Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кирилов намери 6 резултата / The search @pseudo Кирилов found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Кирилов" Крум Димитров Крумов

Дата на раждане: 17.03.1949
Място на раждане: с. Деков, обл. Плевен
Крум Димитров Крумов Дата на раждане 17.03.1949 г. Място на раждане с. Деков, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Светослав Германов на 01.12.1988 г., регистриран на 06.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Светослав Германов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирилов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; предложение рег. № 396/ 1990 г. "за изключване на аг. "Кирилов" от агентурния апарат и унищожаване на личното и работното му дело"; писмо вх. № 704/ 09.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 140/ 30.01.1990 г. материалите на аг. "Кирилов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра "Социална, трудова и педагогическа психология" във Философски факултет от 2007 г. до 2011 г. Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Агент "Кирилов (Кирил)" Симеон Желев Димитров

Дата на раждане: 25.06.1950
Място на раждане: гр. Търговище
Симеон Желев Димитров Дата на раждане 25.06.1950 г. Място на раждане гр. Търговище Вербувал го служител о. р. Иван Митев на 17.01.1969 г., регистриран на 28.01.1969 г. Ръководил го служител о. р. Иван Митев; о. р. Кръстю Драганов; о. р. Стойчо Стоев; о. р. Стоян Димов; о. р. Христо Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III - III армия-5, управление III-IХ-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирилов (Кирил) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24658 и работно дело IР-9576. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Търговище, издигнат от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" Обявява установената и обявена с решение 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-602
от 04.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Кирилов" Петко Иванов Караандреев

Дата на раждане: 15.07.1957
Място на раждане: гр. Летница
Петко Иванов Караандреев Дата на раждане 15.07.1957 г. Място на раждане гр. Летница Вербувал го служител подп. Петър Д. Маринов на 03.12.1975 г., регистриран на 10.12.1975 г. Ръководил го служител подп. Петър Д. Маринов; о. р. Иерусалим Ив. Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирилов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 44/ 08.06.1990 г. за унищожаване лично дело IА-657 (Лч); писмо вх. № А-22260/ 12.10.1999 г. за унищожаване работно дело IР-256 (Лч). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Кандидат за общински съветник в община Летница, издигнат от АТАКА Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Кирилов; Иванов" Смаил Камбер Смаил

Дата на раждане: 21.03.1955
Място на раждане: с. Ръжица, обл. Бургас
Смаил Камбер Смаил Дата на раждане 21.03.1955 г. Място на раждане с. Ръжица, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Никола Овчаров на 16.06.1977 г., регистриран на 01.07.1977 г. Ръководил го служител о. р. Никола Овчаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирилов; Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-82 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Смаил Камбер Смаил към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Кирилов " Янко Николов Янков

Дата на раждане: 13.08.1944
Място на раждане: Клисурица, Михайловградско
Янко Николов Янков Дата на раждане 13.08.1944 г. Място на раждане Клисурица, Михайловградско Вербувал го служител Ст. лейт. Младен Апостолов Младенов на 03.01.1978 г., регистриран на 23.03.1978 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Младен Апостолов; инсп. Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, І, ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Кирилов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано заявление за сътрудничество; рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-25012; работно дело ІР- 10014 Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание Решение № 14 / 04.09.2007 г. 76 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 14 / 04.09.2007 г. 77
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Кирилов" Крум Димитров Крумов

Дата на раждане: 17.03.1949
Място на раждане: с. Деков, обл. Плевен
Крум Димитров Крумов Дата на раждане 17.03.1949 г. Място на раждане с. Деков, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Светослав Германов на 01.12.1988 г., регистриран на 06.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Светослав Германов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирилов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; предложение рег. № 396/ 1990 г. "за изключване на аг. "Кирилов" от агентурния апарат и унищожаване на личното и работното му дело"; писмо вх. № 704/ 09.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 140/ 30.01.1990 г. материалите на аг. "Кирилов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по обществени науки от 2003 г. до 2006 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More