Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Златка намери 3 резултата / The search @pseudo Златка found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

резидент " Златка " Еленка Бонева Симеонова

Дата на раждане: 18.02.1955
Място на раждане: Гр. Димитровград
Еленка Бонева Симеонова Дата на раждане 18.02.1955 г. Място на раждане Гр. Димитровград Вербувал я служител Кап. Петко Иванов Петков на 30.07.1985 г., регистрирана на 19.08.1985 г. Ръководил я служител Кап. Петко Иванов Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Златка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-479 (Разград) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Исперих, издигната от БСП
Решение N° 2-572
от 05.11.2015 г.
община Исперих

Резидент "Златка" Еленка Бонева Симеонова

Дата на раждане: 18.02.1955
Място на раждане: гр. Димитровград
Еленка Бонева Симеонова Дата на раждане 18.02.1955 г. Място на раждане гр. Димитровград Вербувал я служител Кап. Петко Иванов Петков на 30.07.1985 г., регистрирана на 19.08.1985 г. Ръководил я служител Кап. Петко Иванов Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Златка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-479 (Рз) МФ; протокол рег. № 52/ 26.02.1990 г. за отделяне за унищожаване секретните материали на рез. "Златка"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на ИК на ОбНС Исперих до 1990 г. Председател на ВрИК Исперих от 1990 г. до 1991 г. Общински съветник от 1995 г. до 2003 г. Заместник-кмет на община Исперих от 2003 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-100/ 07.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-100
от 07.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Разград

Резидент "Златка" Еленка Бонева Симеонова

Дата на раждане: 18.02.1955
Място на раждане: гр. Димитровград
Еленка Бонева Симеонова Дата на раждане 18.02.1955 г. Място на раждане гр. Димитровград Вербувал я служител Кап. Петко Иванов Петков на 30.07.1985 г., регистрирана на 19.08.1985 г. Ръководил я служител Кап. Петко Иванов Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Златка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-479 (Разград) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ съветник в общ. Исперих, издигната от БСП Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на: