Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кол намери 4 резултата / The search @pseudo Кол found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-35
от 11.07.2012 г.
лица, регистрирани избирателните комисии за участие в избори на 22.07.2012г.

Съдържател на явочна квартира "Кол" Пенко Петков Лилкин

Дата на раждане: 01.05.1948
Място на раждане: с. Крачимир, обл. Видин
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-115
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Видин

Съдържател на явочна квартира "Кол" Пенко Петков Лилкин

Дата на раждане: 01.05.1948
Място на раждане: с. Крачимир, обл. Видин
Пенко Петков Лилкин Дата на раждане 01.05.1948 г. Място на раждане с. Крачимир, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Енчо Киров на 25.05.1983 г., регистриран на 10.06.1983 г. Ръководил го служител о. р. Енчо Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 11/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на дело ІЯ-263; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Белоградчик, издигнат от ПП "Български Социалдемократи" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-35/ 11.07.2012 г. – кандидати за частични избори – 22.07.2012 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Кол " Пенко Пенков Лилкин

Дата на раждане: 01.05.1948
Място на раждане: С. Крачимир, обл. Видин
Пенко Пенков Лилкин Дата на раждане 01.05.1948 г. Място на раждане С. Крачимир, обл. Видин Вербувал го служител Енчо Киров на 25.05.1983 г., регистриран на 10.06.1983 г. Ръководил го служител Енчо Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 11/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на дело ІЯ-263; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Белоградчик, издигнат от БСП
Решение N° 2-219
от 31.07.2013 г.
община Белоградчик

Съдържател на явочна квартира "Кол" Пенко Петков Лилкин

Дата на раждане: 01.05.1948
Място на раждане: с. Крачимир, обл. Видин
Пенко Петков Лилкин Дата на раждане 01.05.1948 г. Място на раждане с. Крачимир, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Енчо Киров на 25.05.1983 г., регистриран на 10.06.1983 г. Ръководил го служител о. р. Енчо Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 11/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на дело ІЯ-263; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990г.; Общински съветник от м. октомври 1991 г. до м. октомври 1995 г. и от м. октомври 2003 г. до м. октомври 2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-35/ 11.07.2012 г. – кандидати за частични избори – 22.07.2012 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-115/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 147/ 06.07.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More