Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дончо намери 6 резултата / The search @pseudo Дончо found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 34
от 22.04.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Дончо " Тодор Ортодоксиев Калофоров

Дата на раждане: 01.01.1949
Място на раждане: Гр. Несебър
Тодор Ортодоксиев Калофоров Дата на раждане 01.01.1949 г. Място на раждане Гр. Несебър Вербувал го служител Подп. Андрей Владимиров Печев на 02.06.1976 г., регистриран на 05.06.1976 г. Ръководил го служител Подп. Андрей Владимиров Печев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, отдел II, отделение К/Р линейно Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дончо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4 лично дело IА-706 (Бс) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-866/ 16.04.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Несебър, издигнат от Коалиция „МЕСТНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗЦВЕТ И ЕДИНСТВО- МОРЕ” Забележка: Документите за Тодор Ортодоксиев Калофоров са получени в Комисията след обявяване решенията за регистрираните кандидати за кметове и общински съветници - местни избори – 2007 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 34/ 22.04.2008 г. 2
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Агент "Дончо" Александър Мартинов Давидов

Дата на раждане: 13.12.1962
Място на раждане: гр. Хасково
Александър Мартинов Давидов Дата на раждане 13.12.1962 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител вербуван на 24.06.1987 г., регистриран на 08.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VІ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дончо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1726/ 30.03.1990 г. с искане "да бъдат предадени за унищожение картоните на" агент "Дончо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на "Минпроект" ЕАД от 14.10.2005 г. до 15.08.2008 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-166/ 10.04.2013 г. – служебен Министерски съвет-2013 г.- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-134
от 29.01.2013 г.
община Средец

Агент "Дончо" Николай Бойчев Иванов

Дата на раждане: 21.10.1965
Място на раждане: гр. Сливен
Николай Бойчев Иванов Дата на раждане 21.10.1965 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител кап. Петко Борисов Ваков на 07.06.1988 г., регистриран на 17.06.1988 г. Ръководил го служител кап. Петко Борисов Ваков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-6 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дончо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-38008; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на Временната управа на с. Горно Ябълково от октомври 1990 г. до октомври 1991 г. Кмет на с. Горно Ябълково от декември 1991г. до ноември 1999г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Бойчев Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Резидент "Дончо" Христо Генчев Иванов

Дата на раждане: 08.04.1942
Място на раждане: с. Стара река, обл. Сливен
Христо Генчев Иванов Дата на раждане 08.04.1942 г. Място на раждане с. Стара река, обл. Сливен Вербувал го служител Ст. л-т Веселин Георгиев на 17.06.1987 г. Ръководил го служител Ст. л-т Веселин Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Сливен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент Псевдоними Дончо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; документи от ръководилия го щатен служител; л. д. № ІА – 877 (Сл) – МФ; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство – с. Стара река от 01.05.1991 г. до 10.09.1995 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори - 2007 г.
Решение N° 2-1056
от 19.09.2017 г.
Министерство на енергетиката

Агент "Дончо" Александър Мартинов Давидов

Дата на раждане: 13.12.1962
Място на раждане: гр. Хасково
Александър Мартинов Давидов Дата на раждане 13.12.1962 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител вербуван на 24.06.1987 г., регистриран на 08.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VІ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дончо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1726/ 30.03.1990 г. с искане "да бъдат предадени за унищожение картоните на" агент "Дончо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 15.07.2015 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1041/ 12.09.2017 г. – държавни или общински дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно или общинско участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала – Министерство на енергетиката Обявява установената и обявена с решение № 129/ 14.05.2010 г. - МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Резидент " Дончо " Христо Генчев Иванов

Дата на раждане: 08.04.1942
Място на раждане: с. Стара река, обл. Сливен
Христо Генчев Иванов Дата на раждане 08.04.1942 г. Място на раждане с. Стара река, обл. Сливен Вербувал го служител ст. л-т Веселин Георгиев на 17.06.1987 г. Ръководил го служител ст. л-т Веселин Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Сливен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент Псевдоними Дончо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; документи от ръководилия го щатен служител; л. д. № ІА – 877 (Сл) – МФ; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Боров дол, общ. Твърдица, обл. Сливенска, издигнат от ГЕРБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More