Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Йорданов намери 14 резултата / The search @pseudo Йорданов found 14 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Сътрудник; Агент "Йорданов; Кискинов" Николай Илиев Илиев

Дата на раждане: 15.01.1955
Място на раждане: гр. Русе
Николай Илиев Илиев Дата на раждане 15.01.1955 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител лейт. Пантелей Мирчев Спасов на 18.01.1984 г.; о. р. Сергей Петков на 25.03.1987 г., регистриран на 30.04.1987 г. Ръководил го служител лейт. Пантелей Мирчев Спасов; о. р. Сергей Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; ДС, ВГУ-III-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент Псевдоними Йорданов; Кискинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1, обр. 2, обр. 4 и обр. 6; дело № 18884; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане "да бъдат заличени данните за аг. "Кискинов""; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 3060/ 16.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 18.09.2002 г. до 18.10.2005 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Сътрудник "Йорданов" Теодор Спасов Русинов

Дата на раждане: 23.09.1952
Място на раждане: гр. София
Теодор Спасов Русинов Дата на раждане 23.09.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Христанков на 13.11.1984 г. Ръководил го служител кап. Христанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Йорданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; рег. дневник; дело № 15079; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3060/ 16.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.01.2000 г. до 30.04.2000 г. Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Осведомител "Йорданов" Иван Димитров Бошев

Дата на раждане: 21.11.1944
Място на раждане: с. Момина църква, обл. Бургас
Иван Димитров Бошев Дата на раждане 21.11.1944 г. Място на раждане с. Момина църква, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Калуд Германов Калудов на 20.04.1974 г., регистриран на 05.05.1974 г. Ръководил го служител о. р. Калуд Германов Калудов; о. р. В. Рангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Йорданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2448 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-890 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Средец“ ЕООД – гр. Средец Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-594
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Габрово

Агент "Павлов; Йорданов" Цветан Костадинов Балански

Дата на раждане: 16.06.1949
Място на раждане: гр. Габрово
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-812
от 23.01.2017 г.
община Сливница

Агент "Йорданов" Иван Дамянов Иванов

Дата на раждане: 09.07.1960
Място на раждане: гр. Сливница
Иван Дамянов Иванов Дата на раждане 09.07.1960 г. Място на раждане гр. Сливница Вербувал го служител о. р. Серафим Иванов на 30.11.1978 г, регистриран на 13.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Серафим Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІV-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йорданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-25214 и работно дело ІР-10279. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1062
от 26.09.2017 г.
община Стралджа

Агент; сътрудник "Николай; Йорданов" Костадин Димов Бакалов

Дата на раждане: 25.10.1936
Място на раждане: с. Робово, обл. Ямбол
Костадин Димов Бакалов Дата на раждане 25.10.1936 г. Място на раждане с. Робово, обл. Ямбол Вербувал го служител вербуван на 26.03.1966 г., регистриран на 05.04.1966 г.; възстановен на 06.10.1969 г. и регистриран на 03.10.1969 г. Ръководил го служител майор Петър Колев Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; сътрудник Псевдоними Николай; Йорданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка – 2 бр. , съдържащи се в лично дело ІА-2512 (Яб); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-577 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на ВрИК Стралджа от 08.11.1990 г. до 15.11.1991 г. Общински съветник от 15.11.1991 г. до 28.10.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Костадин Димов Бакалов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Йорданов " Мустафа Салиев Алиосманов

Дата на раждане: 24.04.1942
Място на раждане: С. Рекичка, обл. Велико Търново
Мустафа Салиев Алиосманов Дата на раждане 24.04.1942 г. Място на раждане С. Рекичка, обл. Велико Търново Вербувал го служител Стефан Денчев на 19.06.1968 г. Ръководил го служител Стефан Денчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС; ОУ на МВР-Бургас-ДС; ОУ на МВР- Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Йорданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4, рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 77/ 16.05.1990 г. на лично дело ІА-381 (Бс); писмо Рег. № 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-341 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Златарица, издигнат от ДПС
Решение N° 2-134
от 29.01.2013 г.
община Средец

Осведомител "Йорданов" Иван Димитров Бошев

Дата на раждане: 21.11.1944
Място на раждане: с. Момина църква, обл. Бургас
Иван Димитров Бошев Дата на раждане 21.11.1944 г. Място на раждане с. Момина църква, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Калуд Германов Калудов на 20.04.1974 г., регистриран на 05.05.1974 г. Ръководил го служител о. р. Калуд Германов Калудов; о. р. В. Рангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Йорданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2448 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-890 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 35
от 27.05.2008
държавни агенции и държавни комисии

Агент " Йорданов " Янко Георгиев Неофитов

Дата на раждане: 04.08.1952
Място на раждане: с. Влахи, обл. Благоевград
Янко Георгиев Неофитов Решение № 35/ 27.05.2008 г. 7 Дата на раждане 04.08.1952 г. Място на раждане с. Влахи, обл. Благоевград Вербувал го служител Иван Спасов на 01.12.1977 г., регистриран на 03.01.1978 г. Ръководил го служител Иван Спасов; Станчо Армянов; Иван Бангеев; Топалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йорданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29924 и работно дело IР-15663; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-817/ 10.04.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Началник отдел от 01.01.2006 г. до днес. Решение № 35/ 27.05.2008 г. 8 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 35/ 27.05.2008 г. 9
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Сътрудник; Агент "Йорданов; Кискинов" Николай Илиев Илиев

Дата на раждане: 15.01.1955
Място на раждане: гр. Русе
Николай Илиев Илиев Дата на раждане 15.01.1955 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител лейт. Пантелей Мирчев Спасов на 18.01.1984 г.; о. р. Сергей Петков на 25.03.1987 г., регистриран на 30.04.1987 г. Ръководил го служител лейт. Пантелей Мирчев Спасов; о. р. Сергей Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; ДС, ВГУ-III-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент Псевдоними Йорданов; Кискинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1, обр. 2, обр. 4 и обр. 6; дело № 18884; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане „да бъдат заличени данните за аг. „Кискинов”; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 3060/ 16.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Кишинев от 19.10.2005 г. до 31.10.2009 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Сътрудник "Йорданов" Теодор Спасов Русинов

Дата на раждане: 23.09.1952
Място на раждане: гр. София
Теодор Спасов Русинов Дата на раждане 23.09.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Христанков на 13.11.1984 г. Ръководил го служител кап. Христанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Йорданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; рег. дневник; дело № 15079; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3060/ 16.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Тирана от 10.05.2007 г. Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г.
Решение N° 131
от 19.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент; доверено лице "Йорданов" Йордан Крумов Петачки

Дата на раждане: 15.09.1958
Място на раждане: гр. Перник
Йордан Крумов Петачки Дата на раждане 15.09.1958 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител о. р. Серафим Давидков Иванов на 14.06.1991 г. Ръководил го служител о. р. Серафим Давидков Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; доверено лице Псевдоними Йорданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело IА-794. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на РГС от 28.01.2002 г. до 07.08.2003 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Йорданов" Ромео Димитров Ташев

Дата на раждане: 13.10.1961
Място на раждане: гр. Петрич
Ромео Димитров Ташев Дата на раждане 13.10.1961 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Цветан Димитров на 10.05.1988 г., регистриран на 20.05.1988 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Димитров; о. р. Точев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йорданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-36233; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА" АД, гр.Перник Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ромео Димитров Ташев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-157/ 27.03.2013 г. – "Тексим Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Сътрудник "Йорданов" Теодор Спасов Русинов

Дата на раждане: 23.09.1952
Място на раждане: гр. София
Теодор Спасов Русинов Дата на раждане 23.09.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Христанков на 13.11.1984 г. Ръководил го служител кап. Христанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Йорданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; рег. дневник; дело № 15079; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3060/ 16.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Организация за Черноморско икономическо сътрудничество от 2000 г. до 2003 г., изпратен от МВР Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 199/ 16.03.2011 г. – Министерството на външните работи Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More