Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Желев намери 4 резултата / The search @pseudo Желев found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Секретен сътрудник "Желев" Евгений Йорданов Георгиев

Дата на раждане: 25.03.1947
Място на раждане: гр. Добрич
Евгений Йорданов Георгиев Дата на раждане 25.03.1947 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител лейт. Йордан Минчев Петков на 16.10.1986 г., регистриран на 28.10.1986 г. Ръководил го служител лейт. Йордан Минчев Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Желев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-109 (Тх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол вх. № 853/ 20.02.1990 г. за определяне за унищожаване лично дело IА-109 (Тх) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на „Център за психично здраве „Д-р П. Станчев“ – Добрич“ ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-384
от 12.08.2014 г.
Медицински университет Пловдив

Агент; секретен сътрудник "Желев; Благоев" Борис Господинов Бойкинов

Дата на раждане: 07.03.1933
Място на раждане: гр. Пловдив
Борис Господинов Бойкинов Дата на раждане 07.03.1933 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител регистриран на 14.12.1968 г. Ръководил го служител майор Трендафил Щерев Янев; ст. лейт. Божидар Константинов Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII, ПГУ-ХI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Желев; Благоев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 2181 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Желев " Валери Николов Митракиев

Дата на раждане: 26.06.1949
Място на раждане: Гр. София
Валери Николов Митракиев Дата на раждане 26.06.1949 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Иван Иванов на 22.12.1970 г. Ръководил го служител Иван Иванов; Васил Василев Структури, в които е осъществявано ДС-управление ІІІ-Х-І Решение № 20/ 19.12.2007 г. 48 сътрудничеството Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Желев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ За Валери Николов Митракиев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 334
от 20.03.2012
Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България

Агент "Желев" Николай Данаилов Кокончев

Дата на раждане: 09.11.1956
Място на раждане: гр. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More