Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ерма намери 1 резултата / The search @pseudo Ерма found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Ерма " Виолета Славова Воденичарова

Дата на раждане: 18.10.1956
Място на раждане: с. Беден, обл. Смолян
Виолета Славова Воденичарова Дата на раждане 18.10.1956 г. Място на раждане с. Беден, обл. Смолян Вербувал го служител Николай Ангелов Минев на 04.05.1990 г., регистрирана на 06.06.1990 г. Ръководил го служител Николай Ангелов Минев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел 07, отделение 06 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ерма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано сведение; документи от ръководилият я щатен служител; картон обр. 6; рег. бланка; лично дело № 1643; работно дело № 1643; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г.; карт. обр. 4 и рег. дневник от МВР; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Беден, общ. Девин, обл. Смолян, издигнат от Решение № 18/ 25.10.2007 г. 4 Българска партия „Либерали” Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More