Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Здравко намери 18 резултата / The search @pseudo Здравко found 18 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-622
от 10.03.2016 г.
ЗК УНИКА

Агент; секретен сътрудник "Здравко" Янко Петров Янев

Дата на раждане: 05.06.1939
Място на раждане: гр. Кърджали
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Агент "Здравко" Хасан Юсеинов Хасанов

Дата на раждане: 10.09.1967
Място на раждане: гр. Търговище
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 236
от 29.06.2011
Агенция по геодезия, картография и кадастър

Агент "Здравко" Моймир Христов Гюрковски

Дата на раждане: 06.05.1944
Място на раждане: гр. Панагюрище
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

резидент " Здравко " Златан Минчев Яков

Дата на раждане: 03.03.1931
Място на раждане: С. Православ, обл. Стара Загора
Златан Минчев Яков Дата на раждане 03.03.1931 г. Място на раждане С. Православ, обл. Стара Загора Вербувал го служител О. р. Драгич Ненов Гичев на 06.04.1960 г., регистриран на 27.04.1960 г. Ръководил го служител О. р. Драгич Ненов Гичев; Антон Цонев Стойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 3, отдел 2, отделение 7 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Здравко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-14893; Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 33 работно дело IР-2740; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Кандидат за общински съветник в общ. Пловдив, издигнат от „Партия на българските комунисти”
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Агент; секретен сътрудник "Здравко" Янко Петров Янев

Дата на раждане: 05.06.1939
Място на раждане: гр. Кърджали
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 213
от 28.04.2011
Министерството на физическото възпитание и спорта

Осведомител "Здравко Бойков" Иван Станев Митев

Дата на раждане: 18.05.1944
Място на раждане: с. Радювене, обл. Ловеч
Иван Станев Митев Дата на раждане 18.05.1944 г. Място на раждане с. Радювене, обл. Ловеч Вербувал го служител майор Ценко Петков Цолов на 03.02.1971 г., регистриран на 23.02.1971 г. Ръководил го служител майор Ценко Петков Цолов; майор Борис Драгов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-координация, управление VI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Здравко Бойков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-21992; работно дело IР-5686. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.01.2003 г. до 01.07.2003 г.
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Осведомител "Здравко Бойков" Иван Станев Митев

Дата на раждане: 18.05.1944
Място на раждане: с. Радювене, обл. Ловеч
Иван Станев Митев Дата на раждане 18.05.1944 г. Място на раждане с. Радювене, обл. Ловеч Вербувал го служител майор Ценко Петков Цолов на 03.02.1971 г., регистриран на 23.02.1971 г. Ръководил го служител майор Ценко Петков Цолов; майор Борис Драгов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-координация, управление VI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Здравко Бойков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-21992; работно дело IР-5686. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на пресцентър от 01.11.1992 г. до 12.01.1993 г. Обявен с решение № 213/ 28.04.2011 г. Министерството на физическото възпитание и спорта
Решение N° 2-92
от 23.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ямбол

Осведомител "Здравко" Ангел Илиев Ангелов

Дата на раждане: 03.10.1952
Място на раждане: с. Братаница, обл. Пазарджик
Ангел Илиев Ангелов Дата на раждане 03.10.1952 г. Място на раждане с. Братаница, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Стефан Жеков Стефанов на 06.07.1971 г., регистриран на 24.07.1971 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Жеков Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВКР – ГУСВ – 6-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител Псевдоними Здравко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Тунджа, издигнат от ПП "АТАКА" За Ангел Илиев Ангелов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-518
от 09.06.2015 г.
община Трън

Агент "Здравко" Милан Йорданов Миланов

Дата на раждане: 15.03.1952
Място на раждане: с. Берайнци, обл. Перник
Милан Йорданов Миланов Дата на раждане 15.03.1952 г. Място на раждане с. Берайнци, обл. Перник Вербувал го служител майор Николай Цветанов Николов на 05.09.1986 г., регистриран на 16.10.1986 г. Ръководил го служител майор Николай Цветанов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-II ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Здравко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37831 и в работно дело IР-18348; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1999 г. до м. ноември 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Милан Йорданов Миланов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-212
от 24.07.2013 г.
община Лясковец

Агент "Здравко" Стоян Василев Козлев

Дата на раждане: 24.02.1925
Място на раждане: гр. Лясковец
Стоян Василев Козлев Дата на раждане 24.02.1925 г. Място на раждане гр. Лясковец Вербувал го служител вербуван на 15.07.1949 г., регистриран на 12.02.1964 г. Ръководил го служител о. р. Петко Иванов Иванов; подп. Христофор Костов Койнаков; о. р. Ен. Енев; о. р. Иван Бонев; о. р. Валентин Петров; о. р. Иван Атанасов; о. р. Людмил Досев; о. р. Хр. Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Здравко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони –обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1784/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Здравко". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК за периода от 1990 г. до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Здравко" Огнян Ваньов Иванов

Дата на раждане: 04.04.1954
Място на раждане: гр. Русе
Огнян Ваньов Иванов Дата на раждане 04.04.1954 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Христо Георгиев Христов на 16.03.1981 г., регистриран на 11.05.1981 г. Ръководил го служител о. р. Христо Георгиев Христов; о. р. Петър Поборников Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІІ-ІІІ, управление ІІІ-ІІІ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Здравко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-28614 и работно дело ІР-14193. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за народен представител в 25 МИР - София, издигнат от КП "БСП за БЪЛГАРИЯ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-345
от 13.05.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Кредитна банка

Секретен сътрудник "Здравко" Стоян Атанасов Ангелов

Дата на раждане: 24.04.1944
Място на раждане: гр. Нова Загора
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-553
от 14.09.2015 г.
община Лъки

Агент "Здравко" Сергей Лисов Лисов

Дата на раждане: 14.01.1959
Място на раждане: с. Джурково, обл. Пловдив
Сергей Лисов Лисов Дата на раждане 14.01.1959 г. Място на раждане с. Джурково, обл. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Илко Сивкин на 01.12.1989 г., регистриран на 11.12.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Илко Сивкин; ст. лейт. Кр. Манов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-Асеновград по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Здравко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-551 (Пд); рег. дневник; картон обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Здравец от м. октомври 1991 г. до м. октомври 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Сергей Лисов Лисов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-964
от 29.05.2017 г.
Държавни дружества Министерство на отбраната

Агент "Здравко" Светозар Маринов Стоянов

Дата на раждане: 12.06.1959
Място на раждане: гр. Габрово
Светозар Маринов Стоянов Дата на раждане 12.06.1959 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител подп. Цветан Давков Гаврилов на 04.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г. Ръководил го служител подп. Цветан Давков Гаврилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-Х-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Здравко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело ІА-1080; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган-управител на "Терем-Ивайло" ЕООД, гр. Велико Търново от 27.09.2011 г. до 21.03.2015 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Светозар Маринов Стоянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Осведомител " Здравко " Ангел Илиев Ангелов

Дата на раждане: 03.10.1952
Място на раждане: С. Братаница, обл. Пазарджик
Ангел Илиев Ангелов Дата на раждане 03.10.1952 г. Място на раждане С. Братаница, обл. Пазарджик Вербувал го служител Стефан Жеков Стефанов на 06.07.1971 г. Ръководил го служител Стефан Жеков Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВКР – ГУСВ – 6-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител Псевдоними Здравко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І- 1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за кмет на с. Стара река, общ. Тунджа, обл. Ямбол, издигнат от Атака За Ангел Илиев Ангелов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент; секретен сътрудник "Здравко" Янко Петров Янев

Дата на раждане: 05.06.1939
Място на раждане: гр. Кърджали
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Здравко" Ридван Алиев Идризов

Дата на раждане: 08.04.1958
Място на раждане: с. Звънарци, обл. Разград
Ридван Алиев Идризов Дата на раждане 08.04.1958 г. Място на раждане с. Звънарци, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Сергей Николов на 15.07.1985 г., регистриран на 20.06.1985 г. Ръководил го служител лейт. Сергей Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Здравко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-455 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1166/ 06.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 88/ 15.02.1990 г. работното дело и "ненужните документи" от личното дело на аг. "Здравко". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Христо Смирненски" - Звънарци Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Здравко" Ангел Илиев Ангелов

Дата на раждане: 03.10.1952
Място на раждане: гр. Пазарджик
Ангел Илиев Ангелов Дата на раждане 03.10.1952 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Стефан Жеков Стефанов на 06.07.1971 г., регистриран на 24.07.1971 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Жеков Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВКР – ГУСВ – 6-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител Псевдоними Здравко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за общински съветник в община Тунджа, издигнат от Коалиция "НАРОДЕН СЪЮЗ ЗА ТУНДЖА" За Ангел Илиев Ангелов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-92/ 23.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на: