Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кедър намери 7 резултата / The search @pseudo Кедър found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Кедър " Димо Кънев Станев

Дата на раждане: 14.03.1932
Място на раждане: С. Казанка, обл. Стара Загора
Димо Кънев Станев Дата на раждане 14.03.1932 г. Място на раждане С. Казанка, обл. Стара Загора Вербувал го служител Ст. лейт. Емил Влахов на 08.05.1979 г., регистриран на 22.05.1979 г. Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 18 Ръководил го служител Ст. лейт. Емил Влахов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кедър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 21/ 1990 г. с предложение за унищожаване на личното дело на Я/К "Кедър"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Бургас, издигнат от Политически клуб “ТРАКИЯ”
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Съдържател на явочна квартира "Кедър" Георги Иванов Топузлийски

Дата на раждане: 31.10.1955
Място на раждане: с. Паничери, обл. Пловдив
Георги Иванов Топузлийски Дата на раждане 31.10.1955 г. Място на раждане с. Паничери, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Иван Гарабитов на 24.03.1987 г., регистриран на 19.05.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Гарабитов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кедър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Хисаря, издигнат от инициативен комитет За Георги Иванов Топузлийски липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Кедър " Георги Иванов Топузлийски

Дата на раждане: 31.10.1955
Място на раждане: С. Паничери, обл. Пловдив
Георги Иванов Топузлийски Дата на раждане 31.10.1955 г. Място на раждане С. Паничери, обл. Пловдив Вербувал го служител Иван Гарабитов на 24.03.1987 г. Ръководил го служител Иван Гарабитов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кедър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Хисаря, издигнат от инициативен комитет За Георги Иванов Топузлийски липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Кедър" Димо Кънев Станев

Дата на раждане: 14.03.1932
Място на раждане: с. Казанка, обл. Стара Загора
Димо Кънев Станев Дата на раждане 14.03.1932 г. Място на раждане с. Казанка, обл. Стара Загора Вербувал го служител Ст. лейт. Емил Влахов на 08.05.1979 г., регистриран на 22.05.1979 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Емил Влахов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кедър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 21/ 1990 г. с предложение за унищожаване на личното дело на Я/К "Кедър"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен директор на РУГ-Бургас-ЦУ от 01.06.1986 г. до 01.08.1992 г. Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-568
от 28.10.2015 г.
община Хисаря

Съдържател на явочна квартира "Кедър" Георги Иванов Топузлийски

Дата на раждане: 31.10.1955
Място на раждане: с. Паничери, обл. Пловдив
Георги Иванов Топузлийски Дата на раждане 31.10.1955 г. Място на раждане с. Паничери, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Иван Гарабитов на 24.03.1987 г., регистриран на 19.05.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Гарабитов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кедър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 09.11.2007 г. до 2011 г. За Георги Иванов Топузлийски липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-764
от 16.11.2016 г.
община Драгоман

Съдържател на явочна квартира "Кедър" Николай Асенов Иванов

Дата на раждане: 06.11.1954
Място на раждане: гр. Драгоман
Николай Асенов Иванов Дата на раждане 06.11.1954 г. Място на раждане гр. Драгоман Вербувал го служител о. р. Кирил Йонин на 06.03.1986 г., регистриран на 18.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Йонин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Сливница Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кедър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № 42/ 04.09.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 168/ 1990 г. на материалите на Я/К "Кедър"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 03.11.1999 г. до 21.12.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Кедър " Николай Асенов Иванов

Дата на раждане: 06.11.1954
Място на раждане: Гр. Драгоман
Николай Асенов Иванов Дата на раждане 06.11.1954 г. Място на раждане Гр. Драгоман Вербувал го служител Кирил Йонин на 06.03.1986 г., регистриран на 18.03.1986 г. Ръководил го служител Кирил Йонин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС, РУ-Сливница Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кедър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № 42/ 04.09.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 168/ 1990 г. на материалите на Я/К "Кедър"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Драгоман, издигнат от Партия “Либерална инициатива за демократично европейско развитие “ЛИДЕР””

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More