Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Директора намери 4 резултата / The search @pseudo Директора found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Секретен сътрудник "Директора" Красимир Минков Маринов

Дата на раждане: 09.10.1954
Място на раждане: гр. Добрич
Красимир Минков Маринов Дата на раждане 09.10.1954 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител Кап. Румен Ячев на 28.08.1984 г. Ръководил го служител Кап. Румен Ячев; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Директора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество - "обезателство"; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник-2 бр.; картони обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; дело № 19207; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "ОТЕЧЕСТВО" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-160
от 03.04.2013 г.
община Варна

Секретен сътрудник "Директора" Красимир Минков Маринов

Дата на раждане: 09.10.1954
Място на раждане: гр. Добрич
Красимир Минков Маринов Дата на раждане 09.10.1954 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител Кап. Румен Ячев на 28.08.1984 г. Ръководил го служител Кап. Румен Ячев; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Директора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество - "обезателство"; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник-2 бр.; картони обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; дело № 19207; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 25.07.2001 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 292/ 15.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 6/ 05.07.2007 г. – Висшия съдебен съвет - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Секретен " Директора " Красимир Минков Маринов

Дата на раждане: 09.10.1954
Място на раждане: Гр. Добрич
Красимир Минков Маринов Дата на раждане 09.10.1954 г. Място на раждане Гр. Добрич Вербувал го служител Кап. Румен Ячев на 28.08.1984 г. Ръководил го служител Кап. Румен Ячев; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Директора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество - ”обезателство”; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник-2 бр.; картони обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; дело № 19207; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от Политическа партия “ОТЕЧЕСТВО”
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Секретен сътрудник "Директора" Красимир Минков Маринов

Дата на раждане: 09.10.1954
Място на раждане: гр. Добрич
Красимир Минков Маринов Дата на раждане 09.10.1954 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител Кап. Румен Ячев на 28.08.1984 г. Ръководил го служител Кап. Румен Ячев; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Директора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество - "обезателство"; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник-2 бр.; картони обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; дело № 19207; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "ОТЕЧЕСТВО" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More