Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Донев намери 3 резултата / The search @pseudo Донев found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-85
от 10.10.2012 г.
Висше военноморско училище Н. Й. Вапцаров

Осведомител "Донев" Стефан Райков Тодоров

Дата на раждане: 28.05.1947
Място на раждане: с. Орловец, обл. Велико Търново
Стефан Райков Тодоров Дата на раждане 28.05.1947 г. Място на раждане с. Орловец, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Димитър Георгиев на 28.12.1973 г., регистриран на 09.01.1974 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Донев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-7065; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-1456 и работно дело IР-7065 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан на факултет "Инженерен" от 2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-618
от 01.03.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Кристалбанк

Агент "Донев" Константин Лазаров Иванов

Дата на раждане: 01.07.1940
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Донев " Атанас Асенов Грънчаров

Дата на раждане: 29.09.1945
Място на раждане: Тутракан, обл. Силистра
Атанас Асенов Грънчаров Дата на раждане 29.09.1945 г. Място на раждане Тутракан, обл. Силистра Вербувал го служител Димитър Миланов Иванов на 20.09.1965 г. Ръководил го служител Димитър Миланов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел І, отделение ІІІ – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Донев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване на арх. дело 3476 № 92/1990 г.; доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 1 RB202009-001-05/01-08-І- 1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Кандидат за кмет на с. Търновци, общ. Тутракан, обл. Силистра, издигнат от БСП

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More