Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Драган намери 7 резултата / The search @pseudo Драган found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Драган" Симеон Нанков Мицев

Дата на раждане: 25.04.1941
Място на раждане: с. Ленково, обл. Плевен
Симеон Нанков Мицев Дата на раждане 25.04.1941 г. Място на раждане с. Ленково, обл. Плевен Вербувал го служител майор Георги Делчев Чолаков на 23.01.1989 г., регистриран на 16.02.1989 г. Ръководил го служител майор Георги Делчев Чолаков; о. р. Конст. Гребенаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Драган Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33737; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Лице, посочено като едноличен търговец с фирма ЕТ "Ситра-Симеон Нанков Мицев" - купувач по договор за приватизационна продажба на Магазин за месо, ул. Св. Георги Софийски 4, обособена част от общ. фирма "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 117
от 17.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Информатор "Драган" Борис Василев Семков

Дата на раждане: 21.06.1929
Място на раждане: с. Калугерово, обл. Софийска
Борис Василев Семков Дата на раждане 21.06.1929 г. Място на раждане с. Калугерово, обл. Софийска Вербувал го служител Вербуван на 11.02.1953 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел IХ (управление V, отдел III) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Драган Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 795/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично дело IИ-6075. Снемане от действащия оперативен отчет 1954 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 18.03.1988 г. до 02.01.1990 г.
Решение N° 152
от 20.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент "Драган" Стефан Стоянов Георгиев

Дата на раждане: 31.10.1938
Място на раждане: с. Шуменци, обл. Силистра
Стефан Стоянов Георгиев Дата на раждане 31.10.1938 г. Място на раждане с. Шуменци, обл. Силистра Вербувал го служител майор Лазар Маринов Сандов на 24.02.1960 г., регистриран на 28.10.1962 г. Ръководил го служител майор Лазар Маринов Сандов; о. р. Мирчо Василев Михов; о. р. Никола Христов Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-III-а Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Драган Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-14423; работно дело IР-2527. Снемане от действащия оперативен отчет 1963 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на политотдел до 21.06.1990 г. Зам. командващ на Вътрешни войски до 29.06.1992 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент; секретен сътрудник "Драган" Владко Данаилов Мурдаров

Дата на раждане: 16.04.1948
Място на раждане: гр. София
Владко Данаилов Мурдаров Дата на раждане 16.04.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Младенов на 14.08.1975 г., регистриран на 23.08.1975 г. Ръководил го служител о. р. Младенов; о. р. Хр. Стронгелов; о. р. Михаил Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III; ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Драган Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а. е. 4594; работно дело IР-11849 – 2 тома; писмо вх. № 911/ 21.02.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 71/ 25.01.1990 г. личното и работното дело (налично) на аг. "Драган"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18601/ 22.10.2008 г.. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по филологически науки и изкуства от 1997 г. Зам. председател на научна комисия по филология от 2000 г. до 2003 г. Обявен с решение № 72/ 03.08.2009 г. - електронни медии - радиа и телевизии
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент; секретен сътрудник "Драган" Владко Данаилов Мурдаров

Дата на раждане: 16.04.1948
Място на раждане: гр. София
Владко Данаилов Мурдаров Дата на раждане 16.04.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Младенов на 14.08.1975 г., регистриран на 23.08.1975 г. Ръководил го служител о. р. Младенов; о. р. Хр. Стронгелов; о. р. Михаил Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III; ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Драган Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а. е. 4594; работно дело IР-11849 – 2 тома; писмо вх. № 911/ 21.02.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 71/ 25.01.1990 г. личното и работното дело (налично) на аг. "Драган"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18601/ 22.10.2008 г.. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Водещ на предавания в БНТ
Решение N° 2-15
от 05.06.2012 г.
Министерство на културата

Агент; секретен сътрудник "Драган" Владко Данаилов Мурдаров

Дата на раждане: 16.04.1948
Място на раждане: гр. София
Владко Данаилов Мурдаров Дата на раждане 16.04.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Младенов на 14.08.1975 г., регистриран на 23.08.1975 г. Ръководил го служител о. р. Младенов; о. р. Хр. Стронгелов; о. р. Михаил Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III; ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Драган Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а. е. 4594; работно дело IР-11849 – 2 тома; писмо вх. № 911/ 21.02.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 71/ 25.01.1990 г. личното и работното дело (налично) на аг. "Драган"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18601/ 22.10.2008 г.. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Български културен институт – Виена от 01.07.1991 г. до 01.09.1995 г. Обявен с решение № 72/ 03.08.2009 г. - електронни медии - радиа и телевизии Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - ВАК
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Драган " Нино Петров Михайлов

Дата на раждане: 14.11.1951
Място на раждане: Гр. Благоевград
Нино Петров Михайлов Дата на раждане 14.11.1951 г. Място на раждане Гр. Благоевград Вербувал го служител Лейт. Йордан Йосифов Кочев на 12.05.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител Лейт. Йордан Йосифов Кочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград, отдел ДС, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Драган Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2954; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Благоевград, издигнат от ПП “ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 82

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More