Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ердинч намери 3 резултата / The search @pseudo Ердинч found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Секретен " Ердинч " Акиф Саид Чакър

Дата на раждане: 02.04.1934
Място на раждане: С. Три могили, обл. Пловдив
Акиф Саид Чакър Дата на раждане 02.04.1934 г. Място на раждане С. Три могили, обл. Пловдив Вербувал го служител Полк. Петров на 05.10.1965 г. Ръководил го служител Полк. Петров; майор Игнатов; подп. Енев; полк. Бояджиев; полк. Каров; полк. Христов; кап. Македонски; майор Лалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Ердинч Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /”обещание”/; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1 – 4 бр., обр. 2, обр. 9; рег. дневник; дело № 304; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 3 Кандидат за общински съветник в общ. Асеновград, издигнат от ДПС Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г.
Решение N° 2-541
от 11.08.2015 г.
община Асеновград

Секретен сътрудник "Ердинч" Акиф Саид Чакър

Дата на раждане: 02.04.1934
Място на раждане: с. Три могили, обл. Пловдив
Акиф Саид Чакър Дата на раждане 02.04.1934 г. Място на раждане с. Три могили, обл. Пловдив Вербувал го служител Полк. Петров на 05.10.1965 г. Ръководил го служител Полк. Петров; майор Игнатов; подп. Енев; полк. Бояджиев; полк. Каров; полк. Христов; кап. Македонски; майор Лалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Ердинч Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /”обещание”/; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1 – 4 бр., обр. 2, обр. 9; рег. дневник; дело № 304; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 05.11.1991 г. до 02.11.1999 г. Общински съветник от 09.11.2007г. до 2011 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Секретен сътрудник "Ердинч" Акиф Саид Чакър

Дата на раждане: 02.04.1934
Място на раждане: с. Три могили, обл. Пловдив
Акиф Саид Чакър Дата на раждане 02.04.1934 г. Място на раждане с. Три могили, обл. Пловдив Вербувал го служител Полк. Петров на 05.10.1965 г. Ръководил го служител Полк. Петров; майор Игнатов; подп. Енев; полк. Бояджиев; полк. Каров; полк. Христов; кап. Македонски; майор Лалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Ердинч Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /”обещание”/; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1 – 4 бр., обр. 2, обр. 9; рег. дневник; дело № 304; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Асеновград, издигнат от ПП "ДПС" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More