Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Киров намери 23 резултата / The search @pseudo Киров found 23 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Киров" Димитър Георгиев Димитров

Дата на раждане: 01.02.1961
Място на раждане: гр. Кърджали
Димитър Георгиев Димитров Дата на раждане 01.02.1961 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител кап. Стоян Йорданов Русев на 23.02.1981 г., регистриран на 09.03.1981 г. Ръководил го служител кап. Стоян Йорданов Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1623 (Кж); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1279 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Кърджали
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Киров" Цветко Иванов Стаменов

Дата на раждане: 28.02.1950
Място на раждане: гр. София
Цветко Иванов Стаменов Дата на раждане 28.02.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Минчо Колев Колев на 24.06.1980 г., регистриран на 22.07.1980 г. Ръководил го служител о. р. Минчо Колев Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27972. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор "Защита на класифицираната информация" от 01.08.2003 г. Н-к на отдел "Сигурност на информацията" в дирекция "Сигурност" от 03.06.2009 г. Н-к на отдел "Сигурност на информацията" от 01.09.2009 г.
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Киров" Стефан Драгиев Марков

Дата на раждане: 22.10.1955
Място на раждане: гр. Харманли
Стефан Драгиев Марков Дата на раждане 22.10.1955 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Георги Щерев на 10.12.1985 г., регистриран на 18.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Щерев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; списък рег. № КА-45 (2)/ 29.09.1992 г. за унищожаване "регистрационните и оперативните материали" на аг. "Киров". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на митница Свиленград от м ноември 1995 г. до м. октомври 1996 г.
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Осведомител "Киров" Манол Николов Николаев

Дата на раждане: 05.06.1950
Място на раждане: с. Момина църква, обл. Бургас
Манол Николов Николаев Дата на раждане 05.06.1950 г. Място на раждане с. Момина църква, обл. Бургас Вербувал го служител майор Атанас Тодоров Койчев на 14.02.1971 г., регистриран на 03.03.1971 г. Ръководил го служител майор Атанас Тодоров Койчев; о. р. Васю Васев; о. р. Любен Желязков Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-3; ОУ на МВР-Бургас-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IО-204 (Бс); протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-574 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Поморие, издигнат от ПП "ГЕРБ"
Решение N° 134
от 26.05.2010
Национална агенция за приходите

Агент "Киров" Димитър Георгиев Димитров

Дата на раждане: 01.02.1961
Място на раждане: гр. Кърджали
Димитър Георгиев Димитров Дата на раждане 01.02.1961 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител кап. Стоян Йорданов Русев на 23.02.1981 г., регистриран на 09.03.1981 г. Ръководил го служител кап. Стоян Йорданов Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1623 (Кж); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1279 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в ТДД Кърджали от 01.1.2003 г. до 31.7.2004 г. Обявен с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели
Решение N° 146
от 29.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Секретен сътрудник "Киров" Павлин Ралчев Павлов

Дата на раждане: 12.11.1952
Място на раждане: с. Румянцево, обл. Ловеч
Павлин Ралчев Павлов Дата на раждане 12.11.1952 г. Място на раждане с. Румянцево, обл. Ловеч Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Тодоров Моянов на 10.06.1970 г.; Красимир Петров на 05.02.1975 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Тодоров Моянов; о. р. Красимир Петров; о. р. Злати Желев; о. р. Петър Дерибеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-Министерството на вътрешните работи-Ловеч-ДС; ПГУ – ДС, V отдел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани и подписани декларации за сътрудничество - 2 бр.; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1, 3 и 4; рег. бланка; рег. дневник; лично дело 10-3476, работно дело 10-3476-І; лично дело ІА-23216; работно дело ІР-8074; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.; доклад на НРС рег. № RB 102101-001-04/12/1496 от 17.10.07 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 23.02.1998 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-767
от 16.11.2016 г.
община Златица

Агент "Киров" Иван Стойнов Иванов

Дата на раждане: 23.05.1935
Място на раждане: с. Карлиево, обл. София
Иван Стойнов Иванов Дата на раждане 23.05.1935 г. Място на раждане с. Карлиево, обл. София Вербувал го служител о. р. Симеон Митев Василев на 10.12.1964 г., регистриран на 21.12.1964 г. Ръководил го служител о. р. Симеон Митев Василев; о. р. Ат. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Харманли – ДС; ДС-Пирдоп Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; с протокол вх. № 86/ 1990г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-22089 и работно дело ІР-5904; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Карлиево от 16.11.1995 г. до 29.11.1999 г. Кмет на кметство Карлиево от 04.11.2003 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Киров" Стефан Драгиев Марков

Дата на раждане: 22.10.1955
Място на раждане: гр. Харманли
Стефан Драгиев Марков Дата на раждане 22.10.1955 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Георги Щерев на 10.12.1985 г., регистриран на 18.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Щерев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; списък рег. № КА-45 (2)/ 29.09.1992 г. за унищожаване "регистрационните и оперативните материали" на аг. "Киров". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на район "Витоша", общ. София, издигнат от ПП "НОВА АЛТЕРНАТИВА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Киров" Цветан Петров Марков

Дата на раждане: 19.07.1953
Място на раждане: с. Осиковска Лакавица, обл. Софийска
Цветан Петров Марков Дата на раждане 19.07.1953 г. Място на раждане с. Осиковска Лакавица, обл. Софийска Вербувал го служител Ст. лейт. Румян Велчев Лалов на 12.06.1981 г., регистриран на 17.06.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Румян Велчев Лалов; Енчо Гаветски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, Ботевград, отделение ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35073; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Осиковска Лакавица, общ. Правец, издигнат от Партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Киров" Стефан Драгиев Марков

Дата на раждане: 22.10.1955
Място на раждане: гр. Харманли
Стефан Драгиев Марков Дата на раждане 22.10.1955 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Георги Щерев на 10.12.1985 г., регистриран на 18.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Щерев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; списък рег. № КА-45 (2)/ 29.09.1992 г. за унищожаване "регистрационните и оперативните материали" на аг. "Киров". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "НОВА АЛТЕРНАТИВА" в 6-и МИР-Враца и в 25-и МИР-София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1062
от 26.09.2017 г.
община Стралджа

Агент "Киров" Митко Иванов Митев

Дата на раждане: 12.02.1948
Място на раждане: гр. Стралджа
Митко Иванов Митев Дата на раждане 12.02.1948 г. Място на раждане гр. Стралджа Вербувал го служител вербуван на 28.06.1979 г., регистриран на 05.07.1979 г.; възстановен на 13.12.1985 г. и регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Русев Русев; кап. Павел Жечев Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело ІА-2275 (Яб); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК Стралджа от 27.10.1990 г. до 16.10.1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Митко Иванов Митев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-309
от 12.02.2014 г.
община Генерал Тошево

Агент "Киров" Юсеин Зекерие Осман

Дата на раждане: 06.05.1956
Място на раждане: с. Бленика, обл. Кърджали
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-794
от 13.12.2016 г.
община Правец

Агент "Киров" Цветан Петров Марков

Дата на раждане: 19.07.1953
Място на раждане: с. Осиковска Лакавица, обл. Софийска
Цветан Петров Марков Дата на раждане 19.07.1953 г. Място на раждане с. Осиковска Лакавица, обл. Софийска Вербувал го служител Ст. лейт. Румян Велчев Лалов на 12.06.1981 г., регистриран на 17.06.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Румян Велчев Лалов; Енчо Гаветски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, Ботевград, отделение ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35073; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Киров" Цветан Петров Марков

Дата на раждане: 19.07.1953
Място на раждане: с. Осиковска Лакавица, обл. Софийска
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 35
от 27.05.2008
държавни агенции и държавни комисии

Агент " Киров " Сашко Борисов Спасов

Дата на раждане: 18.10.1955
Място на раждане: с. Ружинци, обл. Видин
Сашко Борисов Спасов Дата на раждане 18.10.1955 г. Място на раждане с. Ружинци, обл. Видин Вербувал го служител Любчо Велков на 16.12.1982 г., регистриран на 20.12.1982 г. Ръководил го служител Любчо Велков; кап. Колев; Милен Йовчев; Костадин Катранджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-07-01; управление 03-01-02; управление 03-0704 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело IА-1845. Решение № 35/ 27.05.2008 г. 5 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник сектор от 01.01.2006 г. до 01.09.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи сътрудничество на Сашко Борисов Спасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-220
от 31.07.2013 г.
община Бойница

Резидент "Киров" Данчо Петков Фиков

Дата на раждане: 10.11.1929
Място на раждане: с. Бойница, обл. Видин
Данчо Петков Фиков Дата на раждане 10.11.1929 г. Място на раждане с. Бойница, обл. Видин Вербувал го служител лейт. Ив. Илиев на 07.04.1953 г., възстановен от ст. лейт. Владко Симеонов Василев и регистриран на 09.04.1979 г. Ръководил го служител лейт. Ив. Илиев; ст. лейт. Владко Симеонов Василев; о. р. Ст. Зарков; о. р. Пламен Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-I ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35522 и в работно дело IР-17330; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 13.10.1991г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Данчо Петков Фиков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-644
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – Столична община

Агент "Киров" Стефан Драгиев Марков

Дата на раждане: 22.10.1955
Място на раждане: гр. Харманли
Стефан Драгиев Марков Дата на раждане 22.10.1955 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Георги Щерев на 10.12.1985 г., регистриран на 18.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Щерев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; списък рег. № КА-45 (2)/ 29.09.1992 г. за унищожаване "регистрационните и оперативните материали" на аг. "Киров". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в Столична община, издигнат от ПП "НОВА АЛТЕРНАТИВА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Киров " Иван Стойнов Иванов

Дата на раждане: 23.05.1935
Място на раждане: с. Кърлиево, обл. София
Иван Стойнов Иванов Дата на раждане 23.05.1935 г. Място на раждане с. Кърлиево, обл. София Вербувал го служител Симеон Митев Василев на 10.12.1964 г. Ръководил го служител Симеон Митев Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Харманли – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Картон обр. 4; рег. дневник; с протокол с предложение за Решение № 18/ 25.10.2007 г. 9 органите по чл. 1 унищожаване на лично дело ІА- 22089 и работно дело ІР-5904 вх. № 86/ 1990г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за кмет на с. Карлиево, общ. Златица, обл. Софийска, издигнат от БСП
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент, осведомител " Киров " Ненко Петров Христов

Дата на раждане: 22.10.1942
Място на раждане: с. Деветаки, Ловешко
Ненко Петров Христов Дата на раждане 22.10.1942 г. Място на раждане с. Деветаки, Ловешко Вербувал го служител Неделчо Влаев Иванов на 10.03.1964 г., регистриран на 01.04.1964 г. Ръководил го служител Неделчо Влаев Иванов, Ангел Георгиев Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент, осведомител Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4; рег. дневник; лично дело І А – 29967, унищожено с протокол № 88/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на с. Деветаки, общ. Ловеч, издигнат от Коалиция „Всички за Ловеч”
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Секретен " Киров " Павлин Ралчев Павлов

Дата на раждане: 12.11.1952
Място на раждане: С. Румянцево, обл. Ловеч
Павлин Ралчев Павлов Дата на раждане 12.11.1952 г. Място на раждане С. Румянцево, обл. Ловеч Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Тодоров Моянов на 10.06.1970 г.; Красимир Петров на 05.02.1975 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Тодоров Моянов; Красимир Петров; Злати Желев; Петър Дерибеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-Министерството на вътрешните работи-Ловеч-ДС; ПГУ – ДС, V отдел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани и подписани декларации за сътрудничество-2 бр.; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1, 3 и 4; рег. бланка; рег. дневник; лично дело 10-3476, работно дело 10-3476- І; лично дело ІА-23216; работно дело Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 ІР-8074; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.; доклад на НРС рег. № RB 102101-001-04/12/1496 от 17.10.07 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Кандидат за кмет на общ. Варна, издигнат от “Движение за единение на нацията”
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Киров " Цветан Петров Марков

Дата на раждане: 19.07.1953
Място на раждане: С. Осиковска Лакавица, обл. Софийска
Цветан Петров Марков Дата на раждане 19.07.1953 г. Място на раждане С. Осиковска Лакавица, обл. Софийска Вербувал го служител Ст. лейт. Румян Велчев Лалов на 12.06.1981 г., регистриран на 17.06.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Румян Велчев Лалов; Енчо Гаветски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, Ботевград, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-35073; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Правец, издигнат от БСП Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 181
Решение N° 2-223
от 07.08.2013 г.
община Грамада

Информатор; Агент "Киров" Йордан Петров Йотов

Дата на раждане: 03.10.1934
Място на раждане: гр. Грамада
Йордан Петров Йотов Дата на раждане 03.10.1934 г. Място на раждане гр. Грамада Вербувал го служител лейт. Е. Михайлов на 10.03.1952 г., регистриран на 24.06.1954 г. Ръководил го служител лейт. Е. Михайлов; о. р. Тодор Младенов Лилов; о. р. В. Петков; о. р. Д. К. Вълчанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС; ДС, управление V-VII; ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; агент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-390 (См); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 33/ 14.05.1991 г. за унищожаване работно дело IР-261 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1957 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК на община Грамада от 24.10.1990 г. до 16.10.1991 г.; Общински съветник от 29.10.1995 г. до 05.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Киров" Начко Славчев Начев

Дата на раждане: 03.05.1944
Място на раждане: с. Водна, обл. Видин
Начко Славчев Начев Дата на раждане 03.05.1944 г. Място на раждане с. Водна, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Минчо Колев на 04.01.1964 г., регистриран на 27.02.1964 г. Ръководил го служител о. р. Минчо Колев; о. р. Георги Терзиев; о. р. Теню Шиваров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I, управление III-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-3209. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Директор ИПК от 20.12.1990 г. до 01.12.1995 г. Ръководител катедра от 11.12.1995 г. до 01.07.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More