Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дочо намери 3 резултата / The search @pseudo Дочо found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Агент-теренчик "Дочо" Димитър Алексиев Манолев

Дата на раждане: 14.03.1951
Място на раждане: с. Кулата, обл. Благоевград
Димитър Алексиев Манолев Дата на раждане 14.03.1951 г. Място на раждане с. Кулата, обл. Благоевград Вербувал го служител к-н Стоян Костадинов Тасков на 08.05.1987 г. Ръководил го служител к-н Стоян Костадинов Тасков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – РО-ЗГРО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент-теренчик Псевдоними Дочо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; разход, отчетен от оперативния работник; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА – 36316; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Кулата от м. ноември 1999 г. Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент-теренчик "Дочо" Димитър Алексиев Манолев

Дата на раждане: 14.03.1951
Място на раждане: с. Кулата, обл. Благоевград
Димитър Алексиев Манолев Дата на раждане 14.03.1951 г. Място на раждане с. Кулата, обл. Благоевград Вербувал го служител к-н Стоян Костадинов Тасков на 08.05.1987 г., регистриран на 07.07.1987 г. Ръководил го служител к-н Стоян Костадинов Тасков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – РО-З ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент-теренчик Псевдоними Дочо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; разход, отчетен от оперативния работник; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА – 36316; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Кулата, общ. Петрич, издигнат от инициативен комитет Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 241/ 12.07.2011 г. – община Петрич
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Дочо " Димитър Алексиев Манолев

Дата на раждане: 14.03.1951
Място на раждане: с. Кулата, обл. Благоевград
Димитър Алексиев Манолев Дата на раждане 14.03.1951 г. Място на раждане с. Кулата, обл. Благоевград Вербувал го служител к-н Стоян Костадинов Тасков на 08.05.1987 г. Ръководил го служител к-н Стоян Костадинов Тасков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството УГВ - ЗГРО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Дочо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; разход, отчетен от оперативния работник; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; л. д. № ІА – 36316; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград, издигнат от инициативен комитет Решение № 18/ 25.10.2007 г. 6 Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More