Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кокиче намери 13 резултата / The search @pseudo Кокиче found 13 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Съдържател на явочна квартира "Кокиче" Петко Атанасов Петков

Дата на раждане: 05.12.1950
Място на раждане: с. Буйново, обл. Търговище
Петко Атанасов Петков Дата на раждане 05.12.1950 г. Място на раждане с. Буйново, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Стефан Станев на 16.03.1985 г., регистриран на 20.03.1985 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кокиче Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1504/ 20.03.1990 г. с искане да се унищожи делото на "Кокиче". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 29.10.1990 г.; Кмет на кметство Макариополско до 17.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Съдържател на явочна квартира "Кокиче" Паскал Костадинов Арнаудов

Дата на раждане: 23.06.1948
Място на раждане: гр. Хасково
Паскал Костадинов Арнаудов Дата на раждане 23.06.1948 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Иван Петров на 20.04.1987 г., регистриран на 27.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кокиче Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 496/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-37 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК Хасково от 28.08.1990 г. до 24.10.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Съдържател на явочна квартира "Кокиче" Георги Димитров Георгиев

Дата на раждане: 13.02.1956
Място на раждане: гр. Средец
Георги Димитров Георгиев Дата на раждане 13.02.1956 г. Място на раждане гр. Средец Вербувал го служител ст. лейт. Радослав Йорданов Кутийски на 12.01.1989 г., регистриран на 01.02.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Радослав Йорданов Кутийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кокиче Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1443; рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Средец, издигнат от МК "Вяра морал родолюбие отговорност - национален идеал за Единство"- политически клуб "Екогласност" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Димитров Георгиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Кокиче" Иванка Пенева Дончева

Дата на раждане: 08.03.1959
Място на раждане: с. Зафирово, обл. Силистра
Иванка Пенева Дончева Дата на раждане 08.03.1959 г. Място на раждане с. Зафирово, обл. Силистра Вербувал я служител о. р. С. Караджов на 18.06.1987 г., регистрирана на 01.07.1987 г. Ръководил я служител о. р. С. Караджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кокиче Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 260/ 13.02.1990 г. за унищожаване делата на Я/К "Кокиче". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Сокол, общ. Главиница, издигната от ПП "ГЕРБ" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-623
от 10.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Плевен

Съдържател на явочна квартира "Кокиче" Димитър Досев Русев

Дата на раждане: 11.12.1946
Място на раждане: гр. Плевен
Димитър Досев Русев Дата на раждане 11.12.1946 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Д. Пенев на 12.02.1975 г., регистриран на 10.03.1975 г. Ръководил го служител о. р. Д. Пенев; о. р. Красимир Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВр-ДС-II-III по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кокиче Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2982/ 31.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 8241/ 1990 г. материалите на Я/К "Кокиче". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветници в община Плевен, издигнат от ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Кокиче " Иван Костов Иванов

Дата на раждане: 23.10.1945
Място на раждане: С. Орляк, обл. Добрич
Иван Костов Иванов Дата на раждане 23.10.1945 г. Място на раждане С. Орляк, обл. Добрич Вербувал го служител Иван Стоянов Иванов на 13.08.1979 г., регистриран на 29.08.1979 г. Ръководил го служител Иван Стоянов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кокиче Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2163/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 113/ 09.03.1990 г. на лично дело на "Кокиче"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Тервел, издигнат от НДСВ - Земеделски Народен Съюз Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 4
Решение N° 181
от 02.02.2011
регионални печатни издания

Съдържател на явочна квартира "Кокиче" Нешко Траянов Узунов

Дата на раждане: 24.04.1960
Място на раждане: гр. Хасково
Нешко Траянов Узунов Дата на раждане 24.04.1960 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител капитан Димитър Иванов Спасов на 25.02.1987 г., регистриран на 13.03.1987 г. Ръководил го служител капитан Димитър Иванов Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кокиче Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 1; лично дело IА-1088. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "С НЮЗ.бг" ООД Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Нешко Траянов Узунов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. „Тракия вест" ООД – вестник „Тракийски агровести" – гр. Пловдив Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. "ЧЕРНО МОРЕ ПРЕС” ЕООД – вестник "Черно море" – гр. Варна Проверени са 6 лица. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов.....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов.................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров…………………… 2. Валери Георгиев Кацунов....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева……………………. 5. Татяна Колева Кирякова……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов…………………….. Решение № 181/ 02.02.2011 г.
Решение N° 2-134
от 29.01.2013 г.
община Средец

Съдържател на явочна квартира "Кокиче" Георги Димитров Георгиев

Дата на раждане: 13.02.1956
Място на раждане: гр. Средец
Георги Димитров Георгиев Дата на раждане 13.02.1956 г. Място на раждане гр. Средец Вербувал го служител ст. лейт. Радослав Йорданов Кутийски на 12.01.1989 г., регистриран на 01.02.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Радослав Йорданов Кутийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кокиче Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1443; рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Димитров Георгиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-568
от 28.10.2015 г.
община Хисаря

Съдържател на явочна квартира "Кокиче" Евтим Стефанов Евтимов

Дата на раждане: 14.12.1948
Място на раждане: с. Соколица, обл. Пловдив
Евтим Стефанов Евтимов Дата на раждане 14.12.1948 г. Място на раждане с. Соколица, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Слав Бозуков на 16.12.1983 г., регистриран на 03.01.1984 г. Ръководил го служител о. р. Слав Бозуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кокиче Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2358/ 28.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 192/ 18.05.1990 г. делото на "Кокиче". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 05.11.1999 г. до 29.09.2001 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Кокиче" Иванка Пенева Дончева

Дата на раждане: 08.03.1959
Място на раждане: с. Зафирово, обл. Силистра
Иванка Пенева Дончева Дата на раждане 08.03.1959 г. Място на раждане с. Зафирово, обл. Силистра Вербувал я служител о. р. С. Караджов на 18.06.1987 г., регистрирана на 01.07.1987 г. Ръководил я служител о. р. С. Караджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кокиче Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 260/ 13.02.1990 г. за унищожаване делата на Я/К "Кокиче". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Сокол, общ. Главиница, издигната от ПП "ГЕРБ"
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Кокиче " Стойчо Костадинов Пешков

Дата на раждане: 16.04.1943
Място на раждане:
Стойчо Костадинов Пешков Дата на раждане 16.04.1943 г. Място на раждане Вербувал го служител Хр. Йовчев на 04.12.1972г., регистриран на 15.12.1972 г. Ръководил го служител Хр. Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кокиче Документи, въз основа на които е Картон обр. 4; рег. дневник; протокол Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 установена принадлежността към органите по чл. 1 рег. № КА 79/1990 г. за унищожаване на дело I Я 3731; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на с. Сапарево, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил, издигнат от СДС
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Кокиче" Красимир Спасов Беличовски

Дата на раждане: 12.02.1954
Място на раждане: гр. Димитровград
Красимир Спасов Беличовски Дата на раждане 12.02.1954 г. Място на раждане гр. Димитровград Вербувал го служител о. р. Н. Марков на 13.06.1984 г., регистриран на 14.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Н. Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кокиче Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 848/ 16.01.1990 г. за унищожаване с протокол № 272/ 1990 г. материалите на Я/К "Кокиче". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-388 от 2002 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-150/ 13.03.2013 г. –- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Кокиче" Златко Колев Буров

Дата на раждане: 27.10.1953
Място на раждане: гр. Смолян
Златко Колев Буров Дата на раждане 27.10.1953 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител кап. Иван Тенчев Лавчев на 18.02.1991 г. Ръководил го служител кап. Иван Тенчев Лавчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кокиче Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1729; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "НОВА АЛТЕРНАТИВА" в 29-и МИР-Хасково Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Златко Колев Буров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More