Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Жеков намери 11 резултата / The search @pseudo Жеков found 11 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Жеков" Найден Цветков Тодоров

Дата на раждане: 08.02.1952
Място на раждане: с. Черкаски, обл. Монтана
Найден Цветков Тодоров Дата на раждане 08.02.1952 г. Място на раждане с. Черкаски, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Лъчезар Александров на 12.06.1985 г., регистриран на 16.07.1985 г. Ръководил го служител о. р. Лъчезар Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жеков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29859 и работно дело IР-15585. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Вършец, издигнат от Партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" Обявява установената и обявена с решение № 2-471/ 11.03.2015 г. – община Берковица - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-574
от 11.11.2015 г.
община Лозница

Доверено лице; Агент "Жеков" Зюхтю Ахмед Мехмед

Дата на раждане: 12.06.1954
Място на раждане: с. Дянково, обл. Разград
Зюхтю Ахмед Мехмед Дата на раждане 12.06.1954 г. Място на раждане с. Дянково, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Валентин Колев Йовчев на 04.06.1986 г., регистриран на 10.06.1986 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Колев Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Жеков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-823 (Рз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 17.10.1999 г. до 07.11.2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Зюхтю Ахмед Мехмед към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-138
от 13.02.2013 г.
община Созопол

Информатор "Жеков" Никола Калоянов Стойков

Дата на раждане: 14.06.1934
Място на раждане: с. Пещерско, обл. Бургас
Никола Калоянов Стойков Дата на раждане 14.06.1934 г. Място на раждане с. Пещерско, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Марков на 15.03.1956 г., регистриран на 27.03.1956 г. Ръководил го служител о. р. Марков; о. р. Колю Методиев Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Жеков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 951/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-21445. Снемане от действащия оперативен отчет 1957 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Равадиново от м. октомври 1993 г. до м. октомври 2003г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-143
от 27.02.2013 г.
община Сунгурларе

Агент "Жеков" Феим Реджеб Кадиш

Дата на раждане: 10.10.1950
Място на раждане: с. Малко Крушево, обл. Смолян
Феим Реджеб Кадиш Дата на раждане 10.10.1950 г. Място на раждане с. Малко Крушево, обл. Смолян Вербувал го служител лейт. Марин Тодоров Дачев на 05.12.1979 г., регистриран на 21.12.1979 г. Ръководил го служител лейт. Марин Тодоров Дачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жеков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1083 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Феим Реджеб Кадиш към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Жеков" Георги Петров Високов

Дата на раждане: 27.05.1939
Място на раждане: гр. Стара Загора
Георги Петров Високов Дата на раждане 27.05.1939 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител ст. лейт. Петър Йовков Лулчев на 02.11.1988 г., регистриран на 17.11.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петър Йовков Лулчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жеков Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-34442. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по химически науки от 2000 г. до 2003 г. Зам. председател на научна комисия по химически науки от 2003 г. до 2006 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Петров Високов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-63
от 13.09.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Жеков" Найден Цветков Тодоров

Дата на раждане: 08.02.1952
Място на раждане: с. Черкаски, обл. Монтана
Найден Цветков Тодоров Дата на раждане 08.02.1952 г. Място на раждане с. Черкаски, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Лъчезар Александров на 12.06.1985 г., регистриран на 16.07.1985 г. Ръководил го служител о. р. Лъчезар Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жеков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29859 и работно дело IР-15585. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Вършец, издигнат от ПП "Земеделски съюз – "Александър Стамболийски"" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Жеков" Светослав Жеков Желязков

Дата на раждане: 21.03.1957
Място на раждане: гр. Димитровград
Светослав Жеков Желязков Дата на раждане 21.03.1957 г. Място на раждане гр. Димитровград Вербувал го служител о. р. Тодор Божанов на 10.11.1983 г., регистриран на 07.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Божанов; о. р. Генчо Христов Генчев; о. р. Даню Данев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-V-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жеков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-30048 и работно дело ІР-15797. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за народен представител в 16 МИР – Пловдив, издигнат от КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-ГЛАС НАРОДЕН" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-905
от 04.04.2017 г.
община Омуртаг

Съдържател на явочна квартира; резидент "Лоза; Жеков" Георги Христов Колев

Дата на раждане: 27.01.1936
Място на раждане: с. Макариополско, обл. Търговище
Георги Христов Колев Дата на раждане 27.01.1936 г. Място на раждане с. Макариополско, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Никола Гос. Колев на 31.05.1974 г., регистриран на 05.06.1974 г.; възстановен от лейт. Иван Димитров Миланов на 19.03.1985 г. и регистриран на 27.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Никола Гос. Колев; лейт. Иван Димитров Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ и на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; резидент Псевдоними Лоза; Жеков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител , съдържащи се в лично дело ІА-1276 (Тщ) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 9/ 13.03.1990 г. за унищожаване дело ІЯ-106 (Тщ); протокол рег. № 164/ 15.02.1990 г. за унищожаване секретните материали на "Жеков". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Веселец до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-377
от 23.07.2014 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет

Доброволен сътрудник; Агент; секретен сътрудник "Жеков" Иванчо Николов Иванчев

Дата на раждане: 26.05.1938
Място на раждане: с. Голямо Пещене, обл. Враца
Иванчо Николов Иванчев Дата на раждане 26.05.1938 г. Място на раждане с. Голямо Пещене, обл. Враца Вербувал го служител регистриран на 05.10.1968 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Иванов Гамейски; лейт. Бранимир Добрев; о.р. Александър Асенов; лейт. Людмил Борисов Танчев; ст. лейт. Петър Арангелов Павлов; ст. лейт. Николай Владимиров Бъчваров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доброволен сътрудник; агент; секретен сътрудник Псевдоними Жеков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3019 – 4 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 1996 г. до 2001 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иванчо Николов Иванчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

осведомител " Жеков " Тодор Петров Узунов

Дата на раждане: 06.06.1945
Място на раждане: Гр. Шумен
Тодор Петров Узунов Дата на раждане 06.06.1945 г. Място на раждане Гр. Шумен Вербувал го служител Величко Костов Коев на 09.04.1973 г. Ръководил го служител Величко Костов Коев; Димитър Ников; Цапрев; Балев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС – Сливен; ІІІ-ІХ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Жеков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; доклад на Служба "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 7528/ 19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Мокрен, общ. Котел, обл. Сливен, издигнат от Предизборна коалиция „Либерален съюз-Котел”(ДПС,НДСВ) За Тодор Петров Узунов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Жеков" Димитър Янев Стоянов

Дата на раждане: 15.11.1941
Място на раждане: гр. Бургас
Димитър Янев Стоянов Дата на раждане 15.11.1941 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Йордан Ст. Конарски на 05.05.1960 г., регистриран на 20.05.1960 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Ст. Конарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IV; ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жеков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1726 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1962 Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от "Български Земеделски народен съюз" във 2-и МИР-Бургас Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More