Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дяков намери 1 резултата / The search @pseudo Дяков found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Дяков " Петър Добромиров Тренев

Дата на раждане: 09.07.1962
Място на раждане: Гр. Перник
Петър Добромиров Тренев Дата на раждане 09.07.1962 г. Място на раждане Гр. Перник Вербувал го служител Кап. Коста Йончев на 12.11.1980 г., регистриран на 26.11.1980 г. Ръководил го служител Кап. Коста Йончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-04-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дяков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 74/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-26334 и работно дело IР-11566; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от "Съюз на свободните демократи"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More