Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кръстев намери 15 резултата / The search @pseudo Кръстев found 15 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-27
от 27.06.2012 г.
Югозападен университет Неофит Рилски -Благоевград

Агент "Кръстев" Хачик Дикран Хачикян

Дата на раждане: 11.02.1944
Място на раждане: гр. Хасково
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-19
от 14.06.2012 г.
Министерството на труда и социалната политика

Агент "Кръстев" Раймонд Николов Сапарев

Дата на раждане: 09.12.1952
Място на раждане: гр. София
Раймонд Николов Сапарев Дата на раждане 09.12.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Огнян Новачков Тодоров на 02.02.1989 г., регистриран на 07.03.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Огнян Новачков Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кръстев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34488; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 22.07.1993 г. до 26.10.2006 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Раймонд Николов Сапарев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Кръстев" Ташко Стефанов Делийски

Дата на раждане: 25.02.1950
Място на раждане: с. Черни Вит, обл. Ловеч
Ташко Стефанов Делийски Дата на раждане 25.02.1950 г. Място на раждане с. Черни Вит, обл. Ловеч Вербувал го служител лейт. Тодор Асенов Великов на 17.11.1977 г., регистриран на 24.11.1977 г. Ръководил го служител лейт. Тодор Асенов Великов; лейт. Владимир Иванов Маринков; лейт. Сергей Петков; лейт. Валентин А. Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кръстев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3; обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е. 2679; лично дело IА-2086 (Пл); работно дело IР-782 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“” ЕАД – гр. Плевен Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ташко Стефанов Делийски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-45/ 01.08.2012 г. – Медицински университет - Плевен Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Кръстев " Иван Анастасов Мандов

Дата на раждане: 05.03.1923
Място на раждане: Гр. София
Иван Анастасов Мандов Дата на раждане 05.03.1923 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Стефан Ангелов Неделчев на 11.03.1966 г., регистриран на 19.03.1966 г. Ръководил го служител Стефан Ангелов Неделчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано Агент Решение № 14 / 04.09.2007 г. 34 сътрудничеството Псевдоними Кръстев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 94/ 27.03.1990 г. (Вн) за работно дело ІР-1113; лично дело І О-260 (Вн) МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Кръстев " Никола Иванов Мишев

Дата на раждане: 18.08.1955
Място на раждане: Ст. Димитров
Никола Иванов Мишев Дата на раждане 18.08.1955 г. Място на раждане Ст. Димитров Вербувал го служител Вл. Димитров на 20.11.1987 г. Ръководил го служител Вл. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Кръстев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № КА-18/ 1990 г. на лично дело ІА-1245 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Кръстев" Иван Енчев Данаджиев

Дата на раждане: 13.08.1939
Място на раждане: гр. София
Иван Енчев Данаджиев Дата на раждане 13.08.1939 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Лазаров на 24.01.1959 г., регистриран на 03.02.1959 г. Ръководил го служител майор Лазаров; майор Марин Триф. Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кръстев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1314/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-36040. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в "Техностил" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Строително предприятие 1 ул. "Стара планина" 10, обособена част от общ. фирма "Технострой" Обявява установената и обявена с решение № 2-157/ 27.03.2013 г. – "Тексим Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Кръстев" Ташко Стефанов Делийски

Дата на раждане: 25.02.1950
Място на раждане: с. Черни Вит, обл. Ловеч
Ташко Стефанов Делийски Дата на раждане 25.02.1950 г. Място на раждане с. Черни Вит, обл. Ловеч Вербувал го служител лейт. Тодор Асенов Великов на 17.11.1977 г., регистриран на 24.11.1977 г. Ръководил го служител лейт. Тодор Асенов Великов; лейт. Владимир Иванов Маринков; лейт. Сергей Петков; лейт. Валентин А. Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кръстев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3; обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е. 2679; лично дело IА-2086 (Пл); работно дело IР-782 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по медицински науки – хирургични специалности и стоматология от 2003 г. до 2006 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ташко Стефанов Делийски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-45
от 01.08.2012 г.
Медицински университет Плевен

Агент "Кръстев" Ташко Стефанов Делийски

Дата на раждане: 25.02.1950
Място на раждане: с. Черни Вит, обл. Ловеч
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Кръстев" Александър Тодоров Ганчев

Дата на раждане: 13.05.1964
Място на раждане: гр. Варна
Александър Тодоров Ганчев Дата на раждане 13.05.1964 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител подп. Иван Стоянов Иванов на 13.11.1982 г., регистриран на 17.12.1982 г. Ръководил го служител подп. Иван Стоянов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кръстев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3375 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-3375 (Вн) (налично); протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1880 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ"
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Кръстев" Константин Кочев Костов

Дата на раждане: 11.09.1966
Място на раждане: гр. Ямбол
Константин Кочев Костов Дата на раждане 11.09.1966 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Румен Колегов на 19.06.1991 г., регистриран на 04.07.1991 г. Ръководил го служител о. р. Румен Колегов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кръстев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело IА-933. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 23.03.2007 г.
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент "Кръстев" Ангел Кирилов Събев

Дата на раждане: 22.04.1948
Място на раждане: с. Самоводене, обл. Велико Търново
Ангел Кирилов Събев Дата на раждане 22.04.1948 г. Място на раждане с. Самоводене, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Иван Илиев Димитров на 19.05.1979 г., регистриран на 9.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Иван Илиев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление трето, отдел седми, отделение второ ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Кръстев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го служител; картони обр. 4 - 3 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело IA-35285; доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г.; доклад на Служба „Сигурност на ВП и ВКР”, рег.№ СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Велико Търново, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Кръстев" Ангел Кирилов Събев

Дата на раждане: 22.04.1948
Място на раждане: с. Самоводене, обл. Велико Търново
Ангел Кирилов Събев Дата на раждане 22.04.1948 г. Място на раждане с. Самоводене, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Иван Илиев Димитров на 19.05.1979 г., регистриран на 9.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Иван Илиев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление трето, отдел седми, отделение второ ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Кръстев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го служител; картони обр. 4 - 3 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело IA-35285; доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г.; доклад на Служба „Сигурност на ВП и ВКР”, рег.№ СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Самоводене, общ. Велико Търново, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Кръстев " Ангел Кирилов Събев

Дата на раждане: 22.04.1948
Място на раждане: с. Самоводене, обл. Велико Търново
Ангел Кирилов Събев Дата на раждане 22.04.1948 г. Място на раждане с. Самоводене, обл. Велико Търново Вербувал го служител Иван Илиев Димитров на 19.05.1979 г., регистриран на 9.06.1979 г. Ръководил го служител Иван Илиев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление трето, отдел седми, отделение второ ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Кръстев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от Решение № 18/ 25.10.2007 г. 9 ръководилия го служител; картони обр. 4 - 2 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A, а.е. 35285; доклад на МВР № RB202009-001- 05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г.; доклад на Служба „Сигурност на ВП и ВКР”, рег.№ СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Самоводене, общ. Велико Търново, издигнат от БСП
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Кръстев" Александър Тодоров Ганчев

Дата на раждане: 13.05.1964
Място на раждане: гр. Варна
Александър Тодоров Ганчев Дата на раждане 13.05.1964 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител подп. Иван Стоянов Иванов на 13.11.1982 г., регистриран на 17.12.1982 г. Ръководил го служител подп. Иван Стоянов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кръстев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3375 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-3375 (Вн) (налично); протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1880 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ"
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Агент "Кръстев" Константин Кочев Костов

Дата на раждане: 11.09.1966
Място на раждане: гр. Ямбол
Константин Кочев Костов Дата на раждане 11.09.1966 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Румен Колегов на 19.06.1991 г., регистриран на 04.07.1991 г. Ръководил го служител о. р. Румен Колегов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кръстев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело IА-933. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.04.2008 г. до 30.04.2009 г. Н-к на сектор от 30.04.2009 г. Обявен с решение № 136/ 02.06.2010 г. - МВР

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More