата на раждане 02.03.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Асен Димитров Асенов на 17.10.1985 г., регистриран на 17.10.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Асен Димитров Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ "И"-10-А-II, управление IV-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-28905 и в работно дело IР-14529; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Член на Управителен орган /Управителен съвет/ на фирма-длъжник – "ЧЕРНОМОРСКИ БРЯГ" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-386/ 12.08.2014 г. – длъжници към банка "Експрес" Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 121
от 24.03.2010
Агенция за икономически анализи и прогнози

Секретен сътрудник "Димов" Венцислав Николов Войков

Дата на раждане: 10.08.1966
Място на раждане: гр. Габрово
Венцислав Николов Войков Дата на раждане 10.08.1966 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител Вербуван на 19.09.1987 г. Ръководил го служител майор Евтим Сапаревски; майор Минко Зурлев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 20270; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 832/ 18.03.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.10.1993 г. до 01.06.2004 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" изх. № 832/ 18.03.2010 г.
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Димов" Тодор Маринов Василев

Дата на раждане: 20.12.1952
Място на раждане: гр. Ихтиман
Тодор Маринов Василев Дата на раждане 20.12.1952 г. Място на раждане гр. Ихтиман Вербувал го служител майор Цветко Тодоров Катеринкин на 21.05.1986 г., регистриран на 13.06.1986 г. Ръководил го служител майор Цветко Тодоров Катеринкин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Правец-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35824. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Правец, издигнат от Партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Тодор Маринов Василев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Димов" Атанас Киряков Киряков

Дата на раждане: 05.08.1937
Място на раждане: гр. София
Атанас Киряков Киряков Дата на раждане 05.08.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Ивайло Гергов Павлов на 26.11.1976 г., регистриран на 06.12.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Ивайло Гергов Павлов; о. р. Петър Петров; о. р. Н. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III; СГУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32206; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоана“ - ИСУЛ“ ЕАД – гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Осведомител; Агент "Димов" Христо Раев Христов

Дата на раждане: 13.04.1933
Място на раждане: гр. Казанлък
Христо Раев Христов Дата на раждане 13.04.1933 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител лейт. Костадин Ангелов Ганев на 07.08.1971 г., регистриран на 06.09.1971 г. Ръководил го служител лейт. Костадин Ангелов Ганев; о. р. Стоян Дичев; о. р. Иван Иванов; о. р. Милко Трифонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-отдел Пловдив-VI, ВКР-Казанлък; управление III-VIII-VI, управление III-VIII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3146 (Ст.З.) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр.; протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1078 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Казанлък, издигнат от коалиция "За гражданско управление"
Решение N° 2-845
от 14.02.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Експрес

Агент "Димов" Пламен Василев Тимев

Дата на раждане: 02.03.1952
Място на раждане: гр. София
Пламен Василев Тимев Дата на раждане 02.03.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Асен Димитров Асенов на 17.10.1985 г., регистриран на 17.10.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Асен Димитров Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ "И"-10-А-II, управление IV-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-28905 и в работно дело IР-14529; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ТРАНСКОНТИНЕНТАЛ" ООД, КК „Слънчев бряг“ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-386/ 12.08.2014 г. – длъжници към банка "Експрес" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-409/ 08.10.2014 г. – длъжници към Първа частна банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-689/ 25.07.2016 г. – длъжници към Първа източна международна банка Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Димов" Кирил Донев Киров

Дата на раждане: 27.05.1961
Място на раждане: с. Екзарх Антимово, обл. Бургас
Кирил Донев Киров Дата на раждане 27.05.1961 г. Място на раждане с. Екзарх Антимово, обл. Бургас Вербувал го служител Ст. лейт. Владимир Асенов Воденичаров на 19.06.1980 г., регистриран на 15.07.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Владимир Асенов Воденичаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел 10, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-2734 (Бс) МФ; протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1217; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Несебър, издигнат от ПП "МОРЕ" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-670
от 21.06.2016 г.
община Две могили

Агент "Димов" Енвер Илиязов Мехмедов

Дата на раждане: 06.03.1940
Място на раждане: с. Бъзовец, обл. Русе
Енвер Илиязов Мехмедов Дата на раждане 06.03.1940 г. Място на раждане с. Бъзовец, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Никола Гр. Николов на 31.01.1978 г., регистриран на 15.02.1978 г. Ръководил го служител о. р. Никола Гр. Николов; о. р. Петър Донев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Русе – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); собственоръчно написани агентурни сведения; картони - обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело IA -3743 (Рс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Агент; осведомител "Димов" Христо Стефанов Холиолчев

Дата на раждане: 28.12.1931
Място на раждане: Гр. София
Христо Стефанов Холиолчев Дата на раждане 28.12.1931 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Петър Генов Костов на 05.04.1965 г., регистриран на 26.04.1965 г. Ръководил го служител Петър Генов Костов; Ат. Атанасов; Ангелски; Никола Велев; о. р. Тодор Рибаров; о. р. Любен Точев; Илия Хр. Цонев; о. р. Крум Дънков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-I; ДС, ПГУ, отдел 04; ДС, управление VI-V-VI; ДС, управление VI-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; осведомител Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-24814 и работно дело IР-9762 – 2 тома; картони обр. 1 и обр. 3; лично и работно дело 10-2052; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1235/ 17.05.2008 г.; доклад на НРС RB102101-001-04/12-748/ 23.04.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Директор БИИА в централната администрация от 1984 г. до 1999 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Осведомител "Димов" Никола Петров Николов

Дата на раждане: 13.08.1951
Място на раждане: с. Гостиля, обл. Плевен
Никола Петров Николов Дата на раждане 13.08.1951 г. Място на раждане с. Гостиля, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Никола Ганчев Василев на 22.10.1971 г., регистриран на 27.10.1971 г. Ръководил го служител о. р. Никола Ганчев Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ВМФ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за кмет на кметство Гостиля, общ. Долна Митрополия, издигнат от партия "Нова Зора" За Никола Петров Николов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Димов" Тодор Маринов Василев

Дата на раждане: 20.12.1952
Място на раждане: гр. Ихтиман
Тодор Маринов Василев Дата на раждане 20.12.1952 г. Място на раждане гр. Ихтиман Вербувал го служител майор Цветко Тодоров Катеринкин на 21.05.1986 г., регистриран на 13.06.1986 г. Ръководил го служител майор Цветко Тодоров Катеринкин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Правец-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35824. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Джурово, общ. Правец, издигнат от Партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Тодор Маринов Василев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Димов" Стоян Георгиев Илиев

Дата на раждане: 02.01.1933
Място на раждане: с. Коняво, обл. Кюстендил
Стоян Георгиев Илиев Дата на раждане 02.01.1933 г. Място на раждане с. Коняво, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Вангел Кирилов Васев на 08.03.1985 г., регистриран на 20.03.1985 г. Ръководил го служител о. р. Вангел Кирилов Васев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1383 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол от 26.02.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1383 (Пк) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „СТОМАНА” АД, гр. Перник Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Димов" Тодор Маринов Василев

Дата на раждане: 20.12.1952
Място на раждане: гр. Ихтиман
Тодор Маринов Василев Дата на раждане 20.12.1952 г. Място на раждане гр. Ихтиман Вербувал го служител майор Цветко Тодоров Катеринкин на 21.05.1986 г., регистриран на 13.06.1986 г. Ръководил го служител майор Цветко Тодоров Катеринкин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Правец-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35824. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО в 26-и МИР-София-област Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Тодор Маринов Василев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Димов " Валери Цеков Ганчев

Дата на раждане: 13.05.1961
Място на раждане: Гр. Видин
Валери Цеков Ганчев Дата на раждане 13.05.1961 г. Място на раждане Гр. Видин Вербувал го служител Ст. лейт. Тодор Славчев Антов на 09.11.1980 г., регистриран на 26.11.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Тодор Славчев Антов; ст. лейт. Т. Антов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление трето, отдел единадесети, отделение второ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1062 (Вд) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 2 Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от Коалиция "БСП, ЗС "Ал. Стамболийски" И ОБТ"
Решение N° 2-241
от 02.10.2013 г.
Обединена българска банка АД

Агент "Димов" Стоян Георгиев Илиев

Дата на раждане: 02.01.1933
Място на раждане: с. Коняво, обл. Кюстендил
Стоян Георгиев Илиев Дата на раждане 02.01.1933 г. Място на раждане с. Коняво, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Вангел Кирилов Васев на 08.03.1985 г., регистриран на 20.03.1985 г. Ръководил го служител о. р. Вангел Кирилов Васев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1383 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол от 26.02.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1383 (Пк) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет на "Пернишка ТБ" АД от 24.04.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-331
от 24.03.2014 г.
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

Осведомител "Сенека; Димов" Милко Димитров Петров

Дата на раждане: 11.08.1952
Място на раждане: гр. Варна
Милко Димитров Петров Дата на раждане 11.08.1952 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Кирил Георгиев Цветков на 23.03.1973 г., регистриран на 29.03.1973 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Георгиев Цветков; о. р. Димитър Димитров; о. р. Светлин Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-I, управление VI-II-I, управление VI-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Сенека; Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в работно дело IР-12647; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2994/ 02.08.1990 г. с искане "спешно да бъде заличен от картотеката на агентурния апарат" "Димов/ Сенека". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-132
от 29.01.2013 г.
община Приморско

Агент "Димов" Никола Георгиев Ходжев

Дата на раждане: 26.04.1937
Място на раждане: гр. Харманли
Никола Георгиев Ходжев Дата на раждане 26.04.1937 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Ставри Михайлов Ставрев на 22.04.1958 г., регистриран на 12.05.1958 г. Ръководил го служител о. р. Ставри Михайлов Ставрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-493 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Приморско от 01.08.1993 г. до 13.09.1993 г. Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 259
от 14.09.2011
община Сандански

Сътрудник "Димов" Никола Велев Жежев

Дата на раждане: 30.01.1950
Място на раждане: с. Любовка, обл. Благоевград
Никола Велев Жежев Дата на раждане 30.01.1950 г. Място на раждане с. Любовка, обл. Благоевград Вербувал го служител кап. Тодор Даракчиев на 05.10.1982 г. Ръководил го служител кап. Тодор Даракчиев; полк. Георги Сотиров; полк. Методи Алексиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 18048; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 3454/ 09.08.2011 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Кмет на кметство Дамяница от 1989 г. до 1991 г. Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3454/ 09.08.2011 г.
Решение N° 2-137
от 13.02.2013 г.
община Несебър

Агент "Димов" Кирил Донев Киров

Дата на раждане: 27.05.1961
Място на раждане: с. Екзарх Антимово, обл. Бургас
Кирил Донев Киров Дата на раждане 27.05.1961 г. Място на раждане с. Екзарх Антимово, обл. Бургас Вербувал го служител Ст. лейт. Владимир Асенов Воденичаров на 19.06.1980 г., регистриран на 15.07.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Владимир Асенов Воденичаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел 10, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-2734 (Бс) МФ; протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1217; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 08.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-392
от 10.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Хеброс

Агент "Димов" Ириней Асенов Тасев

Дата на раждане: 28.03.1939
Място на раждане: гр. Кюстендил
Ириней Асенов Тасев Дата на раждане 28.03.1939 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител кап. Марин Христов Велинов на 23.06.1988 г., регистриран на 03.08.1988 г. Ръководил го служител кап. Марин Христов Велинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1227 (Кн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Управител на фирма – длъжник – "ЕЛКО" ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-689
от 25.07.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа източна международна банка

Агент "Димов" Пламен Василев Тимев

Дата на раждане: 02.03.1952
Място на раждане: гр. София
Пламен Василев Тимев Дата на раждане 02.03.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Асен Димитров Асенов на 17.10.1985 г., регистриран на 17.10.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Асен Димитров Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ "И"-10-А-II, управление IV-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-28905 и в работно дело IР-14529; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник "СЕВЪН СТАРС" ООД, гр. Бургас /"СЕВЪН СТАРС ПЛАМЕН ТИМЕВ" ООД – по бюлетина/ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-386/ 12.08.2014 г. – длъжници към банка "Експрес" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-409/ 08.10.2014 г. – длъжници към Първа частна банка Обявява установената и обявена с решение № 2-409/ 08.10.2014 г. – длъжници към Първа частна банка - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 122
от 6.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Димов, Мак" Вачо Димитров Баев

Дата на раждане: 25.01.1954
Място на раждане: гр. Сухиндол
Вачо Димитров Баев Дата на раждане 25.01.1954 г. Място на раждане гр. Сухиндол Вербувал го служител о. р. Малин Младенов на 23.02.1981 г., регистриран на 10.10.1988 г. Ръководил го служител о. р. Малин Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов, Мак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2182/ 08.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 105/ 03.05.1990 г. личното и работно дело на агент "Димов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 16.09.1985 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Димов" Димитър Василев Димитров

Дата на раждане: 22.01.1940
Място на раждане: гр. Айтос
Димитър Василев Димитров Дата на раждане 22.01.1940 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител о. р. Трифон Торньов Каменов на 26.09.1964 г., регистриран на 03.10.1964 г. Ръководил го служител о. р. Трифон Торньов Каменов; Кольо Ламбрев; о. р. Димитър Икономов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-II, управление II-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37513. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Пълномощен министър, временно управляващ посолството в Отава от 07.03.2005 г. до 28.08.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Василев Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-591
от 06.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Видин

Агент "Димов" Валери Цеков Ганчев

Дата на раждане: 13.05.1961
Място на раждане: гр. Видин
Валери Цеков Ганчев Дата на раждане 13.05.1961 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител Ст. лейт. Тодор Славчев Антов на 09.11.1980 г., регистриран на 26.11.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Тодор Славчев Антов; ст. лейт. Т. Антов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление трето, отдел единадесети, отделение второ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІА-1062 (Вд) МФ; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. за унищожаване работно дело IР-342 (Вд); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от ПАРТИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" Обявява установената и обявена с решение 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Димов" Бисер Радилов Хаджиев

Дата на раждане: 18.09.1951
Място на раждане: с. Змеица, обл. Смолян
Бисер Радилов Хаджиев Дата на раждане 18.09.1951 г. Място на раждане с. Змеица, обл. Смолян Вербувал го служител ст. лейт. Васил В. Кисьов на 07.12.1981 г., регистриран на 17.12.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Васил В. Кисьов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2586/ 19.06.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Димов". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Змеица, общ. Доспат, издигнат от ПП "СДС"
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Димов" Тодор Маринов Василев

Дата на раждане: 20.12.1952
Място на раждане: гр. Ихтиман
Тодор Маринов Василев Дата на раждане 20.12.1952 г. Място на раждане гр. Ихтиман Вербувал го служител майор Цветко Тодоров Катеринкин на 21.05.1986 г., регистриран на 13.06.1986 г. Ръководил го служител майор Цветко Тодоров Катеринкин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Правец-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35824. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Джурово, общ. Правец, издигнат от Инициативен комитет "Тодор Маринов Василев" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Тодор Маринов Василев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-721
от 04.10.2016 г.
община Доспат

Агент "Димов" Бисер Радилов Хаджиев

Дата на раждане: 18.09.1951
Място на раждане: с. Змеица, обл. Смолян
Бисер Радилов Хаджиев Дата на раждане 18.09.1951 г. Място на раждане с. Змеица, обл. Смолян Вербувал го служител ст. лейт. Васил В. Кисьов на 07.12.1981 г., регистриран на 17.12.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Васил В. Кисьов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2586/ 19.06.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Димов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Змейца от 01.12.1990 г. до 30.10.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-200/ 26.06.2013 г. – "Сосиете Женерал Експресбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Димов " Енвер Илиязов Мехмедов

Дата на раждане: 06.03.1940
Място на раждане: с. Бъзовец, обл. Русе
Енвер Илиязов Мехмедов Дата на раждане 06.03.1940 г. Място на раждане с. Бъзовец, обл. Русе Вербувал го служител Никола Гр. Николов на 31.01.1978 г., регистриран на 15.02.1978 г. Ръководил го служител Никола Гр. Николов Решение № 18/ 25.10.2007 г. 7 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Русе – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); собственоръчно написани агентурни сведения; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело рег. № I A - 3743 (Рс); архивно дело I А 3743 (Рс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе, издигнат от ДПС
Решение N° 78
от 14.10.2009
Национален осигурителен институт

Агент "Димов" Красимир Цеков Дечев

Дата на раждане: 27.04.1951
Място на раждане: гр. София
Красимир Цеков Дечев Дата на раждане 27.04.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Красимир Капурдов на 04.03.1981 г., регистриран на 10.03.1981 г. Ръководил го служител о. р. Красимир Капурдов; о. р. Иван Лазаров Иванов; о. р. Дончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I; управление VI-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29690 и работно дело IР-13916. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 17.05.1996 г. до 12.12.1997 г.
Решение N° 2-142
от 27.02.2013 г.
община Царево

Агент "Димов" Никола Георгиев Ходжев

Дата на раждане: 26.04.1937
Място на раждане: гр. Харманли
Никола Георгиев Ходжев Дата на раждане 26.04.1937 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Ставри Михайлов Ставрев на 22.04.1958 г., регистриран на 12.05.1958 г. Ръководил го служител о. р. Ставри Михайлов Ставрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-493 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент "Димов" Пламен Василев Тимев

Дата на раждане: 02.03.1952
Място на раждане: гр. София
Пламен Василев Тимев Дата на раждане 02.03.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Асен Димитров Асенов на 17.10.1985 г., регистриран на 17.10.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Асен Димитров Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ "И"-10-А-II, управление IV-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-28905 и в работно дело IР-14529; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Член на управителен орган /Управителен съвет/ на фирма – длъжник "ЧЕРНОМОРСКИ БРЯГ" АД, гр. Бургас Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Димов " Кирил Донев Киров

Дата на раждане: 27.05.1961
Място на раждане: С. Екзарх Антимово, обл. Бургас
Кирил Донев Киров Дата на раждане 27.05.1961 г. Място на раждане С. Екзарх Антимово, обл. Бургас Вербувал го служител Ст. лейт. Владимир Асенов Воденичаров на 19.06.1980 г., регистриран на 15.07.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Владимир Асенов Воденичаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел 10, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2734 (Бс) МФ; протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1217; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 13 Кандидат за общински съветник в общ. Несебър, издигнат от Коалиция „ПОБЕДА – Политическо обединение за борба, единство, действие и ангажираност”
Решение N° 338
от 28.03.2012
Русенски университет Ангел Кънчев

Агент "Димов" Георги Константинов Габровски

Дата на раждане: 23.07.1944
Място на раждане: с. Острово, обл. Разград
Георги Константинов Габровски Дата на раждане 23.07.1944 г. Място на раждане с. Острово, обл. Разград Вербувал го служител ст. лейт. Апостол Атанасов Апостолов на 17.04.1975 г., регистриран на 24.04.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Апостол Атанасов Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2836 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-407 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 15.01.2008 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Димов" Димитър Любомиров Стефанов

Дата на раждане: 22.11.1946
Място на раждане: гр. София
Димитър Любомиров Стефанов Дата на раждане 22.11.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Свилен Мечев на 20.08.1986 г., регистриран на 02.09.1986 г. Ръководил го служител о. р. Свилен Мечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на "Димов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. Обявява установената и обявена с решение № 134/ 26.05.2010 г. – Национална агенция за приходите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Димов" Илия Пенчев Антов

Дата на раждане: 29.06.1941
Място на раждане: с. Козаново, обл. Пловдив
Илия Пенчев Антов Дата на раждане 29.06.1941 г. Място на раждане с. Козаново, обл. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Андрей Йорданов Андреев на 14.03.1984 г., регистриран на 22.03.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Андрей Йорданов Андреев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ-"И" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-549 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор РВМС-Разград от 01.02.1993 г. до 04.04.1996 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Димов" Кирил Донев Киров

Дата на раждане: 27.05.1961
Място на раждане: с. Екзарх Антимово, обл. Бургас
Кирил Донев Киров Дата на раждане 27.05.1961 г. Място на раждане с. Екзарх Антимово, обл. Бургас Вербувал го служител Ст. лейт. Владимир Асенов Воденичаров на 19.06.1980 г., регистриран на 15.07.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Владимир Асенов Воденичаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел 10, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-2734 (Бс) МФ; протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1217; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в община Несебър, издигнат от ПП "МОРЕ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-137/ 13.02.2013 г. – община Несебър Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Димов" Никола Петров Николов

Дата на раждане: 13.08.1951
Място на раждане: с. Гостиля, обл. Плевен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Димов" Пламен Василев Тимев

Дата на раждане: 02.03.1952
Място на раждане: гр. София
Пламен Василев Тимев Дата на раждане 02.03.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Асен Димитров Асенов на 17.10.1985 г., регистриран на 17.10.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Асен Димитров Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ "И"-10-А-II, управление IV-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-28905 и в работно дело IР-14529; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Член на управителен орган /Управителен съвет/ на фирма – длъжник - КСК ПОПУЛЯРНА БАНКА Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More