Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ивайло намери 39 резултата / The search @pseudo Ивайло found 39 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Агент "Ивайло; ИФ" Бюнят Серветов Татаров

Дата на раждане: 14.02.1961
Място на раждане: с. Развигорово, обл. Шумен
Бюнят Серветов Татаров Дата на раждане 14.02.1961 г. Място на раждане с. Развигорово, обл. Шумен Вербувал го служител Вербуван на 14.04.1981 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление Трето, отдел 11, отделение 08, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Ивайло; ИФ Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 9 бр.; рег. дневник – 2 бр.; протокол рег. № 129/ 01.03.1990 г. за унищожаване секретните материали от дело № 16123; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Раковски от 06.11.2003 г. до 11.10.2007 г. Кмет на кметство Раковски от 09.11.2007 г. до 23.11.2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 271/ 05.10.2011 г. – администрацията на Народното събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Агент; сътрудник "Ивайло; Тибо" Боян Георгиев Трайков

Дата на раждане: 31.03.1932
Място на раждане: Гр. Варна
Боян Георгиев Трайков Дата на раждане 31.03.1932 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител о. р. Крум Рангелов Златев на 17.01.1950 г.; възстановен от о. р. Иван Божиков на 17.01.1970 г. Ръководил го служител о. р. Крум Рангелов Златев; Чавдар Св. Кираджиев; Цвятко В. Лазаров; Васил Ив. Вутов; Вълко Георгиев Вълков; Иван Божиков; полк. Лука Димитров Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Столично управление-ДС; ДС, управление III-III; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; сътрудник Псевдоними Ивайло; Тибо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – молба; собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1, обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-15775; работно дело ИФ-1-2-1299; лично и работно дело Ф1, а.е. 2671; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1530/ 08.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Главен директор от 13.07.1981 г. до 08.03.1990 г.
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Секретен сътрудник "Ивайло" Иво Любомиров Инджев

Дата на раждане: 16.04.1955
Място на раждане: Гр. София
Иво Любомиров Инджев Дата на раждане 16.04.1955 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Делев Димовски на 08.07.1983 г., регистриран на 12.11.1983 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Делев Димовски; П. Власковски; Веселин С. Павлов; Марин Маринов; кап. Кирил Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6405; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1530/ 08.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. главен директор от 25.04.1990 г. 29.12.1990 г . Главен директор от 29.12.1990 г. до 30.07.1993 г.
Решение N° 2-436
от 03.12.2014 г.
Национален военен университет Васил Левски

Агент "Ивайло" Пенко Иванов Андреев

Дата на раждане: 28.10.1952
Място на раждане: с. Ореховица, обл. Плевен
Пенко Иванов Андреев Дата на раждане 28.10.1952 г. Място на раждане с. Ореховица, обл. Плевен Вербувал го служител ст. лейт. Райчо Христов Йорданов на 10.04.1976 г., регистриран на 23.04.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Райчо Христов Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34200; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к (ректор) ВВВУ "Г. Бенковски" от 1999 г. до 2002 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 6
от 05.07.2007
Висш съдебен съвет

Агент " Ивайло " Димитър Бонев Гочев

Дата на раждане: 27.02.1936
Място на раждане: Гр. София
Димитър Бонев Гочев Дата на раждане 27.02.1936 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Аспарух Ант. Измирлиев на 15.06.1971 г. Ръководил го служител Аспарух Ант. Измирлиев; Петър Петров; Валентин Бачев; Атанас Роев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Софийско градско управление-ДС, отдел 01, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело № ІА-31068; работно дело № ІР-17036. Снемане от действащия оперативен отчет На 31.05.1988 г. – изчерпани възможности Публична длъжност или публична член на Висшия съдебен съвет - 2 дейност 27.09.1991 г. - 6.12.1991 г. Обявен с решение № 4/ 21.06.2007 г. като съдия от Конституционния съд 14.10.1994 год. – 14.10.2003 год.
Решение N° 2-448
от 14.01.2015 г.
Приватизирани предприятия

Секретен сътрудник "Ивайло" Александър Димитров Тодоров

Дата на раждане: 29.06.1933
Място на раждане: гр. София
Александър Димитров Тодоров Дата на раждане 29.06.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 28.09.1970 г. Ръководил го служител подп. Асен Т. Тошев; ст. лейт. Аспарух Аспарухов; ст. лейт. Гьончо Гьоков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 3014; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Член на надзорен орган /Надзорен съвет/ на дружество – предмет по договор за приватизационна продажба – "Софстрой" АД Член на надзорен орган /Надзорен съвет/ на дружество - купувач по договор за приватизационна продажба - “БКС – Младост 98” АД Член на надзорен орган /Надзорен съвет/ на дружество - предмет по договор за приватизационна продажба – „БКС“ АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-174
от 15.05.2013 г.
община Вълчи дол

Агент "Ивайло" Исмет Ибрямов Мехмедов

Дата на раждане: 09.03.1949
Място на раждане: с. Кладенчово, обл. Варна
Исмет Ибрямов Мехмедов Дата на раждане 09.03.1949 г. Място на раждане с. Кладенчово, обл. Варна Вербувал го служител Ст. лейт. Валентин Атанасов Николов на 01.03.1985 г., регистриран на 12.03.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Валентин Атанасов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел 4, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; лично дело ІА-916 (Вн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. октомври 2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 292/ 15.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Ивайло" Златомир Иванов Терзиев

Дата на раждане: 17.05.1954
Място на раждане: гр. Рудозем
Златомир Иванов Терзиев Дата на раждане 17.05.1954 г. Място на раждане гр. Рудозем Вербувал го служител кап. Димитър Йорданов Арсов на 12.07.1985 г., регистриран на 17.07.1985 г. Ръководил го служител кап. Димитър Йорданов Арсов; о. р. Н. Господинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-376 (Вн) МФ; протокол рег. № С КА-90/ 27.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-376 (Вн) (налично) ; протокол рег. № С КА-93/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 372 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в митница Варна от 01.01.2002 г. до 20.05.2009 г.
Решение N° 2-641
от 20.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Смолян

Секретен сътрудник "Ивайло" Тодор Анастасов Тодоров

Дата на раждане: 27.03.1958
Място на раждане: гр. Брезово
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-659
от 31.05.2016 г.
Изпълнителна агенция Автомобилна администрация

Агент "Ивайло" Жечо Тонев Жечев

Дата на раждане: 04.11.1950
Място на раждане: гр. Димитровград
Жечо Тонев Жечев Дата на раждане 04.11.1950 г. Място на раждане гр. Димитровград Вербувал го служител о. р. Иван Стоев Желязков на 29.10.1975 г., регистриран на 10.11.1975 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стоев Желязков; о. р. Огнян Костов; о. р. Т. Маджаров; о. р. Гамейски; о. р. Г. Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КИ 255/ 29.12.1990 г. за унищожаване личното дело на аг. "Ивайло"; протокол рег. № СЗ КА-61/ 22.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1400 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция РД АА Стара Загора от 10.07.2006 г. до 03.04.2008 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Жечо Тонев Жечев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-740
от 25.10.2016 г.
община Чепеларе

Агент "Ивайло" Невен Раденов Аговски

Дата на раждане: 29.01.1957
Място на раждане: гр. Чепеларе
Невен Раденов Аговски Дата на раждане 29.01.1957 г. Място на раждане гр. Чепеларе Вербувал го служител лейт. Тодор Николов Божанов на 20.04.1977 г., регистриран на 10.05.1977 г. Ръководил го служител лейт. Тодор Николов Божанов; ст. лейт Димитър Стоянов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-III; ОУ на МВР-Смолян-ДС; ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1271 (См) и в работно дело IР-9199; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; опис рег. № 136/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-896 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на община Чепеларе от м. декември 2003 г. до м. ноември 2007 г. Обявява установената и обявена с решение 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 4
от 21.06.2007
Конституционен съд

Агент " Ивайло " Димитър Бонев Гочев

Дата на раждане: 27.02.1936
Място на раждане: Гр. София
Димитър Бонев Гочев Дата на раждане 27.02.1936 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Аспарух Ант. Измирлиев на 15.06.1971 г. Ръководил го служител Аспарух Ант. Измирлиев; Петър Петров; Валентин Бачев; Атанас Роев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Софийско градско управление-ДС, отдел 01, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело № ІА-31068; работно дело № ІР-17036. Снемане от действащия оперативен отчет На 31.05.1988 г. – изчерпани възможности Публична длъжност или публична дейност Съдия от Конституционния съд 14.10.1994 год. – 14.10.2003 год.
Решение N° 45
от 30.07.2008
държавни агенции

Агент "Ивайло" Георги Петров Богданов

Дата на раждане: 10.06.1966
Място на раждане: Гр. Харманли
Георги Петров Богданов Дата на раждане 10.06.1966 г. Място на раждане Гр. Харманли Вербувал го служител Бончо Гигов Димитров на 12.12.1985 г., регистриран на 18.12.1985 г. Ръководил го служител Бончо Гигов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-04-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1682; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-891; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05801-08-I-1719/ 10.07.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Зам.-председател от 01.09.2005 г. до 23.06.2006 г. ВРИД председател от 23.06.2006 г. до 17.07.2006 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Ивайло" Димитър Цветанов Георгиев

Дата на раждане: 29.10.1950
Място на раждане: гр. Долна Митрополия
Димитър Цветанов Георгиев Дата на раждане 29.10.1950 г. Място на раждане гр. Долна Митрополия Вербувал го служител о. р. Любен Николов на 27.06.1975 г., регистриран на 15.07.1975 г. Ръководил го служител о. р. Любен Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26687 и работно дело IР-11986 Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на Главен щаб на ВВС от 12.07.2002 г. до 12.07.2005 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Ивайло" Ганчо Димитров Хитров

Дата на раждане: 12.12.1932
Място на раждане: гр. Сливен
Ганчо Димитров Хитров Дата на раждане 12.12.1932 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител кап. Атанас Цв. Балабанов на 14.12.1977 г., регистриран на 20.12.1977 г. Ръководил го служител кап. Атанас Цв. Балабанов; о. р. М. Христов; о. р. Лалчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, отдел III, отделение I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32779; работно дело IР-15872. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "Обединение на българските патриоти" в 23-и ИР-София и в 25-и ИР-София
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Ивайло" Иван Стефанов Цветков

Дата на раждане: 19.02.1960
Място на раждане: гр. Плевен
Иван Стефанов Цветков Дата на раждане 19.02.1960 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Петър Нанков Иванов на 23.03.1984 г., регистриран на 30.03.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петър Нанков Иванов; о. р. Владимир Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-II; ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-13154; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-669 (Пл); протокол рег. № 03-57/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1734 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на кметство Мелница, общ. Елхово, издигнат от коалиция "НАРОДЕН СЪЮЗ" Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Ивайло" Лъчезар Костов Лачев

Дата на раждане: 26.01.1958
Място на раждане: гр. Харманли
Лъчезар Костов Лачев Дата на раждане 26.01.1958 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител полк. Петко Нейков Димов на 04.05.1981 г., регистриран на 03.07.1981 г. Ръководил го служител полк. Петко Нейков Димов; о. р. Владимир Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ЦИОУ "Международни връзки", управление IV-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36405; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник „САЙМА” ООД, гр. Кюстендил Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-714
от 27.09.2016 г.
община Борино

Секретен сътрудник "Ивайло" Тодор Анастасов Тодоров

Дата на раждане: 27.03.1958
Място на раждане: гр. Брезово
Тодор Анастасов Тодоров Дата на раждане 27.03.1958 г. Място на раждане гр. Брезово Вербувал го служител ст. лейт. Филип Гоцов Филипов на 17.10.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Филип Гоцов Филипов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; дело № 20440; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 22.11.1995 г. до 17.10.1999 г. Общински съветник от 03.11.1999 г. до 07.10.2003 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-114/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-641/ 20.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Ивайло " Исмет Ибрямов Мехмедов

Дата на раждане: 09.03.1949
Място на раждане: С. Киселово, обл. Варна
Исмет Ибрямов Мехмедов Дата на раждане 09.03.1949 г. Място на раждане С. Киселово, обл. Варна Вербувал го служител Ст. лейт. Валентин Атанасов Николов на 01.03.1985 г., регистриран на 12.03.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Валентин Атанасов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел 4, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-916 (Вн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Вълчи дол, издигнат от ДПС Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 5 Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Агент "Ивайло" Антон Емилов Антонов

Дата на раждане: 25.09.1946
Място на раждане: гр. Русе
Антон Емилов Антонов Дата на раждане 25.09.1946 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Гечо Стоянов Гечев на 26.11.1973 г., регистриран н 12.12.1973 г. Ръководил го служител о. р. Гечо Стоянов Гечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. За Антон Емилов Антонов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-411
от 15.10.2014 г.
Ен Ем Медия ЕООД

Секретен сътрудник "Ивайло" Иво Любомиров Инджев

Дата на раждане: 16.04.1955
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Ивайло" Исмет Ибрямов Мехмедов

Дата на раждане: 09.03.1949
Място на раждане: с. Кладенчово, обл. Варна
Исмет Ибрямов Мехмедов Дата на раждане 09.03.1949 г. Място на раждане с. Кладенчово, обл. Варна Вербувал го служител Ст. лейт. Валентин Атанасов Николов на 01.03.1985 г., регистриран на 12.03.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Валентин Атанасов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел 4, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; лично дело ІА-916 (Вн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Вълчи дол, издигнат от ПП "ДПС" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-114
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Смолян

Секретен сътрудник "Ивайло" Тодор Анастасов Тодоров

Дата на раждане: 27.03.1958
Място на раждане: гр. Брезово
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 29
от 18.03.2008
членове на ръководни и контролни органи на КТ Подкрепа

Агент " Ивайло " Георги Илиев Джеков

Дата на раждане: 09.03.1946
Място на раждане: Гр. Бяла, обл. Русе
Георги Илиев Джеков Дата на раждане 09.03.1946 г. Място на раждане Гр. Бяла, обл. Русе Вербувал го служител Лейт. Димитър Иванов Милев на 08.11.1984 г., регистриран на 16.11.1984 г. Ръководил го служител Лейт. Димитър Иванов Милев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВр-Русе, отдел 02 ДС, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-3449 (Рс) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-4388 27.02.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Регионален секретар в СРС-Бяла
Решение N° 2-69
от 18.09.2012 г.
Нов български университет

Агент "Ивайло" Екатерина Йорданова Христова

Дата на раждане: 09.10.1946
Място на раждане: гр. София
Екатерина Йорданова Христова Дата на раждане 09.10.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Ненко Ананиев на 11.11.1987 г., регистрирана на 16.11.1987 г. Ръководил я служител о. р. Ненко Ананиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; предложение от 12.02.1990 г. за изключване от агентурния апарат и унищожаване с протокол № 110/ 29.01.1990 г. материалите на "Ивайло". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител департамент от 01.01.2007 г. до 01.04.2011 г. Обявява установената с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Ивайло; ИФ" Бюнят Серветов Татаров

Дата на раждане: 14.02.1961
Място на раждане: с. Развигорово, обл. Шумен
Бюнят Серветов Татаров Дата на раждане 14.02.1961 г. Място на раждане с. Развигорово, обл. Шумен Вербувал го служител Вербуван на 14.04.1981 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление Трето, отдел 11, отделение 08, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Ивайло; ИФ Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 9 бр.; рег. дневник – 2 бр.; протокол рег. № 129/ 01.03.1990 г. за унищожаване секретните материали от дело № 16123; рег. № доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за кмет на с. Раковски, общ. Разград, издигнат от ДПС Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Ивайло " Бюнят Серветов Татаров

Дата на раждане: 14.02.1961
Място на раждане: с. Развигорово
Бюнят Серветов Татаров Дата на раждане 14.02.1961 г. Място на раждане с. Развигорово Вербувал го служител Вербуван на 14.04.1981 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Трето, отдел 11, отделение 08 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за кмет на с. Раковски, общ. Разград, издигнат от ДПС За Бюнят Серветов Татаров липсват други данни по чл. 25, т. 3.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Ивайло " Ибраим Ибрям Хюсмен

Дата на раждане: 04.01.1948
Място на раждане: с. Борци, обл. Шумен
Ибраим Ибрям Хюсмен Дата на раждане 04.01.1948 г. Място на раждане с. Борци, обл. Шумен Вербувал го служител Лейт. Валентин Иванов Иванов на 05.02.1985 г., регистриран на 05.02.1985 г. Ръководил го служител Лейт. Валентин Иванов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Шумен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4, рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 589 /Шн/ - МФ; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Борци, общ. Венец, обл. Шумен, издигнат от ПП “НДПС”
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Ивайло" Невен Раденов Аговски

Дата на раждане: 29.01.1957
Място на раждане: гр. Чепеларе
Невен Раденов Аговски Дата на раждане 29.01.1957 г. Място на раждане гр. Чепеларе Вербувал го служител лейт. Тодор Николов Божанов на 20.04.1977 г., регистриран на 10.05.1977 г. Ръководил го служител лейт. Тодор Николов Божанов; ст. лейт Димитър Стоянов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-III; ОУ на МВР-Смолян-ДС; ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1271 (См) и в работно дело IР-9199; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; опис рег. № 136/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-896 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Професионална гимназия по туризъм - Чепеларе Обявява установената и обявена с решение № 2-220/ 31.07.2013 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Ивайло" Иван Стефанов Цветков

Дата на раждане: 19.02.1960
Място на раждане: гр. Плевен
Иван Стефанов Цветков Дата на раждане 19.02.1960 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Петър Нанков Иванов на 23.03.1984 г., регистриран на 30.03.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петър Нанков Иванов; о. р. Владимир Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-II; ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-13154; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-669 (Пл); протокол рег. № 03-57/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1734 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в община Елхово, издигнат от коалиция "НАРОДЕН СЪЮЗ" Обявява установената и обявена с решение № 129/ 14.05.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Секретен " Ивайло " Тодор Анастасов Тодоров

Дата на раждане: 27.03.1958
Място на раждане: Гр. Брезово
Тодор Анастасов Тодоров Дата на раждане 27.03.1958 г. Място на раждане Гр. Брезово Вербувал го служител Ст. лейт. Филип Гоцов Филипов на 17.10.1986 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 153 Ръководил го служител Ст. лейт. Филип Гоцов Филипов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; дело № 20440; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Борино, издигнат от Политическо движение социалдемократи Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Ивайло " Тодор Колев Журналов

Дата на раждане: 09.02.1952
Място на раждане: С. Захари Стояново, обл. Добрич
Тодор Колев Журналов Дата на раждане 09.02.1952 г. Място на раждане С. Захари Стояново, обл. Добрич Вербувал го служител Кап. Димитър Василев на 19.05.1989 г., регистриран на 02.06.1989 г. Ръководил го служител Кап. Димитър Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ГКПП-Варна, отдел ДС, отделение ГКПП-Дуранкулак Решение № 22/ 29.01.2008 г. 156 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-392; протокол рег. № КА 9/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-84; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Шабла, издигнат от партия Движение нашият град
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Ивайло; Ивчев" Кирил Николов Цонев

Дата на раждане: 19.05.1937
Място на раждане: с. Каменец, обл. Плевен
Кирил Николов Цонев Дата на раждане 19.05.1937 г. Място на раждане с. Каменец, обл. Плевен Вербувал го служител ст. лейт. Николай Томов Колев на 18.07.1975 г., регистриран на 02.08.1975 г.; регистриран в ПГУ на 14.04.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Томов Колев; кап. Христо Боянов Кьосев; ст. лейт. Владимир Дунчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на управление VI; ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Ивайло; Ивчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1000 (Гб) и в дело Ф1, а.е. 4935; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1403/ 16.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 33/ 08.03.1990 г. материалите на аг. "Ивайло". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 18.01.1990 г. до 01.01.2000 г. Зам. декан от 01.12.1992 г. до 19.11.1993 г. Декан от 31.07.1995 г. до 30.09.1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Ивайло" Тодор Колев Журналов

Дата на раждане: 09.02.1952
Място на раждане: с. Захари Стояново, обл. Добрич
Тодор Колев Журналов Дата на раждане 09.02.1952 г. Място на раждане с. Захари Стояново, обл. Добрич Вербувал го служител Кап. Димитър Василев на 19.05.1989 г., регистриран на 02.06.1989 г. Ръководил го служител Кап. Димитър Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ГКПП-Варна, отдел ДС, отделение ГКПП-Дуранкулак Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-392; протокол рег. № КА 9/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-84; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Шабла, издигнат от "Земеделски народен съюз" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител; Агент "Ивайло" Даньо Стоянов Данев

Дата на раждане: 19.04.1951
Място на раждане: гр. Нова Загора
Даньо Стоянов Данев Дата на раждане 19.04.1951 г. Място на раждане гр. Нова Загора Вербувал го служител о. р. Георги Кръстев на 02.11.1970 г., регистриран на 06.11.1970 г. Ръководил го служител о. р. Георги Кръстев; о. р. Продан Гурков; о. р. Антон Калдамуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-II, управление III-II-III; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС; ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1390 (Ст.З.); протокол рег. № 255/ 29.12.1990 г. за отделяне за унищожаване секретните документи на аг. "Ивайло"; писмо рег. № 76/ 16.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-582 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор РВМС - ОВМЦ – НВМС-Стара Загора от 15.09.1997 г. до 17.11.2009 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Даньо Стоянов Данев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Ивайло" Исмет Ибрямов Мехмедов

Дата на раждане: 09.03.1949
Място на раждане: с. Кладенчово, обл. Варна
Исмет Ибрямов Мехмедов Дата на раждане 09.03.1949 г. Място на раждане с. Кладенчово, обл. Варна Вербувал го служител Ст. лейт. Валентин Атанасов Николов на 01.03.1985 г., регистриран на 12.03.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Валентин Атанасов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел 4, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; лично дело ІА-916 (Вн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Вълчи дол, издигнат от ПП "ДПС" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 108
от 20.01.2010
Агенция за ядрено регулиране

Агент; секретен сътрудник "Ивайло" Тинко Костадинов Ганчев

Дата на раждане: 28.06.1949
Място на раждане: гр. Полски Тръмбеш
Тинко Костадинов Ганчев Дата на раждане 28.06.1949 г. Място на раждане гр. Полски Тръмбеш Вербувал го служител Кап. Иван Петров Каменов на 19.06.1975 г., регистриран на 30.06.1975 г.; регистриран в ПГУ на 20.03.1984 г. Ръководил го служител Кап. Иван Петров Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-II; ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 4; лично дело IА-37173; предложение № 4475/ 07.05.1990 г. за унищожаване на дело Ф1, а. е. 5103 на секретен сътрудник "Ивайло"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2401/ 08.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Р-л сектор "Аварийна готовност и аварийни събития" от 01.04.1994 г. до 01.11.1995 г. Н-к отдел "БЕ на ЯС"/ Заместник председател от 09.02.1998 г. до 21.11.2001 г. Председател от 25.08.2001 г. до 21.11.2001 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Тинко Костадинов Ганчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Ивайло" Димитър Бонев Гочев

Дата на раждане: 27.02.1936
Място на раждане: гр. София
Димитър Бонев Гочев Дата на раждане 27.02.1936 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Аспарух Ант. Измирлиев на 15.06.1971 г. Ръководил го служител ст. лейт. Аспарух Ант. Измирлиев; о. р. Петър Петров; о. р. Валентин Бачев; о. р. Атанас Роев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Софийско градско управление-ДС, отдел 01, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело № ІА-31068; работно дело № ІР-17036. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 6/ 05.07.2007 г. – Висш съдебен съвет Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Ивайло" Димитър Божинов Атанасов

Дата на раждане: 23.10.1947
Място на раждане: гр. Ивайловград
Димитър Божинов Атанасов Дата на раждане 23.10.1947 г. Място на раждане гр. Ивайловград Вербувал го служител ст. лейт. Ленчо Славчев Тошев на 23.05.1978 г., регистриран на 06.06.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Ленчо Славчев Тошев; о. р. Вл. Костадинов; о. р. Тенчо Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – I ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-539 (Мх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 28.11.1996 г. до 09.11.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Божинов Атанасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More