Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Каменов намери 15 резултата / The search @pseudo Каменов found 15 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Каменов" Илчо Иванов Главашки

Дата на раждане: 24.11.1954
Място на раждане: гр. Враца
Илчо Иванов Главашки Дата на раждане 24.11.1954 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Куньо Ив. Манолов на 27.05.1986 г., регистриран на 30.05.1986 г. Ръководил го служител о. р. Куньо Ив. Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХII-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Каменов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35159. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 27.11.2008 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Илчо Иванов Главашки към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Каменов" Асиан Веселинов Асенов

Дата на раждане: 30.05.1967
Място на раждане: гр. Видин
Асиан Веселинов Асенов Дата на раждане 30.05.1967 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител майор Коста Георгиев Йончев на 18.11.1985 г., регистриран на 25.11.1985 г. Ръководил го служител майор Коста Георгиев Йончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I; ОУ на МВР-Видин-ДС-I ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Каменов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1226 (Вд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2028/ 1990 г. и протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-865 (Вд); протокол рег. № 14/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1226 (Вд) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на „Специализирана болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за долекуване, продължително лечение и рехабилитация „Цар Фердинанд“” ЕООД – с. Искрец, обл. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-671
от 21.06.2016 г.
община Ценово

Агент "Каменов" Никола Тодоров Парушев

Дата на раждане: 09.03.1941
Място на раждане: с. Долна Студена, обл. Русе
Никола Тодоров Парушев Дата на раждане 09.03.1941 г. Място на раждане с. Долна Студена, обл. Русе Вербувал го служител кап. Никола Николов на 16.09.1985 г., регистриран на 07.10.1985 г. Ръководил го служител кап. Никола Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-VI-VIII по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Каменов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с искане "да се прегледа и унищожи" лично дело IА-3345 (Рс); протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с искане "да се прегледа и унищожи" работно дело IР-1053 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник кмет на кметство Долна Студена от 07.11.1990 г. до 07.12.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Каменов " Иван Рангелов Христов

Дата на раждане: 19.01.1935
Място на раждане: С. Портитовци, обл. Монтана
Иван Рангелов Христов Дата на раждане 19.01.1935 г. Място на раждане С. Портитовци, обл. Монтана Вербувал го служител Ст. лейт. Владимир Николов Груев на 02.09.1982 г., регистриран на 13.09.1982 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Владимир Николов Груев; майор Благой Трайков Гебрев; полк. Стоян Стоянов Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 52 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ, отдел 02, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Каменов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-34248; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Божурище, издигнат от СКБ
Решение N° 2-448
от 14.01.2015 г.
Приватизирани предприятия

Агент "Гошо; Камберов; Каменов" Светозар Йорданов Филипов

Дата на раждане: 23.07.1930
Място на раждане: гр. София
Светозар Йорданов Филипов Дата на раждане 23.07.1930 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Асен Тодоров на 12.02.1976 г., регистриран на 19.03.1976 г. Ръководил го служител о. р. Асен Тодоров; о. р. Н. Осиковски; о. р. Ст. Бозуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, СГУ на МВР-ДС-III-III по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо; Камберов; Каменов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1666/ 28.03.1990 г. с искане "да бъдат предадени за унищожение картоните" на аг. "Каменов". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/-съдружник в дружество - купувач по договор за приватизационна продажба – "Метропроект 2000" ООД Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни избори 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-684
от 22.07.2016 г.
община Главиница

Агент "Каменов" Хикмет Мюнюр Рамадан

Дата на раждане: 26.01.1959
Място на раждане: с. Комунига, обл. Кърджали
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-963
от 29.05.2017 г.
община Минерални бани

Сътрудник "Каменов" Венцислав Иванов Николов

Дата на раждане: 09.04.1944
Място на раждане: с. Беглеж, обл. Плевен
Венцислав Иванов Николов Дата на раждане 09.04.1944 г. Място на раждане с. Беглеж, обл. Плевен Вербувал го служител подп. Иван Колев Русев на 09.11.1971 г., регистриран на 19.11.1971 г. Ръководил го служител подп. Иван Колев Русев; о. р. Костадин Трайков; о. р. Николай Господинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Каменов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 717/ 24.07.1992 г. за отделяне за унищожаване материалите на "Каменов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на ВрИК от 25.10.1990 г. до 01.02.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Каменов" Марин Цочев Рачев

Дата на раждане: 14.12.1928
Място на раждане: с. Гумощник, обл. Ловеч
Марин Цочев Рачев Дата на раждане 14.12.1928 г. Място на раждане с. Гумощник, обл. Ловеч Вербувал го служител ст. лейт. Петър Игнатов Пенев на 20.05.1977 г., регистриран на 02.06.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петър Игнатов Пенев; о. р. С. Стамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Каменов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-802 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по машинни науки от 1993 г. до 2003 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Каменов " Хикмет Мюнюр Рамадан

Дата на раждане: 26.01.1959
Място на раждане: С. Женда, обл. Кърджали
Хикмет Мюнюр Рамадан Дата на раждане 26.01.1959 г. Място на раждане С. Женда, обл. Кърджали Вербувал го служител Лейт. Гойчо Николов Даскалов на 30.03.1977 г., регистриран на 06.04.1977 г. Ръководил го служител Лейт. Гойчо Николов Даскалов; кап. Георги Горанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра, отдел ДС, отделение VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Каменов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1120 (Сс); работно дело ІР-10656; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Главиница, издигнат от ДПС Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 2-364
от 02.07.2014 г.
Технически университет Варна

Агент "Каменов" Марин Цочев Рачев

Дата на раждане: 14.12.1928
Място на раждане: с. Гумощник, обл. Ловеч
Марин Цочев Рачев Дата на раждане 14.12.1928 г. Място на раждане с. Гумощник, обл. Ловеч Вербувал го служител ст. лейт. Петър Игнатов Пенев на 20.05.1977 г., регистриран на 02.06.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петър Игнатов Пенев; о. р. С. Стамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Каменов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-802 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-108
от 21.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Каменов" Хикмет Мюнюр Рамадан

Дата на раждане: 26.01.1959
Място на раждане: с. Комунига, обл. Кърджали
Хикмет Мюнюр Рамадан Дата на раждане 26.01.1959 г. Място на раждане с. Комунига, обл. Кърджали Вербувал го служител Лейт. Гойчо Николов Даскалов на 30.03.1977 г., регистриран на 06.04.1977 г. Ръководил го служител Лейт. Гойчо Николов Даскалов; кап. Георги Горанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра, отдел ДС, отделение VІ, ДС, управление III-ХI-VI; ОУ на МВР-Ст. Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Каменов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони –обр. 4 - 5 бр.; лично дело ІА-1120 (Сс); работно дело ІР-10656; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Главиница, издигнат от ПП "Единна народна партия" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-55
от 15.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Каменов" Мехмед Мюмюн Керим

Дата на раждане: 04.05.1961
Място на раждане: с. Комунига, обл. Кърджали
Мехмед Мюмюн Керим Дата на раждане 04.05.1961 г. Място на раждане с. Комунига, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Стоян Георгиев на 20.08.1987 г., регистриран на 15.09.1987 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Каменов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 346/ 06.02.1990 г. делата на "Каменов". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Черноочене, издигнат от ПП "ГЕРБ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Каменов" Мехмед Мюмюн Керим

Дата на раждане: 04.05.1961
Място на раждане: с. Комунига, обл. Кърджали
Мехмед Мюмюн Керим Дата на раждане 04.05.1961 г. Място на раждане с. Комунига, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Стоян Георгиев на 20.08.1987 г., регистриран на 15.09.1987 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Каменов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 346/ 06.02.1990 г. делата на "Каменов". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Комунига, общ. Черноочене, издигнат от ПП "ГЕРБ"
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент; съдържател на явочна квартира "Каменов; Дружба" Светлозар Панайотов Давидов

Дата на раждане: 06.12.1948
Място на раждане: гр. Добрич
Светлозар Панайотов Давидов Дата на раждане 06.12.1948 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител майор Живко Симеонов Стоянов на 03.11.1966 г., регистриран на21.11.1966 г.; възстановен от о. р. Никола Паскалев на 10.11.1986 г., регистриран на 21.11.1986 г. Ръководил го служител майор Живко Симеонов Стоянов; о. р. Никола Паскалев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III – III армия-III; ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Каменов; Дружба Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 2163/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 376/ 13.02.1990 г. личното дело на Я/К "Дружба". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Професионална гимназия по строителство и архитектура "Пеньо Пенев" - Добрич Обявява установената и обявена с решение № 247/ 27.07.2011 г. – община Благоевград - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Гошо; Камберов; Каменов" Светозар Йорданов Филипов

Дата на раждане: 23.07.1930
Място на раждане: гр. София
Светозар Йорданов Филипов Дата на раждане 23.07.1930 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Асен Тодоров на 12.02.1976 г., регистриран на 19.03.1976 г. Ръководил го служител о. р. Асен Тодоров; о. р. Н. Осиковски; о. р. Ст. Бозуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, СГУ на МВР-ДС-III-III по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо; Камберов; Каменов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1666/ 28.03.1990 г. с искане "да бъдат предадени за унищожение картоните" на аг. "Каменов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More