Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Драгомир намери 9 резултата / The search @pseudo Драгомир found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Агент "Драгомир" Антони Симеонов Вергиев

Дата на раждане: 05.04.1936
Място на раждане: Румъния
Антони Симеонов Вергиев Дата на раждане 05.04.1936 г. Място на раждане Румъния Вербувал го служител о. р. Георги Георгиев на 28.11.1974 г., регистриран на 06.12.1974 г. Ръководил го служител о. р. Георгиев; о. р. Валентин Ников; о. р. Георги Сотиров; о. р. Вл. Динев; о. р. К. Демиревски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I; управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Драгомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Драгомир". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Старши редактор, отговорен редактор (член на редакционен съвет) и коментатор от 01.10.1992 г. до 01.07.1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Драгомир" Антони Симеонов Вергиев

Дата на раждане: 05.04.1936
Място на раждане: Румъния
Антони Симеонов Вергиев Дата на раждане 05.04.1936 г. Място на раждане Румъния Вербувал го служител Георги Георгиев на 28.11.1974 г., регистриран на 06.12.1974 г. Ръководил го служител Георги Георгиев; Валентин Ников; Георги Сотиров; Вл. Динев; К. Демиревски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I; управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Драгомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Драгомир". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен редактор от 30.03.1990 г. до 15.05.1991 г.
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Агент "Драгомир" Джафер Мюмюн Хасан

Дата на раждане: 24.11.1967
Място на раждане: гр. Хасково
Джафер Мюмюн Хасан Дата на раждане 24.11.1967 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Георги Георгиев на 10.01.1987 г., регистриран на 27.01.1987 г. Ръководил го служител о. р. Георги Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Трето, отдел 08, отделение 03 – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Драгомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол рег. № КА 552 от 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело № IA–1737 (Хс); протокол рег. № КА 498 от 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР–953 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Козлец от 1999 г. до 2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Агент "Драгомир" Стоян Йорданов Терзиев

Дата на раждане: 13.05.1954
Място на раждане: с. Росеново, обл. Бургас
Стоян Йорданов Терзиев Дата на раждане 13.05.1954 г. Място на раждане с. Росеново, обл. Бургас Вербувал го служител Кап. Генчо Христов Генчев на 17.09.1974 г., регистриран на 04.10.1974 г. Ръководил го служител Кап. Генчо Христов Генчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел ХI, отделение 3 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Драгомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2275 (Бс) МФ; протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-720 на аг. "Драгомир"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на Държавно лесничейство - Средец
Решение N° 2-377
от 23.07.2014 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет

Секретен сътрудник "Драгомир" Петко Александров Девенски

Дата на раждане: 11.10.1938
Място на раждане: с. Баница, обл. Враца
Петко Александров Девенски Дата на раждане 11.10.1938 г. Място на раждане с. Баница, обл. Враца Вербувал го служител кап. Кирил Стефанов Милев; на 28.07.1979 г., регистриран на 20.11.1979 г. Ръководил го служител лейт. Румен Тенев Митев; кап. Кирил Стефанов Милев; о. р. Чавдар Капитанов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Рачко Генов; о. р. Николай Цанов; о. р. Борис Несторов; о. р. Борислав Ж. Георгиев; о. р. Борислав Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Драгомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 2542 и в дело Ф1, а.е. 4740; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан до 19.02.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Драгомир" Джафер Мюмюн Хасан

Дата на раждане: 24.11.1967
Място на раждане: гр. Хасково
Джафер Мюмюн Хасан Дата на раждане 24.11.1967 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Георги Георгиев на 10.01.1987 г., регистриран на 27.01.1987 г. Ръководил го служител о. р. Георги Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Трето, отдел 08, отделение 03 – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Драгомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол рег. № КА 552 от 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело № I A – 1737 (Хс); протокол рег. № КА 498 от 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело I Р – 953 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на с. Козлец, общ. Хасково, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Драгомир " Джафер Мюмюн Хасан

Дата на раждане: 24.11.1967
Място на раждане: с. Козлец, обл. Хасково Решение № 18/ 25.10.2007 г. 6
Джафер Мюмюн Хасан Дата на раждане 24.11.1967 г. Място на раждане с. Козлец, обл. Хасково Решение № 18/ 25.10.2007 г. 6 Вербувал го служител Георги Георгиев на 10.01.1987 г. Ръководил го служител Георги Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Трето, отдел 08, отделение 03 – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Драгомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол рег. № КА 552 от 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело № I A – 1737 (Хс); протокол рег. № КА 498 от 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело I Р – 953 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на с. Козлец, общ. Хасково, издигнат от ДПС
Решение N° 2-420
от 29.10.2014 г.
Академия на МВР

Секретен сътрудник "Драгомир" Петко Александров Девенски

Дата на раждане: 11.10.1938
Място на раждане: с. Баница, обл. Враца
Петко Александров Девенски Дата на раждане 11.10.1938 г. Място на раждане с. Баница, обл. Враца Вербувал го служител кап. Кирил Стефанов Милев; на 28.07.1979 г., регистриран на 20.11.1979 г. Ръководил го служител лейт. Румен Тенев Митев; кап. Кирил Стефанов Милев; о. р. Чавдар Капитанов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Рачко Генов; о. р. Николай Цанов; о. р. Борис Несторов; о. р. Борислав Ж. Георгиев; о. р. Борислав Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Драгомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 2542 и в дело Ф1, а.е. 4740; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра, във факултет ПАБ от 01.08.2001 г. до 15.01.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 146/ 29.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 245
от 20.07.2011
Изпълнителна агенция по горите

Агент "Драгомир" Стоян Йорданов Терзиев

Дата на раждане: 13.05.1954
Място на раждане: с. Росеново, обл. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More