Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Жана намери 6 резултата / The search @pseudo Жана found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Секретен сътрудник "Жана" Екатерина Лука Драганова-Чорбанова

Дата на раждане: 11.02.1950
Място на раждане: гр. София
Екатерина Лука Драганова-Чорбанова Дата на раждане 11.02.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител ст. лейт. Чавдар Минчев на 04.02.1981 г., регистрирана на 13.03.1981 г. Ръководил я служител ст. лейт. Чавдар Минчев; о. р. М. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отд. 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Жана Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил я щатен служител; документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а. е. 4837; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор от 1995 г. до 1998 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Секретен " Жана " Екатерина Лука Драганова- Чорбанова

Дата на раждане: 11.02.1950
Място на раждане: Гр. София
Екатерина Лука Драганова- Чорбанова Дата на раждане 11.02.1950 г. Място на раждане Гр. София Вербувал я служител Ст. лейт. Чавдар Минчев на 04.02.1981 г., регистрирана на 13.03.1981 г. Ръководил я служител Ст. лейт. Чавдар Минчев; М. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отд. 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Жана Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документи, отчетен от ръководил я щатен служител; документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; картон обр. 1 и 3; дело Ф1, а. е. 4837; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11- 21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на образованието и науката
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Жана" Екатерина Лука Драганова-Чорбанова

Дата на раждане: 11.02.1950
Място на раждане: гр. София
Екатерина Лука Драганова-Чорбанова Дата на раждане 11.02.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител ст. лейт. Чавдар Минчев на 04.02.1981 г., регистрирана на 13.03.1981 г. Ръководил я служител ст. лейт. Чавдар Минчев; о. р. М. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отд. 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Жана Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил я щатен служител; документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а. е. 4837; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на научна комисия по филология от 2000 г. до 2006 г. Обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 2-1037
от 14.08.2017 г.
община Шумен

Агент "Жана" Фани Чавдарова Инджева

Дата на раждане: 01.08.1948
Място на раждане: с. Кривица, обл. Разград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-595
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Добрич

Агент "Жана" Атанаска Ангелова Букорова

Дата на раждане: 26.04.1965
Място на раждане: гр. Разград
Атанаска Ангелова Букорова Дата на раждане 26.04.1965 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал я служител ст. лейт. Васил Господинов Василев на 13.10.1988 г., регистрирана на 21.10.1988 г. Ръководил я служител ст. лейт. Васил Господинов Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жана Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-458 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 1897/ 13.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-458 (Вн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Шабла, издигнат от Партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Жана" Клео Стефанова Протохристова-Ямболиева

Дата на раждане: 07.07.1950
Място на раждане: гр. София
Клео Стефанова Протохристова-Ямболиева Дата на раждане 07.07.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител ст. лейт. Христо Стойнов Трънчев на 08.12.1976 г., регистрирана на 20.12.1976 г. Ръководил я служител ст. лейт. Христо Стойнов Трънчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жана Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-4523 (Пд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; писмо вх. № И-2027/ 12.10.1997 г. и опис за унищожаване на работно дело IР-1367 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More