Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Зора намери 15 резултата / The search @pseudo Зора found 15 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 74
от 05.08.2009
Сметната палата

Съдържател на явочна квартира "Зора" Данчо Борисов Спасов

Дата на раждане: 30.01.1950
Място на раждане: гр. Перник
Данчо Борисов Спасов Дата на раждане 30.01.1950 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител о. р. Георги Иванов на 31.10.1983 г., регистриран на 16.11.1983 г. Ръководил го служител о. р. Георги Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Зора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор Перник от 05.08.1996 г. За Данчо Борисов Спасов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-684
от 22.07.2016 г.
община Главиница

Съдържател на явочна квартира "Зора" Първолета Рангелова Антонова

Дата на раждане: 23.10.1953
Място на раждане: с. Каменна Рикса, обл. Монтана
Първолета Рангелова Антонова Дата на раждане 23.10.1953 г. Място на раждане с. Каменна Рикса, обл. Монтана Вербувал я служител о. р. Стефан Караджов на 19.06.1987 г., регистрирана на 01.07.1987 г. Ръководил я служител о. р. Стефан Караджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Силистра – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Зора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 260/ 13.02.1990 г. на материали; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 21.11.1995 г. до 29.10.1999 г. Кмет на кметство Сокол от 1999 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-108/ 21.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-632/ 05.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Съдържател на явочна квартира "Зора" Стефан Златанов Терзиев

Дата на раждане: 25.01.1956
Място на раждане: с. Жълтуша, обл. Кърджали
Стефан Златанов Терзиев Дата на раждане 25.01.1956 г. Място на раждане с. Жълтуша, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Беньо Колев на 05.09.1983 г., регистриран на 19.10.1983 г. Ръководил го служител о. р. Беньо Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Зора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-301 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 02.10.1990 г.; Общински съветник от 29.10.1995 г. до 16.10.1999 г. и от 26.10.2003 г. до 29.10.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1062
от 26.09.2017 г.
община Стралджа

Съдържател на явочна квартира "Зора" Георги Иванов Георгиев

Дата на раждане: 07.08.1941
Място на раждане: с. Зорница, обл. Бургас
Георги Иванов Георгиев Дата на раждане 07.08.1941 г. Място на раждане с. Зорница, обл. Бургас Вербувал го служител вербуван на 21.04.1977 г., регистриран на 28.04.1977 г. Ръководил го служител о. р. Димчо Божилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Зора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 10/ 27.02.1990 г. за унищожаване дело І-Я-54 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1995 г. до 01.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1062
от 26.09.2017 г.
община Стралджа

Съдържател на явочна квартира "Зора" Тодор Кънев Монев

Дата на раждане: 22.03.1948
Място на раждане: с. Чарда, обл. Ямбол
Тодор Кънев Монев Дата на раждане 22.03.1948 г. Място на раждане с. Чарда, обл. Ямбол Вербувал го служител вербуван на 12.10.1977 г., регистриран на 20.10.1977 г. Ръководил го служител о. р. Павел Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Зора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 09/ 27.02.1990 г. за унищожаване делото на "Зора". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Чарда до 05.12.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-632
от 05.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Силистра

Съдържател на явочна квартира "Зора" Първолета Рангелова Антонова

Дата на раждане: 23.10.1953
Място на раждане: с. Каменна Рикса, обл. Монтана
Първолета Рангелова Антонова Дата на раждане 23.10.1953 г. Място на раждане с. Каменна Рикса, обл. Монтана Вербувал я служител о. р. Стефан Караджов на 19.06.1987 г., регистрирана на 01.07.1987 г. Ръководил я служител о. р. Стефан Караджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Силистра – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Зора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 260/ 13.02.1990 г. на материали; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 Кандидат за общински съветник в община Главиница, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-108/ 21.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-897
от 28.03.2017 г.
община Стара Загора

Съдържател на явочна квартира "Зора" Иван Иванов Караиванов

Дата на раждане: 06.05.1935
Място на раждане: с. Сладък кладенец, обл. Стара Загора
Иван Иванов Караиванов Дата на раждане 06.05.1935 г. Място на раждане с. Сладък кладенец, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Владимир Тонев на 06.04.1984 г., регистриран на 19.04.1984 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Тонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Зора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 41а/ 09.04.1990 г. за ликвидиране делото на Я/К "Зора". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Кмет на кметство Сладък кладенец от 10.11.1995 г. до 03.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-108
от 21.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Силистра

Съдържател на явочна квартира "Зора" Първолета Рангелова Антонова

Дата на раждане: 23.10.1953
Място на раждане: с. Каменна Рикса, обл. Монтана
Първолета Рангелова Антонова Дата на раждане 23.10.1953 г. Място на раждане с. Каменна Рикса, обл. Монтана Вербувал я служител о. р. Стефан Караджов на 19.06.1987 г., регистрирана на 01.07.1987 г. Ръководил я служител о. р. Стефан Караджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Силистра – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Зора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 260/ 13.02.1990 г. на материали; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 Кандидат за общ. съветник в общ. Главиница, издигната от ПП "Българска социалистическа партия" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-55
от 15.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кърджали

Съдържател на явочна квартира "Зора" Стефан Златанов Терзиев

Дата на раждане: 25.01.1956
Място на раждане: с. Жълтуша, обл. Кърджали
Стефан Златанов Терзиев Дата на раждане 25.01.1956 г. Място на раждане с. Жълтуша, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Беньо Колев на 05.09.1983 г., регистриран на 19.10.1983 г. Ръководил го служител о. р. Беньо Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Зора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-301 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Ардино, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявява установената с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-55
от 15.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кърджали

Съдържател на явочна квартира "Зора" Цоко Боянов Кралев

Дата на раждане: 20.04.1957
Място на раждане: гр. Момчилград
Цоко Боянов Кралев Дата на раждане 20.04.1957 г. Място на раждане гр. Момчилград Вербувал го служител кап. Караиванов на 13.08.1986 г., регистриран на 22.08.1986 г. Ръководил го служител кап. Караиванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Зора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 270/ 16.02.1990 г. делото на Я/К "Зора". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Момчилград, издигнат от ПП "АТАКА" Обявява установената с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-1037
от 14.08.2017 г.
община Шумен

Съдържател на явочна квартира "Зора" Йордан Стоянов Жечев

Дата на раждане: 18.09.1939
Място на раждане: с. Ивански, обл. Шумен
Йордан Стоянов Жечев Дата на раждане 18.09.1939 г. Място на раждане с. Ивански, обл. Шумен Вербувал го служител вербуван на 24.06.1987 г., регистриран на 01.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Пламен Данев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Зора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2467/ 08.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 342/ 23.05.1990 г. делото на Я/К "Зора". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-540/ 04.08.2015 г. – синдиците, включени в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-488
от 07.04.2015 г.
община Монтана

Съдържател на явочна квартира "Зора" Михаил Георгиев Костов

Дата на раждане: 24.11.1942
Място на раждане: гр. Лом
Михаил Георгиев Костов Дата на раждане 24.11.1942 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Любомир Костодинов на 30.05.1977 г., регистриран на 08.08.1977 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Костодинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Зора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № III-75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-265 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Зора" Първолета Рангелова Антонова

Дата на раждане: 23.10.1953
Място на раждане: с. Каменна Рикса, обл. Монтана
Първолета Рангелова Антонова Дата на раждане 23.10.1953 г. Място на раждане с. Каменна Рикса, обл. Монтана Вербувал я служител о. р. Стефан Караджов на 19.06.1987 г., регистрирана на 01.07.1987 г. Ръководил я служител о. р. Стефан Караджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Силистра – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Зора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване от 12.02.1990 г. на материали; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 Кандидат за кмет на с. Сокол, общ. Главиница, обл. Силистра, издигната от ПП "БСП" Обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Зора " Първолета Рангелова Антонова

Дата на раждане: 23.10.1953
Място на раждане: с. Георги Дамяново, обл. Монтана
Първолета Рангелова Антонова Дата на раждане 23.10.1953 г. Място на раждане с. Георги Дамяново, обл. Монтана Вербувал го служител С. Караджов на 19.06.1989 г. Ръководил го служител С. Караджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Силистра – ДС Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Зора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване 12.02.1990 г. на материали; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 Кандидат за кмет на с. Сокол, общ. Главиница, обл. Силистра, издигнат от БСП
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Зора" Трънка Николова Николова

Дата на раждане: 10.01.1957
Място на раждане: с. Блатница, обл. Пазарджик
Трънка Николова Николова Дата на раждане 10.01.1957 г. Място на раждане с. Блатница, обл. Пазарджик Вербувал я служител о. р. Стоян Цв. Минеков на 03.10.1975 г., регистрирана на 10.10.1975 г. Ръководил я служител о. р. Стоян Цв. Минеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 22/ 1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-1435 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. с опис за унищожаване работно дело IР-527 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Начално училище "Тодор Генчев Влайков" - Пирдоп Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More