Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Каров намери 10 резултата / The search @pseudo Каров found 10 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 109
от 28.01.2010
Комисия за защита на потребителите

Агент "Каров" Недялко Стефанов Рачев

Дата на раждане: 16.01.1938
Място на раждане: гр. Плевен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Резидент "Каров" Сиво Петров Сивов

Дата на раждане: 04.03.1943
Място на раждане: с. Караново, обл. Сливен
Сиво Петров Сивов Дата на раждане 04.03.1943 г. Място на раждане с. Караново, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Йордан Загоров на 04.08.1980 г., регистриран на 07.08.1980 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Загоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Каров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1042 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за народен представител, издигнат от КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ в 21-и ИР-Сливен Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Резидент "Каров" Сиво Петров Сивов

Дата на раждане: 04.03.1943
Място на раждане: с. Караново, обл. Сливен
Сиво Петров Сивов Дата на раждане 04.03.1943 г. Място на раждане с. Караново, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Йордан Загоров на 04.08.1980 г., регистриран на 07.08.1980 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Загоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Каров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1042 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ в 21-и МИР-Сливен Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-29/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената с решение № 141/ 09.06.2010 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-714
от 27.09.2016 г.
община Борино

Агент "Каров" Ахмед Осман Ибиш

Дата на раждане: 24.05.1951
Място на раждане: с. Борино, обл. Смолян
Ахмед Осман Ибиш Дата на раждане 24.05.1951 г. Място на раждане с. Борино, обл. Смолян Вербувал го служител ст. лейт. Александър Кръстев Савов на 03.12.1976 г., регистриран на 13.12.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Александър Кръстев Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Каров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1702 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-636
от 12.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Сливен

Резидент "Каров" Сиво Петров Сивов

Дата на раждане: 04.03.1943
Място на раждане: с. Караново, обл. Сливен
Сиво Петров Сивов Дата на раждане 04.03.1943 г. Място на раждане с. Караново, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Йордан Загоров на 04.08.1980 г., регистриран на 07.08.1980 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Загоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Каров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1042 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в община Сливен, издигнат от ПП "БСП" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-29/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 153/ 27.07.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1058
от 19.09.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Бизнес банка

Секретен сътрудник; Агент "Каров; Филип" Живко Кирилов Сучев

Дата на раждане: 01.07.1955
Място на раждане: с. Брежани, обл. Благоевград
Живко Кирилов Сучев Дата на раждане 01.07.1955 г. Място на раждане с. Брежани, обл. Благоевград Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 26.08.1976 г.; възстановен от кап. Евтим Аспарухов Янков на 30.08.1989 г., регистриран на 06.12.1989 г. Ръководил го служител кап. Димитър Петков Кутрев; о. р. Георги Цонев; о. р. Любен Предов; о. р. Иван Данков; о. р. Пламен Петков; о. р. Петко Петков; кап. Евтим Аспарухов Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на ПГУ-ХVІІ; ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Каров; Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2936 (Бл) и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4352; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Управител на фирма - длъжник - "ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ" ЕООД, гр. Благоевград; Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма –длъжник – "ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ" ЕАД, гр. Благоевград /"ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ" ЕООД – по бюлетина/ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Живко Кирилов Сучев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-385
от 12.08.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Булбанк

Агент "Каров" Митко Иванов Стоянов

Дата на раждане: 04.04.1962
Място на раждане: с. Орлов дол, обл. Хасково
Митко Иванов Стоянов Дата на раждане 04.04.1962 г. Място на раждане с. Орлов дол, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Бойко Ангелинков на 29.11.1981 г., регистриран на 11.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Бойко Ангелинков; о. р. Пенчо Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Каров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ФУРАЖЕН ЗАВОД" ООД За Митко Иванов Стоянов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Резидент " Каров " Сиво Петров Сивов

Дата на раждане: 04.03.1943
Място на раждане: с. Краново, обл. Сливен
Сиво Петров Сивов Дата на раждане 04.03.1943 г. Място на раждане с. Краново, обл. Сливен Вербувал го служител Йордан Загоров на 04.08.1980 г. Ръководил го служител Йордан Загоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Сливен – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент Псевдоними Каров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол рег. № 77 от 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело I A – 1042 (Сл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за кмет на общ. Сливен, издигнат от Движение за Социален Хуманизъм Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1
Решение N° 2-29
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Сливен

Резидент "Каров" Сиво Петров Сивов

Дата на раждане: 04.03.1943
Място на раждане: с. Караново, обл. Сливен
Сиво Петров Сивов Дата на раждане 04.03.1943 г. Място на раждане с. Караново, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Йордан Загоров на 04.08.1980 г., регистриран на 07.08.1980 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Загоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Каров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1042 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Сливен, издигнат от Политическа партия "Движение за социален хуманизъм" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Каров" Петър Петров Балъков

Дата на раждане: 26.10.1944
Място на раждане: Гр. Велико Търново
Петър Петров Балъков Дата на раждане 26.10.1944 г. Място на раждане Гр. Велико Търново Вербувал го служител О. р. Цветан Д. Гаврилов на 29.10.1981 г., регистриран на 12.11.1981 г. Ръководил го служител О. р. Цветан Д. Гаврилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Каров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-3120 (В.Т.); протокол рег. № 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-772 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. районен прокурор в РП-Горна Оряховица от 01.01.1991 г. до 30.06.1991 г. Районен прокурор в ОП-Горна Оряховица от 01.07.1991 г. до 30.06.1992 г. Прокурор в ОП-Велико Търново от от 15.06.1992 г. до 01.06.1993 г. Окръжен прокурор в ОП-Ловеч от 01.06.1993 г. до 01.12.2004 г. Прокурор в ОП-Велико Търново от 01.12.2004 г.