Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Йохан намери 7 резултата / The search @pseudo Йохан found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Йохан" Милан Каменов Йосифов

Дата на раждане: 23.08.1949
Място на раждане: с. Бързия, обл. Монтана
Милан Каменов Йосифов Дата на раждане 23.08.1949 г. Място на раждане с. Бързия, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Тома Параскевов Митрев на 22.12.1967 г., регистриран на 27.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Тома Параскевов Митрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йохан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № III 73/ 23.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-578 (Мх); протокол рег. № III 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-151 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за общински съветник в община Бойчиновци, издигнат от ПП "ГЛАС НАРОДЕН" Обявява установената и обявена с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Йохан" Георги Борисов Митов

Дата на раждане: 15.05.1932
Място на раждане: гр. София
Георги Борисов Митов Дата на раждане 15.05.1932 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Златан Методиев Марков на 28.04.1976 г., регистриран на 07.05.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Златан Методиев Марков; о. р. Тодор Нецов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йохан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37107. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция, пълномощен министър до 08.09.1990 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Борисов Митов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-229
от 11.09.2013 г.
община Кула

Осведомител; Агент "Йохан" Лалко Данков Боев

Дата на раждане: 06.11.1945
Място на раждане: гр. Кула
Лалко Данков Боев Дата на раждане 06.11.1945 г. Място на раждане гр. Кула Вербувал го служител о. р. Цанко Петков Вълков на 11.12.1973 г., регистриран на 27.12.1973 г.; възстановен от о. р. Цветан Гачев Пеков и регистриран на 02.04.1979 г. Ръководил го служител о. р. Цанко Петков Вълков; о. р. Цветан Гачев Пеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление II; Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Йохан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1248; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6.; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-885 (Вд) и работно дело IР-178 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. и от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-522
от 18.06.2015 г.
община Гулянци

Информатор "Йохан" Петър Георгиев Бондоков

Дата на раждане: 23.06.1930
Място на раждане: гр. Гулянци
Петър Георгиев Бондоков Дата на раждане 23.06.1930 г. Място на раждане гр. Гулянци Вербувал го служител о. р. Хр. Петров на 10.10.1949 г. Ръководил го служител о. р. Хр. Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Йохан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-6114; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Йохан" Младен Миронов Георгиев

Дата на раждане: 26.10.1957
Място на раждане: с. Говежда, обл. Монтана
Младен Миронов Георгиев Дата на раждане 26.10.1957 г. Място на раждане с. Говежда, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Ленчо Тошев на 21.11.1978 г., регистриран на 05.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Ленчо Тошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството УГВ - РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Йохан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол № 73/ 90 г. за унищожаване на л. д. ІА 728 (Мх) и протокол № 74/ 90 г. за унищожаване на р. д. ІР – 433 (Мх); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за кмет на с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Йохан " Младен Миронов Георгиев

Дата на раждане: 26.10.1957
Място на раждане: с. Говежда, обл. Михайловград
Младен Миронов Георгиев Дата на раждане 26.10.1957 г. Място на раждане с. Говежда, обл. Михайловград Вербувал го служител Ленчо Тошев на 21.11.1978 г. Ръководил го служител Ленчо Тошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството УГВ - РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Йохан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № 73/ 90 г. за унищожаване на л. д. ІА 728 (Мх) и протокол № 74/ 90 г. за унищожаване на р. д. ІР – 433 (Мх); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за кмет на с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, издигнат от Атака
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Йохан" Младен Миронов Георгиев

Дата на раждане: 26.10.1957
Място на раждане: с. Говежда, обл. Монтана
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More