Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Земляк намери 1 резултата / The search @pseudo Земляк found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Земляк " Никола Иванов Инджов

Дата на раждане: 30.09.1935
Място на раждане: Гр. Бургас
Никола Иванов Инджов Дата на раждане 30.09.1935 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител Ст. лейт. Васил Христов Джамалов, Решение № 22/ 29.01.2008 г. 68 регистриран на 18.12.1978 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Васил Христов Джамалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ, отдел 1, отделение 2 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Земляк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; разходен документ, отчетен от ръководилия го щатен служител; документи от агент "Земляк"; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-25577; работно дело IР-10749; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More