Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дора намери 12 резултата / The search @pseudo Дора found 12 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Агент; секретен сътрудник "Лейла; Дора" Зорница Иванова Александрова

Дата на раждане: 28.05.1953
Място на раждане: гр. Сливен
Зорница Иванова Александрова Дата на раждане 28.05.1953 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал я служител кап. Петър Георгиев Бранков и майор Велко Кръстев на 22.03.1973 г., регистрирана на 02.06.1972 г. Ръководил я служител кап. Петър Георгиев Бранков; ст. лейт. Ат. Ганев; о. р. Марин Н. Маринов; полк. Петър Димитров Дерибеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Лейла; Дора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили я щатни служители; документи от ръководили я щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5762 – 4 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на община Сливен от 18.10.2004 г. до 09.04.2009 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Агент "Дора" Димитър Илиев Цеков

Дата на раждане: 05.02.1954
Място на раждане: гр. Враца
Димитър Илиев Цеков Дата на раждане 05.02.1954 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител ст. лейт. Анатоли Спасов Костадинов на 24.03.1987 г., регистриран на 08.04.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Анатоли Спасов Костадинов; лейт. Ангел Цветков Престойски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-605 (Вр) и в работно дело IР-103 (Вр); рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 14.11.1995 г. до 09.09.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Илиев Цеков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Дора" Васил Николов Обретенов

Дата на раждане: 01.10.1952
Място на раждане: с. Гарван, обл. Силистра
Васил Николов Обретенов Дата на раждане 01.10.1952 г. Място на раждане с. Гарван, обл. Силистра Вербувал го служител лейт. Златко Нотев на 15.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител лейт. Златко Нотев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1018 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра“ АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Васил Николов Обретенов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Дора" Зоя Йорданова Миронова

Дата на раждане: 26.02.1951
Място на раждане: с. Войводово, обл. Хасково
Зоя Йорданова Миронова Дата на раждане 26.02.1951 г. Място на раждане с. Войводово, обл. Хасково Вербувал я служител о. р. Гальон Вълчанов на 24.07.1985 г., регистрирана на 07.08.1985 г. Ръководил я служител о. р. Гальон Вълчанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване делото на аг. "Дора". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Хасково, издигната от БСП и коалиция Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Зоя Йорданова Миронова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Агент "Дора" Мария Александрова Гоцева-Цветкова

Дата на раждане: 21.05.1941
Място на раждане: гр. Видин
Мария Александрова Гоцева-Цветкова Дата на раждане 21.05.1941 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал я служител лейт. Пламен Андреев Петров на 18.06.1984 г., регистрирана на 20.06.1984 г. Ръководил я служител лейт. Пламен Андреев Петров; о. р. П. Грудански; о. р. М. Пантев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на ВГУ-"И" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-145 (Вд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-916
от 11.04.2017 г.
община Опака

Агент "Дора" Юлия Самуилова Алексиева

Дата на раждане: 04.03.1965
Място на раждане: гр. Опака
Юлия Самуилова Алексиева Дата на раждане 04.03.1965 г. Място на раждане гр. Опака Вербувал я служител кап. Данчо Колев Николаев на 09.05.1988 г., регистрирана на 16.05.1988 г. Ръководил я служител кап. Данчо Колев Николаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1318 (Тщ); протокол С № 205/ 11.04.1990 г. за унищожаване работното дело на "Дора"; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Юлия Самуилова Алексиева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-331
от 24.03.2014 г.
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент "Дора" Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова

Дата на раждане: 04.04.1947
Място на раждане: гр. Разлог
Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова Дата на раждане 04.04.1947 г. Място на раждане гр. Разлог Вербувал я служител ст. лейт. Владимир Атанасов Георгиев на 28.01.1987 г., регистрирана на 02.03.1987 г. Ръководил я служител ст. лейт. Владимир Атанасов Георгиев; о. р. П. Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34841. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1992 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-30
от 04.07.2012 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България

Агент "Дора" Димитър Илиев Цеков

Дата на раждане: 05.02.1954
Място на раждане: гр. Враца
Димитър Илиев Цеков Дата на раждане 05.02.1954 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител ст. лейт. Анатоли Спасов Костадинов на 24.03.1987 г., регистриран на 08.04.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Анатоли Спасов Костадинов; лейт. Ангел Цветков Престойски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-605 (Вр) и в работно дело IР-103 (Вр); рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Изпълнителния комитет на Национален банков синдикат Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Илиев Цеков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-311
от 19.02.2014 г.
община Добричка

Агент "Дора" Аптула Ахмед Аптула

Дата на раждане: 24.02.1950
Място на раждане: с. Камен, обл. Добрич
Аптула Ахмед Аптула Дата на раждане 24.02.1950 г. Място на раждане с. Камен, обл. Добрич Вербувал го служител ст. лейт. Георги Катев Георгиев на 08.07.1987 г., регистриран на 15.07.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Катев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1221 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 7/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1221 (Тх) (налично); протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-575 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1991 г. до 15.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 248
от 03.08.2011
Агенция за държавна финансова инспекция

Агент "Дора" Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова

Дата на раждане: 04.04.1947
Място на раждане: гр. Разлог
Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова Дата на раждане 04.04.1947 г. Място на раждане гр. Разлог Вербувал го служител ст. лейт. Владимир Атанасов Георгиев на 28.01.1987 г., регистриран на 02.03.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Атанасов Георгиев; о. р. П. Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34841. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция в ЦУ на АДВФК от 15.04.2002 г. до 29.04.2005 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Дора" Зоя Йорданова Миронова

Дата на раждане: 26.02.1951
Място на раждане: с. Войводово, обл. Хасково
Зоя Йорданова Миронова Дата на раждане 26.02.1951 г. Място на раждане с. Войводово, обл. Хасково Вербувал я служител о. р. Гальон Вълчанов на 24.07.1985 г., регистрирана на 07.08.1985 г. Ръководил я служител о. р. Гальон Вълчанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване делото на аг. "Дора". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Войводово, общ. Хасково, издигната от БСП и коалиция Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Зоя Йорданова Миронова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Дора " Надя Милкова Симеонова

Дата на раждане: 03.07.1953
Място на раждане: Гр. Лом
Надя Милкова Симеонова Дата на раждане 03.07.1953 г. Място на раждане Гр. Лом Вербувал я служител Ст. лейт. Аспарух Захариев Пелчев на 15.12.1977 г., регистриран на 22.12.1977 г. Ръководил я служител Ст. лейт. Аспарух Захариев Пелчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград, отделение ДС-Лом Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-912 МФ; протокол рег. № 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-631; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Лом, издигната от Решение № 22/ 29.01.2008 г. 61 ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More