Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Костадинов намери 5 резултата / The search @pseudo Костадинов found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Костадинов" Богомил Давидков Дождевски

Дата на раждане: 05.06.1940
Място на раждане: гр. София
Богомил Давидков Дождевски Дата на раждане 05.06.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Владимир Ст. Марков на 15.08.1975 г., регистриран на 07.01.1976 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Ст. Марков; о. р. Кръстьо Петков Кръстев; о. р. Иван Делев Димовски; о. р. Славко Савов; о. р. Ж. Димитров; о. р. П. Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Костадинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3891. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 15.05.2002 г. до 26.04.2007 г.
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Агент "Костадинов" Георги Стоянов Георгиев

Дата на раждане: 28.08.1959
Място на раждане: гр. Николаево
Георги Стоянов Георгиев Дата на раждане 28.08.1959 г. Място на раждане гр. Николаево Вербувал го служител вербуван на 15.11.1983 г., регистриран на 06.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Емилиян Козловски; о. р. Божидар Божилов; о. р. Чилев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІХ-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Костадинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-30173 и работно дело ІР-15952. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД от 13.04.2005 г. до 26.05.2005 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Костадинов " Станимир Делев Кючуков

Дата на раждане: 02.02.1958
Място на раждане: Гр. Каблешково
Станимир Делев Кючуков Дата на раждане 02.02.1958 г. Място на раждане Гр. Каблешково Вербувал го служител Лейт. Велчо Иванов Велчев на 02.12.1980 г., регистриран на 15.12.1980 г. Ръководил го служител Лейт. Велчо Иванов Велчев; кап. Христо Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, отделение VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Костадинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилиге го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-620 (Бс) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Поморие, издигнат от ПП “Български демократичен съюз- Радикали”
Решение N° 2-609
от 18.02.2016 г.
ЗАД ВИКТОРИЯ

Агент "Костадинов" Илко Желев Господинов

Дата на раждане: 05.05.1959
Място на раждане: гр. Сливен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Костадинов " Людмил Николов Ракиджийски

Дата на раждане: 08.04.1948
Място на раждане: С. Усойка, обл. Кюстендил
Людмил Николов Ракиджийски Дата на раждане 08.04.1948 г. Място на раждане С. Усойка, обл. Кюстендил Вербувал го служител Подп. Серафим Панев Маноилов на 19.11.1979 г., регистриран на 22.11.1979 г. Ръководил го служител Подп. Серафим Панев Маноилов; ст. лейт. В. Димитров; лейт. Пламен Николов Станчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Оу на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Костадинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело IА-1337; работно дело IР-1124; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 35 Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за общински съветник в общ. Дупница, издигнат от “ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ“

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More