Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Електроника намери 2 резултата / The search @pseudo Електроника found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира " Електроника " Стою Дулев Стоев

Дата на раждане: 02.12.1933
Място на раждане: Гр. Троян
Стою Дулев Стоев Дата на раждане 02.12.1933 г. Място на раждане Гр. Троян Вербувал го служител Георги Н. Палмов на 15.12.1972 г. Ръководил го служител Георги Н. Палмов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, Х, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Електроника Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 1312/ 1990 г. за изключване Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична Народен представител във Великото Решение № 14 / 04.09.2007 г. 64 дейност народно събрание
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник " Електроника; Стоянов; Банчевски " Стою Дулев Стоев

Дата на раждане: 02.12.1933
Място на раждане: Гр. Троян
Стою Дулев Стоев Дата на раждане 02.12.1933 г. Място на раждане Гр. Троян Вербувал го служител Георги Н. Палмов на 15.12.1972 г.; кап. Иван Б. Алексиев на 28.01.1977 г., регистриран на 16.03.1977 г. Ръководил го служител Георги Н. Палмов; кап. Иван Б. Алексиев; Иван Коцев; Борис Гюров; Чавдар Георгиев; Димитър Марков; Боян Тричков; Асен Левчев; Димитър Янчев; Григор Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, Х, ІІ; ДС, ПГУ, отдел IV, отдел 07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник Псевдоними Електроника; Стоянов; Банчевски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 1312/ 1990 г. за изключване; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1, а. е. 5604-2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11- 21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на икономиката и планирането При условията на чл. 28 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More