Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дипломат; Александров намери 1 резултата / The search @pseudo Дипломат; Александров found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Дипломат; Александров " Валентин Георгиев Александров

Дата на раждане: 23.09.1946
Място на раждане: Гр. София
Валентин Георгиев Александров Дата на раждане 23.09.1946 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител З. Зарков на 15.04.1976 г., регистриран на 20.04.1976 г. Ръководил го служител З. Зарков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дипломат; Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР- 14704-3 тома; писмо вх. № 1184/ 10.09.1990 г. с искане всички налични материали за аг. "Александров" да бъдат унищожени; доклад на МВР рег. № RB202009- Решение № 25/ 12.02.2007 г. 8 001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Министър на отбраната - 30.12.1992 г. - 17.10.1994 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More