Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Еделвайс намери 15 резултата / The search @pseudo Еделвайс found 15 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент; съдържател на явочна квартира "Драганов; Еделвайс" Кирил Иванов Александров

Дата на раждане: 20.05.1951
Място на раждане: гр. Драгоман
Кирил Иванов Александров Дата на раждане 20.05.1951 г. Място на раждане гр. Драгоман Вербувал го служител о. р. Момчил Кацарски на 08.09.1975 г., регистриран на 17.09.1975 г.; възстановен от о. р. Румен Георгиев Йотов на 16.03.1982 г. и регистриран на 23.03.1982 г. Ръководил го служител о. р. Момчил Кацарски; о. р. Румен Георгиев Йотов; о. р. Никола Кьолиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Драганов; Еделвайс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-28686 и работно дело IР-9676. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в община Драгоман, издигнат от МК "Нова Алтернатива за Драгоман" Обявява установената и обявена с решение № 136/ 02.06.2010 г. - МВР. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-229
от 11.09.2013 г.
община Кула

Съдържател на явочна квартира "Еделвайс (Едалвайс)" Цанко Неделков Нинков

Дата на раждане: 16.12.1953
Място на раждане: гр. Кула
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-967
от 06.06.2017 г.
община Стамболово

Съдържател на явочна квартира "Еделвайс" Иван Жеков Чавдаров

Дата на раждане: 29.07.1940
Място на раждане: с. Долно Ботево, обл. Хасково
Иван Жеков Чавдаров Дата на раждане 29.07.1940 г. Място на раждане с. Долно Ботево, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Петьо Петев на 16.11.1987 г., регистриран на 23.11.1987 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Петев; о. р. Никола Делчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Еделвайс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-310 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ИК на община Стамболово до 1990 г.; Общински народен съветник до 1990 г.; Заместник-председател на ВрИК на община Стамболово от 01.10.1990 г. до 01.11.1991 г.; Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-514
от 01.06.2015 г.
община Перник

Съдържател на явочна квартира "Еделвайс" Лъчезар Стаменов Никифоров

Дата на раждане: 27.12.1952
Място на раждане: гр. Перник
Лъчезар Стаменов Никифоров Дата на раждане 27.12.1952 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител о. р. Георги Иванов на 14.07.1982 г., регистриран на 27.07.1982 г. Ръководил го служител о. р. Георги Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Еделвайс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване дело IЯ-106 (Пк); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 10.11.2003 г. до 2007 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Еделвайс" Иван Кирилов Христов

Дата на раждане: 21.08.1946
Място на раждане: с. Страдалово, обл. Кюстендил
Иван Кирилов Христов Дата на раждане 21.08.1946 г. Място на раждане с. Страдалово, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. С. Зарков на 28.03.1977 г. Ръководил го служител о. р. С. Зарков; о. р. В. Груев; о. р. Христо Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – РО, 4 ГРО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Еделвайс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване на дело ІЯ-307 (См) рег. № 35/ 14.05.1991 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на кметство Голяма Желязна, общ. Троян, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-463/ 11.02.2015 г. – община Троян Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Еделвайс" Лъчезар Стаменов Никифоров

Дата на раждане: 27.12.1952
Място на раждане: гр. Перник
Лъчезар Стаменов Никифоров Дата на раждане 27.12.1952 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител о. р. Георги Иванов на 14.07.1982 г., регистриран на 27.07.1982 г. Ръководил го служител о. р. Георги Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Еделвайс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо № 048/ 01.09.1999 г. за унищожаване дело IЯ-106 (Пк); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция "АБВ" – (Алтернатива за българско възраждане) в 14-и МИР-Перник
Решение N° 2-877
от 14.03.2017 г.
община Раднево

Съдържател на явочна квартира "Еделвайс" Цонка Динчева Кирева

Дата на раждане: 13.06.1947
Място на раждане: гр. Раднево
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-463
от 11.02.2015 г.
община Троян

Съдържател на явочна квартира "Еделвайс" Иван Кирилов Христов

Дата на раждане: 21.08.1946
Място на раждане: с. Страдалово, обл. Кюстендил
Иван Кирилов Христов Дата на раждане 21.08.1946 г. Място на раждане с. Страдалово, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. С. Зарков на 28.03.1977 г. Ръководил го служител о. р. С. Зарков; о. р. В. Груев; о. р. Христо Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – РО, 4 ГРО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Еделвайс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване на дело ІЯ-307 (См) рег. № 35/ 14.05.1991 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Голяма Желязна от 1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Еделвайс " Лъчезар Стаменов Никифоров

Дата на раждане: 27.12.1952
Място на раждане: Гр. Перник
Лъчезар Стаменов Никифоров Дата на раждане 27.12.1952 г. Място на раждане Гр. Перник Вербувал го служител Георги Иванов на 14.07.1982 г. Ръководил го служител Георги Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Еделвайс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Перник, издигнат от Политическо движение „Социалдемократи”
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Еделвайс " Тодор Петров Тодоров

Дата на раждане: 06.08.1939
Място на раждане: Гр. Видин
Тодор Петров Тодоров Дата на раждане 06.08.1939 г. Място на раждане Гр. Видин Вербувал го служител Петър Павлов на 04.06.1984 г. Ръководил го служител Петър Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Еделвайс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване на материалите на ЯК "Еделвайс"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от ПП "Граждански съюз за Нова България"
Решение N° 2-311
от 19.02.2014 г.
община Добричка

Съдържател на явочна квартира "Еделвайс" Митко Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 03.08.1944
Място на раждане: с. Подслон, обл. Добрич
Митко Георгиев Георгиев Дата на раждане 03.08.1944 г. Място на раждане с. Подслон, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Николай Желев на 18.10.1985 г., регистриран на 01.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Николай Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Еделвайс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2163/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 410/ 15.02.1990 г. личното дело на Я/К "Еделвайс". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Подслон до м. октомври 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1037
от 14.08.2017 г.
община Шумен

Съдържател на явочна квартира "Еделвайс" Нено Колев Ненов

Дата на раждане: 05.01.1931
Място на раждане: с. Друмево, обл. Шумен
Нено Колев Ненов Дата на раждане 05.01.1931 г. Място на раждане с. Друмево, обл. Шумен Вербувал го служител вербуван на 08.12.1961 г.; регистриран на 20.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Слави Петков Колев; о. р. Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Коларовград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Еделвайс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2162/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 856/ 07.03.1990 г. дело І-ПВ-410 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Друмево до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Еделвайс" Иван Кирилов Христов

Дата на раждане: 21.08.1946
Място на раждане: с. Страдалово, обл. Кюстендил
Иван Кирилов Христов Дата на раждане 21.08.1946 г. Място на раждане с. Страдалово, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. С. Зарков на 28.03.1977 г. Ръководил го служител о. р. С. Зарков; о. р. В. Груев; о. р. Христо Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – РО, 4 ГРО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Еделвайс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване на дело ІЯ-307 (См) рег. № 35/ 14.05.1991 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на с. Голяма Желязна, общ. Троян, обл. Ловеч, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори -2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Еделвайс " Иван Кирилов Христов

Дата на раждане: 21.08.1946
Място на раждане: с. Страдалово, обл. Смолян
Иван Кирилов Христов Дата на раждане 21.08.1946 г. Място на раждане с. Страдалово, обл. Смолян Вербувал го служител С. Зарков на 28.03.1977 г. Ръководил го служител С. Зарков; В. Груев; Христо Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството УГВ – РО, 4 ГРО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Еделвайс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване на дело ІЯ-307 рег. № 35/ 14.05.1991 г.; доклад на МВР RB202009-001- 05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на с. Голяма Желязна, общ. Троян, обл. Ловеч, издигнат от БСП
Решение N° 108
от 20.01.2010
Агенция за ядрено регулиране

Съдържател на явочна квартира "Еделвайс" Пламен Великов Йорданов

Дата на раждане: 04.04.1948
Място на раждане: гр. София
Пламен Великов Йорданов Дата на раждане 04.04.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Каню Канев на 12.11.1980 г., регистриран на 18.11.1980 г. Ръководил го служител о. р. Каню Канев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Еделвайс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; предложение рег. № 485/ 07.02.1990 г. за изключване на съдържателя на Я/К "Еделвайс"; писмо рег. № 57/ 07.02.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К "Еделвайс". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Р-л сектор "ЕИ и осигуряване на качеството" от 01.03.1998 г. до 01.07.2001 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More