Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Доктора намери 5 резултата / The search @pseudo Доктора found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Агент "Доктора" Петър Димитров Карагьозов

Дата на раждане: 08.12.1937
Място на раждане: гр. София
Петър Димитров Карагьозов Дата на раждане 08.12.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Несторов Кузманов на 31.03.1969 г., регистриран на 03.04.1969 г. Ръководил го служител о. р. Иван Несторов Кузманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІ-ХІІ-ІІІ, управление ІІ-VІІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Доктора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-26122 и в работно дело ІР-11344; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Коментатор до 27.12.1998 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-540/ 04.08.2015 г. – синдиците, включени в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Доктора; Константинов " Веселин Стоянов Бончев

Дата на раждане: 30.05.1938
Място на раждане: С. Караш, обл. Враца
Веселин Стоянов Бончев Дата на раждане 30.05.1938 г. Място на раждане С. Караш, обл. Враца Вербувал го служител Полк. Георги Велчев Велев на 06.09.1969 г.; Недялко Кочев на 15.01.1976 г. Ръководил го служител Полк. Георги Велчев Велев; Васил Сивков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел VІІІ; Второ главно управление-ДС, ІХ, ІV, отдел 07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Доктора; Константинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; дело Ф.1, а. е. 2301; картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет На 24.06.1971 г. от ПГУ Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Информатор; секретен сътрудник " Доктора " Иван Борисов Матев

Дата на раждане: 26.05.1925
Място на раждане: Гр. Бургас
Иван Борисов Матев Дата на раждане 26.05.1925 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител На 26.07.1949 г.; лейт. Кирил Василев Христов на 29.05.1973 г. Ръководил го служител Лейт. Кирил Василев Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството І отдел-ДС, отделение "ИМ"; СГУ на Първо главно управление-ДС, отделение ХІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Информатор; секретен сътрудник Псевдоними Доктора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол за унищожаване на материали № 391/ 27.04.1962 г.-лично досие № І-И- 2026; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 3410. Снемане от действащия оперативен отчет Изключен от сътрудничество 1951 г. На 26.06.1976 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира; Агент "Доктора; Константинов" Веселин Стоянов Бончев

Дата на раждане: 30.05.1938
Място на раждане: с. Караш, обл. Враца
Веселин Стоянов Бончев Дата на раждане 30.05.1938 г. Място на раждане с. Караш, обл. Враца Вербувал го служител Полк. Георги Велчев Велев на 06.09.1969 г.; Недялко Кочев на 15.01.1976 г., регистриран на 28.01.1976 г. Ръководил го служител Полк. Георги Велчев Велев; Васил Сивков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел VІІІ; Второ главно управление-ДС, ІХ, ІV, отдел 07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Доктора; Константинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; дело Ф.1, а. е. 2301; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет На 24.06.1971 г. от ПГУ Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" в 23-и ИР-София Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Информатор; секретен сътрудник "Доктора" Иван Борисов Матев

Дата на раждане: 26.05.1925
Място на раждане: гр. Бургас
Иван Борисов Матев Дата на раждане 26.05.1925 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител На 26.07.1949 г.; лейт. Кирил Василев Христов на 29.05.1973 г. Ръководил го служител лейт. Кирил Василев Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството І отдел-ДС, отделение "ИМ"; СГУ на МВР-ДС, отделение ХІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството информатор; секретен сътрудник Псевдоними Доктора Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол за унищожаване на материали № 391/ 27.04.1962 г.; лично дело № І-И-2026; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 3410. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на научна комисия по медицински науки от 1992 г. Член на Президиума от 1997 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More