Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Здравец намери 16 резултата / The search @pseudo Здравец found 16 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 224
от 27.05.2011
община Хаджидимово

Съдържател на явочна квартира "Здравец" Илия Стоянов Тунчев

Дата на раждане: 01.12.1934
Място на раждане: с. Копривлен, обл. Благоевград
Илия Стоянов Тунчев Дата на раждане 01.12.1934 г. Място на раждане с. Копривлен, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Асен Пелтеков на 25.06.1976 г., регистриран на 19.07.1976 г. Ръководил го служител лейт. Асен Пелтеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-16 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Здравец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол № 3/ 1990 г. за определяне за унищожаване на дело IЯ-307 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991 г.
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Съдържател на явочна квартира "Здравец" Димитър Иванов Чакъров

Дата на раждане: 07.03.1943
Място на раждане: с. Войвода, обл. Шумен
Димитър Иванов Чакъров Дата на раждане 07.03.1943 г. Място на раждане с. Войвода, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Валентин Димов на 19.06.1979 г., регистриран на 21.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Здравец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2162/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 716/ 22.02.1990 г. дело I-ПВ-376 на "Здравец" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Добри Беров“” ЕООД – гр. Шумен Обявява установената и обявена с решение № 2-84/ 03.10.2012 г. – Министерството на здравеопазването - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1055
от 19.09.2017 г.
община Елхово

Съдържател на явочна квартира "Здравец" Костадин Жечев Жечев

Дата на раждане: 13.01.1936
Място на раждане: с. Бояново, обл. Ямбол
Костадин Жечев Жечев Дата на раждане 13.01.1936 г. Място на раждане с. Бояново, обл. Ямбол Вербувал го служител вербуван на 10.03.1964 г., регистриран на 18.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Иван Георгиев Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ІІІ армия-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Здравец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 3/ 1975 г. за унищожаване дело ІА-14853. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Съдържател на явочна квартира "Здравец" Кирил Петров Кирилов

Дата на раждане: 18.09.1949
Място на раждане: гр. Видин
Кирил Петров Кирилов Дата на раждане 18.09.1949 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител о. р. Пенчо Петров на 15.09.1986 г., регистриран на 29.09.1986 г. Ръководил го служител о. р. Пенчо Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС-02 по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Здравец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Здравец". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Съдържател на явочна квартира "Здравец" Стефан Димитров Георгиев

Дата на раждане: 23.04.1953
Място на раждане: С. Чомаковци, обл. Плевен
Стефан Димитров Георгиев Дата на раждане 23.04.1953 г. Място на раждане С. Чомаковци, обл. Плевен Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Иванов на 28.02.1980 г., регистриран на 06.03.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Здравец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3206; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на почивна база от 15.02.2006 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-1026
от 07.08.2017 г.
община Нови пазар

Съдържател на явочна квартира "Здравец" Димитър Иванов Чакъров

Дата на раждане: 07.03.1943
Място на раждане: с. Войвода, обл. Шумен
Димитър Иванов Чакъров Дата на раждане 07.03.1943 г. Място на раждане с. Войвода, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Валентин Димов на 19.06.1979 г., регистриран на 21.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Здравец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2162/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 716/ 22.02.1990 г. дело I-ПВ-376 на "Здравец" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 30.09.1990 г. Общински съветник от 28.10.1991 г. до 29.09.1995 г. Общински съветник от 15.11.1995 г. до 21.09.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-733
от 18.10.2016 г.
община Рудозем

Съдържател на явочна квартира "Здравец" Александър Хубенов Кехайов

Дата на раждане: 15.02.1949
Място на раждане: с. Витина, обл. Смолян
Александър Хубенов Кехайов Дата на раждане 15.02.1949 г. Място на раждане с. Витина, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Георги Николов на 14.03.1975 г., регистриран на 25.03.1975 г. Ръководил го служител о. р. Георги Николов; о. р. Николай Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-VІІІ-ІV, управление ІІІ-VІІ-VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Здравец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 35/ 14.05.1991 г. за унищожаване на дело ІЯ-119 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на ИК на ОбНС Рудозем до 1990 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Здравец " Александър Хубенов Кехайов

Дата на раждане: 15.02.1949
Място на раждане: С. Витина, обл. Смолян
Александър Хубенов Кехайов Дата на раждане 15.02.1949 г. Място на раждане С. Витина, обл. Смолян Вербувал го служител О. р. Георги Николов на 14.03.1975 г. Ръководил го служител О. р. Георги Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ-VІІІ-4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Здравец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 35/ 14.05.1991 г. за унищожаване на дело ІЯ-119; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Кандидат за общински съветник в общ. Рудозем, издигнат от Коалиция „ГЕРБ – ЗНС Заедно за Рудозем”
Решение N° 2-41
от 25.07.2012 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България

Съдържател на явочна квартира "Здравец" Кирил Петров Кирилов

Дата на раждане: 18.09.1949
Място на раждане: гр. Видин
Кирил Петров Кирилов Дата на раждане 18.09.1949 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител о. р. Пенчо Петров на 15.09.1986 г., регистриран на 29.09.1986 г. Ръководил го служител о. р. Пенчо Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС-02 по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Здравец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Здравец". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Федералния съвет на Федерацията на синдикатите в здравеопазването
Решение N° 2-134
от 29.01.2013 г.
община Средец

Съдържател на явочна квартира "Здравец" Киро Николов Каръков

Дата на раждане: 10.12.1932
Място на раждане: с. Долно Ябълково, обл. Бургас
Киро Николов Каръков Дата на раждане 10.12.1932 г. Място на раждане с. Долно Ябълково, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Ангел Димитров Ангелов на 07.09.1981 г., регистриран на 21.09.1981 г. Ръководил го служител кап. Ангел Дим. Ангелов; ст. лейт. Петко Борисов Ваков; подп. Александър Каменов Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-6 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Здравец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело IЯ-4357; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на с. Долно Ябълково от декември 1991г. до ноември 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Киро Николов Каръков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-479
от 24.03.2015 г.
община Вършец

Съдържател на явочна квартира "Здравец" Валентин Николов Филипов

Дата на раждане: 06.12.1951
Място на раждане: гр. Вършец
Валентин Николов Филипов Дата на раждане 06.12.1951 г. Място на раждане гр. Вършец Вербувал го служител о. р. Митко Йошев на 22.06.1978 г., регистриран на 26.06.1978 г. Ръководил го служител о. р. Митко Йошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Здравец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-244 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-830
от 14.02.2017 г.
община Братя Даскалови

Съдържател на явочна квартира "Здравец" Райко Русенов Райков

Дата на раждане: 23.01.1941
Място на раждане: гр. Чирпан
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-378
от 29.07.2014 г.
Минно-геоложки университет

Съдържател на явочна квартира; Агент "Здравец; Мина" Кирил Йорданов Бандов

Дата на раждане: 16.01.1925
Място на раждане: с. Черногорово, обл. Пазарджик
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Здравец " Александър Хубенов Кехайов

Дата на раждане: 15.02.1949
Място на раждане: С. Витина, обл. Смолян Решение № 18/ 25.10.2007 г. 4
Александър Хубенов Кехайов Дата на раждане 15.02.1949 г. Място на раждане С. Витина, обл. Смолян Решение № 18/ 25.10.2007 г. 4 Вербувал го служител ОР Георги Николов на 14.03.1975 г. Ръководил го служител ОР Георги Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел VІІІ, отделение 4 – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Здравец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване на лично дело І-Я- 119 (См) № 35/1991 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Кандидат за кмет на с. Витина, общ. Рудозем, обл. Смолян, издигнат от коалиция ГЕРБ – ЗНС „Заедно за Рудозем”
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Здравец" Здравка Велева Фъртунова

Дата на раждане: 28.01.1947
Място на раждане: гр. Казанлък
Здравка Велева Фъртунова Дата на раждане 28.01.1947 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал я служител кап. Иван Недялков Иванов на 19.11.1984 г., регистрирана на 28.11.1984 г. Ръководил я служител кап. Иван Недялков Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Здравец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело IЯ-4224; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Здравни дейности" от 03.02.2003 г. до 31.07.2003 г. Н-к на отдел "Организация и контрол на здравеопазването" от 31.07.2003 г. до 02.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Здравец " Стефан Димитров Георгиев

Дата на раждане: 23.04.1953
Място на раждане: С. Чомаковци, обл. Плевен
Стефан Димитров Георгиев Дата на раждане 23.04.1953 г. Място на раждане С. Чомаковци, обл. Плевен Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Иванов на 28.02.1980 г., регистриран на 06.03.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен Съдържател на явочна квартира Решение № 22/ 29.01.2008 г. 141 сътрудник Псевдоними Здравец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3206; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Бургас, издигнат от “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More