Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Колев намери 36 резултата / The search @pseudo Колев found 36 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-34
от 11.07.2012 г.
Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски

Секретен сътрудник "Колев" Константин Борисов Тричков

Дата на раждане: 27.02.1949
Място на раждане: гр. Перник
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Колев" Костадин Владимиров Шарков

Дата на раждане: 12.09.1952
Място на раждане: гр. София
Костадин Владимиров Шарков Дата на раждане 12.09.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Дамян Николов на 14.05.1980 г., регистриран на 21.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Дамян Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26526 и работно дело IР-11796. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция до 01.01.1991 г.
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Агент "Колев" Ваньо Николов Ковачев

Дата на раждане: 26.08.1957
Място на раждане: гр. Враца
Ваньо Николов Ковачев Дата на раждане 26.08.1957 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Цанко Иванов на 28.12.1981 г., регистриран на 10.02.1982 г. Ръководил го служител о. р. Цанко Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-03, 02, 03; ДС-03, 10, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29479 и работно дело IР-15210; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.09.2005 г. до 28.09. 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Агент "Колев" Тодор Георгиев Кендеров

Дата на раждане: 02.01.1944
Място на раждане: с. Карабунар, обл. Пазарджик
Тодор Георгиев Кендеров Дата на раждане 02.01.1944 г. Място на раждане с. Карабунар, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Христо Тодоров Христов на 25.06.1968 г., регистриран на 04.07.1968 г. Ръководил го служител о. р. Христо Тодоров Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІІ армия-ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 89/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-20731 и работно дело ІР-4059. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор до 01.11.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Колев" Иван Данев Токаджиев

Дата на раждане: 07.07.1952
Място на раждане: Гр. Разград
Иван Данев Токаджиев Дата на раждане 07.07.1952 г. Място на раждане Гр. Разград Вербувал го служител Ст. лейт. Красимир Бориславов Корнажев на 11.05.1989 г., регистриран на 31.05.1989 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Красимир Бориславов Корнажев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС, отдел 06, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4-3 бр.; лично дело IА-3930; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Директор РТВЦ-Русе от 04.04.1994 г. до 30.07.1995 г. Изпълнителен директор от 31.07.1995 г. до 06.06.1996 г. И. д. генерален директор от 07.06.1996 г. до 22.12.1997 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Данев Токаджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър председатели, заместник министър председатели, министри и заместник министри
Решение N° 2-1055
от 19.09.2017 г.
община Елхово

Агент "Колев" Стоян Христов Бакалов

Дата на раждане: 18.01.1948
Място на раждане: гр. Елхово
Стоян Христов Бакалов Дата на раждане 18.01.1948 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител лейт. Владимир Георгиев Каменов на 19.12.1979 г., регистриран на 05.01.1980 г. Ръководил го служител лейт. Владимир Георгиев Каменов; о. р. Атанасов; о. р. Христов; о. р. Илия Николов Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-Елхово по линия на ВГУ и на управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2282 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стоян Христов Бакалов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-684
от 22.07.2016 г.
община Главиница

Агент "Колев" Исмет Кабил Хабил

Дата на раждане: 06.07.1952
Място на раждане: с. Дичево, обл. Силистра
Исмет Кабил Хабил Дата на раждане 06.07.1952 г. Място на раждане с. Дичево, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Николай Василев Караджов на 29.11.1977 г., регистриран на 06.12.1977 г. Ръководил го служител о. р. Николай Василев Караджов; лейт. Христо Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр.; протокол рег. № 260/ 13.02.1990 г. за унищожаване материалите на "Колев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 21.11.1995 г. до 27.10.2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Исмет Кабил Хабил към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-598
от 25.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Колев" Тодор Петков Буров

Дата на раждане: 12.04.1953
Място на раждане: с. Жълтуша, обл. Кърджали
Тодор Петков Буров Дата на раждане 12.04.1953 г. Място на раждане с. Жълтуша, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Профир Митев Профиров на 03.06.1975 г., регистриран на 20.06.1975 г. Ръководил го служител о. р. Профир Митев Профиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на аг. "Колев". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Ардино, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Тодор Петков Буров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Сътрудник " Колев " Боян Кирилов Йорданов

Дата на раждане: 25.06.1942
Място на раждане: Гр. София
Боян Кирилов Йорданов Дата на раждане 25.06.1942 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Стоян Танев на 16.09.1971 г. Ръководил го служител Стоян Танев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Соф. окр. управление на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 22805 и работно дело IР-7479; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Кандидат за общински съветник в общ. Костинброд, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Колев " Ваньо Николов Ковачев

Дата на раждане: 26.08.1957
Място на раждане: Гр. Враца
Ваньо Николов Ковачев Дата на раждане 26.08.1957 г. Място на раждане Гр. Враца Вербувал го служител Цанко Иванов на 28.12.1981 г. Ръководил го служител Цанко Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-03, 02, 03; ДС-03, 10, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 29479 и работно дело IР-15210; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Враца, издигнат от Съюз на демократичните сили
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Колев " Георги Димитров Андонов

Дата на раждане: 30.03.1949
Място на раждане: С. Михалич, обл. Хасково
Георги Димитров Андонов Дата на раждане 30.03.1949 г. Място на раждане С. Михалич, обл. Хасково Вербувал го служител Ст. лейт. Симеон Колев Вутев на 25.07.1975 г., регистриран на 31.07.1975 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Симеон Колев Вутев; Патриков; майор Л. Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел VІІІ, отделение 5-о Качеството, в което е осъществявано агент Решение № 20/ 19.12.2007 г. 73 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело ІА-1590; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Карлово, издигнат от ПП “ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ”
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Осведомител "Колев" Димитър Костадинов Калдиев

Дата на раждане: 05.02.1950
Място на раждане: гр. Пловдив
Димитър Костадинов Калдиев Дата на раждане 05.02.1950 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Любен Хр. Николов на 29.03.1974 г., регистриран на 10.04.1974 г. Ръководил го служител о. р. Любен Хр. Николов; о. р. Страхил Пранджев; о. р. Светлозар Палийски; о. р. Митко Данов; о. р. Атанас Георгиев Гочев; ст. лейт. Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I; управление III-III-V; управление III-сект. ВКР-10 САК Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от "Българската лява коалиция" в 17-и ИР-Пловдив-област За Димитър Костадинов Калдиев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-517
от 09.06.2015 г.
община Радомир

Агент "Колев" Сашко Стоянов Василев

Дата на раждане: 14.09.1948
Място на раждане: гр. Радомир
Сашко Стоянов Василев Дата на раждане 14.09.1948 г. Място на раждане гр. Радомир Вербувал го служител о. р. Владимир Д. Ковачев на 21.09.1966 г., регистриран на 28.09.1966 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Д. Ковачев; о. р. Николов; о. р. Илиев; о. р. Георги Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-Перник; ДС, управление III-III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. За Сашко Стоянов Василев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Колев" Илия Петров Димитров

Дата на раждане: 27.08.1951
Място на раждане: гр. Петрич
Илия Петров Димитров Дата на раждане 27.08.1951 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител подп. Атанас Атанасов Мазноков на 06.12.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г. Ръководил го служител подп. Атанас Атанасов Мазноков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС-Петрич по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2313 (Бл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1937 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Член на контролен орган /Контролен съвет/ на фирма – длъжник „АГРО ЮГ” АД, гр. Петрич Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Колев" Георги Димитров Андонов

Дата на раждане: 30.03.1949
Място на раждане: с. Михалич, обл. Хасково
Георги Димитров Андонов Дата на раждане 30.03.1949 г. Място на раждане с. Михалич, обл. Хасково Вербувал го служител Ст. лейт. Симеон Колев Вутев на 25.07.1975 г., регистриран на 31.07.1975 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Симеон Колев Вутев; Патриков; майор Л. Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел VІІІ, отделение 5-о Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело ІА-1590; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Карлово, издигнат от ПП "Политически клуб "Екогласност"" Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент; съдържател на явочна квартира " Колев; Клуба " Димитър Георгиев Калчев

Дата на раждане: 21.11.1945
Място на раждане: Гр. Русе
Димитър Георгиев Калчев Дата на раждане 21.11.1945 г. Място на раждане Гр. Русе Вербувал го служител Игнат Иванов на 01.06.1978 г., регистриран на 14.06.1978 г. Ръководил го служител Игнат Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Колев; Клуба Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1875/ 12.04.1990 г. за унищожаване на Я/К "Клуба"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Министър на държавната администрация - 24.07.2001 г. - 16.08.2005 г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Колев " Иван Данев Токаджиев

Дата на раждане: 07.07.1952
Място на раждане: Гр. Разград
Иван Данев Токаджиев Дата на раждане 07.07.1952 г. Място на раждане Гр. Разград Вербувал го служител Ст. лейт. Красимир Бориславов Корнажев на 11.05.1989 г., регистриран на 31.05.1989 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Красимир Бориславов Корнажев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС, отдел 06, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-3930; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на културата Решение № 25/ 12.02.2007 г. 28
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Колев " Красимир Великов Христов

Дата на раждане: 26.09.1955
Място на раждане: Гр. Плевен
Красимир Великов Христов Дата на раждане 26.09.1955 г. Място на раждане Гр. Плевен Вербувал го служител Димитър Кечашки на 27.06.1980 г. Ръководил го служител Димитър Кечашки Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03-03-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА- 25762 и на работно дело ІР-10966; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в общ. Добрич, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Колев, Христо " Марин Иванов Коджаиванов

Дата на раждане: 28.03.1941
Място на раждане: С. Малево, обл. Хасково
Марин Иванов Коджаиванов Дата на раждане 28.03.1941 г. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 6 Място на раждане С. Малево, обл. Хасково Вербувал го служител Илия Владинов Николов на 25.03.1961 г.; Иван Пилев Иванов на 14.06.1976 г. Ръководил го служител Илия Владинов Николов; Иван Пилев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление V-ІV-2; ІІІ-ІV-2-ДС; Об. У на МВР-Димитровград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Колев, Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник-2 бр.; картон обр. 4-2 бр.; формализирана карта на лично дело ІА-805 (Хс); протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Хасково, издигнат от БЗНС
Решение N° 2-461
от 04.02.2015 г.
община Луковит

Сътрудник "Колев" Спас Пелов Спасов

Дата на раждане: 29.08.1932
Място на раждане: с. Бежаново, обл. Ловеч
Спас Пелов Спасов Дата на раждане 29.08.1932 г. Място на раждане с. Бежаново, обл. Ловеч Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Гунчев на 30.05.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Гунчев; майор Георги Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 18821; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Бежаново до 21.10.1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Спас Пелов Спасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-134
от 29.01.2013 г.
община Средец

Агент "Колев" Иван Георгиев Кичев

Дата на раждане: 30.01.1936
Място на раждане: с. Вълчаново, обл. Бургас
Иван Георгиев Кичев Дата на раждане 30.01.1936 г. Място на раждане с. Вълчаново, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Илия Димов Инджов на 18.07.1968 г., регистриран на 19.08.1968 г. Ръководил го служител о. р. Илия Димов Инджов; о. р. Димитър Мавров; о. р. К. Адамов; о. р. Пл. Дончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2635 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-713 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на с. Вълчаново от декември 1991 г. до ноември 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Агент "Колев" Иван Данев Токаджиев

Дата на раждане: 07.07.1952
Място на раждане: гр. Разград
Иван Данев Токаджиев Дата на раждане 07.07.1952 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител Ст. лейт. Красимир Бориславов Корнажев на 11.05.1989 г., регистриран на 31.05.1989 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Красимир Бориславов Корнажев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС, отдел 06, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4-3 бр.; лично дело IА-3930; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Данев Токаджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 54/ 26.11.2008 г. – БНТ Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Агент "Колев" Русен Манов Карабелиев

Дата на раждане: 02.07.1955
Място на раждане: с. Червена вода, обл. Русе
Русен Манов Карабелиев Дата на раждане 02.07.1955 г. Място на раждане с. Червена вода, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Свилен Таков на 12.11.1984 г., регистриран на 26.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Свилен Таков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-VI-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с искане "да се прегледа и унищожи" работно дело IР-821 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-794
от 13.12.2016 г.
община Правец

Агент "Колев" Николай Ненчев Ненчев

Дата на раждане: 23.12.1957
Място на раждане: гр. Ботевград
Николай Ненчев Ненчев Дата на раждане 23.12.1957 г. Място на раждане гр. Ботевград Вербувал го служител Майор Цветко Тодоров Катеринкин на 19.11.1984 г., регистриран на 13.12.1984 г. Ръководил го служител Майор Цветко Тодоров Катеринкин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС, отделение Правец Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-32901; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 259
от 14.09.2011
община Сандански

Агент "Колев" Благой Ефремов Панковски

Дата на раждане: 18.01.1937
Място на раждане: с. Микрево, обл. Благоевград
Благой Ефремов Панковски Дата на раждане 18.01.1937 г. Място на раждане с. Микрево, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Ангел Запрянов Колегов на 14.12.1957 г., регистриран на 10.01.1958 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Запрянов Колегов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-9678. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на общината от 01.11.1990 г. Секретар на ВрИК до 31.10.1991 г. Общински съветник от 13.10.1991 г. до 1995г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Осведомител; Агент "Колев" Калуд Събев Куртев

Дата на раждане: 08.05.1949
Място на раждане: гр. Айтос
Калуд Събев Куртев Дата на раждане 08.05.1949 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител Вербуван на 31.03.1974 г., регистриран на 11.04.1974 г.; възстановен от о. р. Николай Стайков на 15.10.1984 г., регистриран на 10.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Николай Стайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VIII, управление III-IV-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник - 2 бр. картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 82/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-23720 (неунищожено и преминало в IА-29040); протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29040 и работно дело IР-8535. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на щаб от 07.06.1992 г.
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент "Колев" Иван Първанов Чукуров

Дата на раждане: 26.01.1963
Място на раждане: гр. Стражица
Иван Първанов Чукуров Дата на раждане 26.01.1963 г. Място на раждане гр. Стражица Вербувал го служител о. р. Севдалин Иванов Събев на 28.12.1981 г., регистриран на 28.01.1982 г. Ръководил го служител о. р. Севдалин Иванов Събев; о. р. Диян Върбанов; о. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II, управление III-Х-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 882/ 20.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 00143/ 14.02.1990 г. личното и работното дело на аг. "Колев". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Стражица, издигнат от ПП "ДРОМ"
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент; Агент "Колев" Николай Александров Иванов

Дата на раждане: 03.10.1954
Място на раждане: гр. София
Николай Александров Иванов Дата на раждане 03.10.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Илия Антонов Илиев на 30.10.1980 г., регистриран на 11.11.1980 г. Ръководил го служител о. р. Илия Антонов Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 13.03.1998 г. За Николай Александров Иванов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-655
от 26.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Колев" Пламен Иванов Петков

Дата на раждане: 15.06.1966
Място на раждане: гр. Нови пазар
Пламен Иванов Петков Дата на раждане 15.06.1966 г. Място на раждане гр. Нови пазар Вербувал го служител полк. Никола Христов Симеонов на 23.11.1985 г., регистриран на 05.12.1985 г. Ръководил го служител полк. Никола Христов Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ВВ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2244 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-43/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2244 (Шн) (налично); протокол рег. № С КА-44/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1069 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в община Нови пазар, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявява установената с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Колев " Мустафа Ахмед Амиш

Дата на раждане: 18.02.1951
Място на раждане: С. Борино, обл. Смолян
Мустафа Ахмед Амиш Дата на раждане 18.02.1951 г. Място на раждане С. Борино, обл. Смолян Вербувал го служител Разузнавач Костадин Георгиев Атанасов на 12.12.1974 г. Ръководил го служител Разузнавач Костадин Георгиев Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана с псевдоним декларация за сътрудничество; собственоръчно написано агентурно сведение; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководил го служител; документи от ръководилия го служител; картони обр. 1 и 3; делоФ1, а.е. 3646; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12- 1717/ 07.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Кандидат за общински съветник в общ. Борино, издигнат от ПП "Ред,законност и справедливост"
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Джейхан; Колев " Неждет Мустафа Ахмед

Дата на раждане: 08.04.1957
Място на раждане: С. Медовец, обл. Варна
Неждет Мустафа Ахмед Дата на раждане 08.04.1957 г. Място на раждане С. Медовец, обл. Варна Вербувал го служител Лейт. Тодор Василев Тодоров на 15.10.1976 г., регистриран на 29.10.1976 г. Ръководил го служител Лейт. Тодор Василев Тодоров; лейт. Георги Борисов Табаков; кап. Петър Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел III, отделение II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Джейхан; Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-143; работно дело IР-147; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ Решение № 22/ 29.01.2008 г. 66 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от ДПС
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Колев " Николай Ненчев Ненчев

Дата на раждане: 23.12.1957
Място на раждане: Гр. Ботевград
Николай Ненчев Ненчев Дата на раждане 23.12.1957 г. Място на раждане Гр. Ботевград Вербувал го служител Майор Цветко Тодоров Катеринкин на 19.11.1984 г., регистриран на 13.12.1984 г. Ръководил го служител Майор Цветко Тодоров Катеринкин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС, отделение Правец Решение № 22/ 29.01.2008 г. 74 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-32901; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Правец, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Колев " Николай Христов Манев

Дата на раждане: 03.09.1949
Място на раждане: С. Драганово, обл. Велико Търново
Николай Христов Манев Дата на раждане 03.09.1949 г. Място на раждане С. Драганово, обл. Велико Търново Вербувал го служител Кап. Севдалин Тодоров Градинаров на 26.12.1979 г., регистриран на 16.01.1980 г. Ръководил го служител Кап. Севдалин Тодоров Градинаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Велико Търново, отдел ДС, отделение транспортно Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; Решение № 22/ 29.01.2008 г. 79 картон обр. 4; лично дело IА-3216; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за общински съветник в общ. Горна Оряховица, издигнат от „ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "СОЛИДАРНОСТ”"
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Колев " Цветко Петров Наков

Дата на раждане: 15.07.1952
Място на раждане: С. Бачево, обл. Благоевград
Цветко Петров Наков Дата на раждане 15.07.1952 г. Място на раждане С. Бачево, обл. Благоевград Вербувал го служител Кап. Йордан Димитров Финдрин на 08.12.1980 г., регистриран на 19.12.1980 г. Ръководил го служител Кап. Йордан Димитров Финдрин; ст. лейт. Ж. Живев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2979 (Бл); работно дело IР-2086 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Разлог, издигнат от КОАЛИЦИЯ ”НАШИЯТ ИЗБОР” /НДСВ и БДС „РАДИКАЛИ”/ Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Информатор "Колев" Георги Стефанов Георгиев

Дата на раждане: 05.05.1933
Място на раждане: с. Ставерци, обл. Плевен
Георги Стефанов Георгиев Дата на раждане 05.05.1933 г. Място на раждане с. Ставерци, обл. Плевен Вербувал го служител ст. лейт. Иван Митев Начев на 03.08.1955 г., регистриран на 20.08.1955 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Митев Начев; о. р. Иван Бонев; о. р. Чорбаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-II-III, управление V-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 772/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IИ-20827. Снемане от действащия оперативен отчет 1957 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 180/ 26.01.2011 г. – Министерството на отбраната - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Колев" Димитър Борисов Рималовски

Дата на раждане: 24.09.1942
Място на раждане: гр. Пловдив
Димитър Борисов Рималовски Дата на раждане 24.09.1942 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Крум Иванов Женков на 10.11.1971 г., регистриран на 23.11.1971 г. Ръководил го служител о. р. Крум Иванов Женков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 41/ 21.05.1990 г. делата на агент "Колев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More