Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Иванова намери 11 резултата / The search @pseudo Иванова found 11 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Иванова" Силвия Асенова Томова

Дата на раждане: 27.11.1952
Място на раждане: гр. София
Силвия Асенова Томова Дата на раждане 27.11.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Орлин Балкански на 21.08.1979 г., регистрирана на 07.09.1979 г. Ръководил я служител о. р. Орлин Балкански; о. р. В. Дивечки; о. р. Н. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-II-V-ДС, СГУ на МВР-VI-IV-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили я щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2013/ 24.04.1990 г. с искане "да бъдат унищожени регистрационните картони" на аг. "Иванова"; работно дело IР-12994 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка“” АД – гр. Видин; Член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Национална кардиологична болница“ АД – гр. София Обявява установената с решение 141/ 09.06.2010 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-174
от 15.05.2013 г.
община Вълчи дол

Агент; резидент "Иванова; Соня" Айша Селимова Османова

Дата на раждане: 25.05.1951
Място на раждане: с. Ягнило, обл. Варна
Айша Селимова Османова Дата на раждане 25.05.1951 г. Място на раждане с. Ягнило, обл. Варна Вербувал я служител о. р. Валентин Николов на 15.03.1984 г., регистрирана на 22.03.1984 г. Ръководил я служител о. р. Валентин Николов; о. р. Ив. Петров; о. р. Ив. Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Иванова; Соня Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 8 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2597/ 19.06.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 152/ 20.03.1990 г. личното и работното дело на аг. "Соня". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент "Иванова" Елена Денкова Горанова

Дата на раждане: 23.08.1944
Място на раждане: гр. Алфатар
Елена Денкова Горанова Дата на раждане 23.08.1944 г. Място на раждане гр. Алфатар Вербувал я служител о. р. Мирослав Генов на 06.06.1988 г., регистрирана на 13.06.1988 г. Ръководил я служител о. р. Мирослав Генов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Иванова". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ЗММ СОФИЯ" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 177
от 12.01.2011
членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите

Агент "Иванова" Силвия Асенова Томова

Дата на раждане: 27.11.1952
Място на раждане: гр. София
Силвия Асенова Томова Дата на раждане 27.11.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Орлин Балкански на 21.08.1979 г., регистрирана на 07.09.1979 г. Ръководил я служител о. р. Орлин Балкански; о. р. В. Дивечки; о. р. Н. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-II-V-ДС, СГУ на МВР-VI-IV-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили я щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 2013/ 24.04.1990 г. с искане "да бъдат унищожени регистрационните картони" на аг. "Иванова"; работно дело IР-12994 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на кабинета на министъра на здравеопазването от 09.07.2010 г.
Решение N° 2-28
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Русе

Агент "Иванова" Цветанка Ангелова Димитрова

Дата на раждане: 18.01.1948
Място на раждане: с. Николово, обл. Русе
Цветанка Ангелова Димитрова Дата на раждане 18.01.1948 г. Място на раждане с. Николово, обл. Русе Вербувал я служител полк. Георги Събев Марков на 16.12.1985 г., регистрирана на 20.12.1985 г. Ръководил я служител полк. Георги Събев Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-3519 (Рс); протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-3519 (Рс) (налично); писмо вх. № 1911/ 16.04.1990 г. за унищожаване на работното дело. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Русе, издигната от "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ+ ВМРО (СДС, ДСБ и ВМРО - БНД)" Обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Иванова" Елена Денкова Горанова

Дата на раждане: 23.08.1944
Място на раждане: гр. Алфатар
Елена Денкова Горанова Дата на раждане 23.08.1944 г. Място на раждане гр. Алфатар Вербувал я служител о. р. Мирослав Генов на 06.06.1988 г., регистрирана на 13.06.1988 г. Ръководил я служител о. р. Мирослав Генов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Иванова". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „ЗММ” ЕАД, гр. София /правоприемник на „ЗММ-СОФИЯ” ЕАД/ Обявява установената с решение № 186/ 15.02.2011 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Иванова " Едит Петрова Гетова

Дата на раждане: 16.10.1955
Място на раждане: Гр. Дупница
Едит Петрова Гетова Дата на раждане 16.10.1955 г. Място на раждане Гр. Дупница Вербувал я служител Кап. Димитър Ангелов Диков на 16.06.1989 г., регистрирана на 20.06.1989 г. Ръководил я служител Кап. Димитър Ангелов Диков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР, VIII РУ, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано агент Решение № 25/ 12.02.2007 г. 23 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Иванова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-35191; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на промишлеността Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08- I-195/ 24.01.2008 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Иванова" Цветанка Ангелова Димитрова

Дата на раждане: 18.01.1948
Място на раждане: с. Николово, обл. Русе
Цветанка Ангелова Димитрова Дата на раждане 18.01.1948 г. Място на раждане с. Николово, обл. Русе Вербувал я служител полк. Георги Събев Марков на 16.12.1985 г., регистрирана на 20.12.1985 г. Ръководил я служител полк. Георги Събев Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-3519 (Рс) Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Николово, общ. Русе, издигната от "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ+ ВМРО (СДС, ДСБ и ВМРО - БНД)"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Иванова" Едит Петрова Гетова

Дата на раждане: 16.10.1955
Място на раждане: гр. Дупница
Едит Петрова Гетова Дата на раждане 16.10.1955 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал я служител Кап. Димитър Ангелов Диков на 16.06.1989 г., регистрирана на 20.06.1989 г. Ръководил я служител Кап. Димитър Ангелов Диков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР, VIII РУ, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35191; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "НЕФТОХИМ" АД, гр. Бургас Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 229
от 06.06.2011
община Якоруда

Агент "Иванова" Вахиде Ахмед Трамбуц

Дата на раждане: 30.01.1954
Място на раждане: гр. Якоруда
Вахиде Ахмед Трамбуц Дата на раждане 30.01.1954 г. Място на раждане гр. Якоруда Вербувал я служител лейт. Искър Николов Пундин на 10.07.1975 г., регистрирана на 02.08.1975 г. Ръководил я служител лейт. Искър Николов Пундин; ст. лейт. Марио Бучков; о. р. Димитър Георгиев; о. р. Славчо Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС; ДС, управление VI-IV-II, управление VI-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-3034 (Бл); работно дело IР-2119 (Бл); работно дело IР-12051. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1993 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Вахиде Ахмед Трамбуц към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Иванова" Едит Петрова Гетова

Дата на раждане: 16.10.1955
Място на раждане: гр. Дупница
Едит Петрова Гетова Дата на раждане 16.10.1955 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал я служител Кап. Димитър Ангелов Диков на 16.06.1989 г., регистрирана на 20.06.1989 г. Ръководил я служител Кап. Димитър Ангелов Диков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР, VIII РУ, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35191; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление до 02.05.1995 г. Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More