Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Киро намери 7 резултата / The search @pseudo Киро found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Агент "Киро" Петко Христов Петков

Дата на раждане: 18.02.1948
Място на раждане: гр. Червен бряг
Петко Христов Петков Дата на раждане 18.02.1948 г. Място на раждане гр. Червен бряг Вербувал го служител ст. лейт. Михаил Йорданов Нешев на 31.05.1988 г., регистриран на 14.06.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Михаил Йорданов Нешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киро Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36909. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петко Христов Петков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1021
от 01.08.2017 г.
община Никола Козлево

Агент "Киро" Бейтула Бейти Мехмедемин

Дата на раждане: 21.05.1951
Място на раждане: с. Зърнево, обл. Добрич
Бейтула Бейти Мехмедемин Дата на раждане 21.05.1951 г. Място на раждане с. Зърнево, обл. Добрич Вербувал го служител майор Иван Маринов Станков на 20.09.1984 г., регистриран на 27.09.1984 г. Ръководил го служител майор Иван Маринов Станков; о. р. В. Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА 43/ 28.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-32 (Шн) (налично); протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-37 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Заместник-кмет на община Никола Козлево от 1999 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 249/ 09.08.2011 г. – Агенция "Пътна инфраструктура" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Агент "Киро" Николай Петров Чакалов

Дата на раждане: 26.12.1955
Място на раждане: Гр. Самоков
Николай Петров Чакалов Дата на раждане 26.12.1955 г. Място на раждане Гр. Самоков Вербувал го служител Майор Любомир Димитров Измирлийски на 29.12.1982 г., регистриран на 10.01.1983 г. Ръководил го служител Майор Любомир Димитров Измирлийски; Камен Г. Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление трето, отдел седми, отделение пето Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-31174; работно дело IР-17112; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-818/ 10.04.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 01.03.1999 г. до 01.02.2002 г. Обявен с решение № 35/ 27.05.2008 г. - ДКСИ
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Киро" Петко Христов Петков

Дата на раждане: 18.02.1948
Място на раждане: гр. Червен бряг
Петко Христов Петков Дата на раждане 18.02.1948 г. Място на раждане гр. Червен бряг Вербувал го служител ст. лейт. Михаил Йорданов Нешев на 31.05.1988 г., регистриран на 14.06.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Михаил Йорданов Нешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киро Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36909. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по електротехнически науки, електроника и автоматика от 2003 г. до 2006 г. Председател на научна комисия по електротехнически науки, електроника и автоматика от 2007 г. до 2009 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петко Христов Петков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-51
от 07.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Киро" Бейтула Бейти Мехмедемин

Дата на раждане: 21.05.1951
Място на раждане: с. Зърнево, обл. Добрич
Бейтула Бейти Мехмедемин Дата на раждане 21.05.1951 г. Място на раждане с. Зърнево, обл. Добрич Вербувал го служител майор Иван Маринов Станков на 20.09.1984 г., регистриран на 27.09.1984 г. Ръководил го служител майор Иван Маринов Станков; о. р. В. Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА 43/ 28.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-32 (Шн) (налично); протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-37 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Никола Козлево, издигнат от ПП "ДПС" Обявява установената с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-495
от 21.04.2015 г.
община Велинград

Агент "Киро" Цветко Иванов Колчагов

Дата на раждане: 03.03.1952
Място на раждане: гр. Велинград
Цветко Иванов Колчагов Дата на раждане 03.03.1952 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал го служител о. р. Георги Халачев на 09.12.1983 г., регистриран на 19.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Георги Халачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1219/ 1992 г. за унищожаване личното и работното дело на агент "Киро". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Цветко Иванов Колчагов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 35
от 27.05.2008
държавни агенции и държавни комисии

Агент " Киро " Николай Петров Чакалов

Дата на раждане: 26.12.1955
Място на раждане: Гр. Самоков
Николай Петров Чакалов Дата на раждане 26.12.1955 г. Място на раждане Гр. Самоков Вербувал го служител Майор Любомир Димитров Измирлийски на 29.12.1982 г., регистриран на 10.01.1983 г. Ръководил го служител Майор Любомир Димитров Измирлийски; Камен Г. Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление трето, отдел седми, отделение пето Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-31174; работно дело IР-17112; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-818/ 10.04.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Финансово- стопански дейности, управление на собствеността и човешки ресурси" от 15.11.2004г. - до днес.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More