Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Добри намери 5 резултата / The search @pseudo Добри found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Добри" Атанас Димитров Христов

Дата на раждане: 01.01.1964
Място на раждане: гр. Пловдив
Атанас Димитров Христов Дата на раждане 01.01.1964 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Атанас Петров на 25.04.1983 г., регистриран на 04.05.1983 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Добри Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 158/ 29.11.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-4648 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Пом. следовател в ОСлС-Пловдив
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Добри " Красимир Славчев Попов

Дата на раждане: 21.06.1950
Място на раждане: Гр. Видин
Красимир Славчев Попов Дата на раждане 21.06.1950 г. Място на раждане Гр. Видин Вербувал го служител Лейт. Пенчо Еленков Петров на 30.10.1985 г., регистриран на 06.11.1985 г. Ръководил го служител Лейт. Пенчо Еленков Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Добри Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-347 (Вд); работно дело ІР-53 (Вд); доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от Коалиция "ГЛАС ЗА ВИДИН" (ПП "ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" И ПП "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ") Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Добри " Стоил Добрев Георгиев

Дата на раждане: 11.08.1954
Място на раждане: с. Цацаровци, обл. София
Стоил Добрев Георгиев Дата на раждане 11.08.1954 г. Място на раждане с. Цацаровци, обл. София Вербувал го служител Майор Тодор Благоев Бацанов на 17.11.1987 г., регистриран на 23.11.1987 г. Ръководил го служител Майор Тодор Благоев Бацанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление УГВ, Отдел РО, Отделение 2 ГРО-Драгоман Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Добри Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело IА- 32006; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08 I-1827 от 12.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на общ. Драгоман, обл. Софийска, издигнат от НДСВ
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Добри " Недялко Велков Караджов

Дата на раждане: 31.07.1958
Място на раждане: Гр. Стрелча
Недялко Велков Караджов Дата на раждане 31.07.1958 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 64 Място на раждане Гр. Стрелча Вербувал го служител Христо Ковачев на 08.06.1977 г., регистриран на 30.06.1977 г. Ръководил го служител Христо Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Добри Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1/ 1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА- 1237; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общински съветник в общ. Стрелча, издигнат от ССД
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Добри" Красимир Славчев Попов

Дата на раждане: 21.06.1950
Място на раждане: гр. Видин
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More