Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Добромир намери 5 резултата / The search @pseudo Добромир found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-526
от 23.06.2015 г.
Приватизирани предприятия Разград

Агент; секретен сътрудник "Разсолков (Расолков); Добромир" Акиф Ахмедов Мехмедов

Дата на раждане: 15.12.1934
Място на раждане: с. Езерче, обл. Разград
Акиф Ахмедов Мехмедов Дата на раждане 15.12.1934 г. Място на раждане с. Езерче, обл. Разград Вербувал го служител регистриран на 27.12.1959 г.; възстановен от о. р. Димитър Ст. Иванов на 22.06.1966 г. и регистриран на 28.06.1966 г. Ръководил го служител о. р. Георги Любенов; о. р. Димитър Иванов; кап. Симеон Петров Малинов; кап. Павел Иванов Павлов; о. р. Димитър Ст. Иванов; о. р. Христо Йорданов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-Русе; ДС, ПГУ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Разсолков (Расолков); Добромир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка; съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 3072 и в дело Ф1, а.е. 2003; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - предмет на договор за приватизационна продажба – "Строител" ЕАД /АД/ Обявява установената и обявена с решение № 271/ 05.10.2011 г. – администрацията на Народното събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент; осведомител " Добромир " Боян Славчев Скопаков

Дата на раждане: 31.12.1927
Място на раждане: Гр. София
Боян Славчев Скопаков Дата на раждане 31.12.1927 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Майор Петър Пенев Гечев на 24.06.1964 г., регистриран на 28.06.1964 г. Ръководил го служител Майор Петър Пенев Гечев; Иван Терзиянов; кап. Здравец Михайлов Милчев; Добри Божилов Решение № 25/ 12.02.2007 г. 7 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-КДС, отдел VI, отделение III; управление II, отдел Х; управление II, отдел 08 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; осведомител Псевдоними Добромир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-30621 МФ; работно дело IР- 12971-3 тома; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на културата
Решение N° 2-497
от 28.04.2015 г.
община Лесичово

Агент "Добромир" Димитър Иванов Танчев

Дата на раждане: 16.02.1933
Място на раждане: с. Калугерово, обл. Пазарджик
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 299
от 17.01.2012
Мюсюлманско изповедание

Осведомител; Агент "Добромир" Искрен Андреев Добруджалиев

Дата на раждане: 24.07.1944
Място на раждане: с. Драгановец, обл. Търговище
Искрен Андреев Добруджалиев Дата на раждане 24.07.1944 г. Място на раждане с. Драгановец, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Дамян Дим. Петлешков на 02.09.1971 г., регистриран на 08.09.1971 г. Ръководил го служител о. р. Дамян Дим. Петлешков; о. р. Митко Петков; о. р. Чавдар Манов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-II, ВГУ-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Добромир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37474 и в работно дело IР-18121; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ВМС от 12.05.2010 г. до 20.04.2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Искрен Андреев Добруджалиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент; секретен сътрудник "Аспарух; Добромир (Добромиров)" Боби Николов Бобев

Дата на раждане: 01.04.1948
Място на раждане: гр. София
Боби Николов Бобев Дата на раждане 01.04.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Борислав Любенов Рангелов на 07.08.1974 г., регистриран на 14.08.1974 г., регистриран в ПГУ на 12.02.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Борислав Любенов Рангелов; о. р. Иван Иванов; ст. лейт. Пламен Благоев Атанасов; ст. лейт. Цветко Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VI-IV, ПГУ-ХIV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Аспарух; Добромир (Добромиров) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7563 – 2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Тирана от 08.03.1998 г. до 31.07.2006 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More