Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Драгоев (Дарагоев) намери 1 резултата / The search @pseudo Драгоев (Дарагоев) found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Драгоев (Дарагоев) " Георги Костов Костов

Дата на раждане: 19.04.1951
Място на раждане: Гр. Бургас
Георги Костов Костов Дата на раждане 19.04.1951 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител Михаил Петров Петров на 11.01.1982 г. Ръководил го служител Михаил Петров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Драгоев (Дарагоев) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 1891/ 13.04.1990 г. за унищожаване на лично дело на агент "Дарагоев" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание Решение № 14 / 04.09.2007 г. 18