Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Лале намери 32 резултата / The search @pseudo Лале found 32 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Съдържател на явочна квартира "Лале" Румен Йосифов Савов

Дата на раждане: 18.08.1950
Място на раждане: с. Дондуково, обл. Монтана
Румен Йосифов Савов Дата на раждане 18.08.1950 г. Място на раждане с. Дондуково, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Йото Пешев Йотов на 12.03.1975 г., регистриран на 26.03.1975 г. Ръководил го служител о. р. Йото Пешев Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР - Михайловград – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване на материали по делото № III-75/1990 г. доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Брусарци, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-475/ 18.03.2015 г. – община Брусарци Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-279
от 11.12.2013 г.
община Мездра

Съдържател на явочна квартира "Лале" Младен Петров Младенов

Дата на раждане: 21.03.1946
Място на раждане: с. Одоровци, обл. Монтана
Младен Петров Младенов Дата на раждане 21.03.1946 г. Място на раждане с. Одоровци, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Пламен Герговски на 13.08.1980 г., регистриран на 07.09.1980 г. Ръководил го служител о. р. Пламен Герговски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъде унищожено дело IЯ-129 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Съдържател на явочна квартира "Лале" Виолета Цаньова Белева–Хамънова

Дата на раждане: 02.11.1947
Място на раждане: гр. София
Виолета Цаньова Белева–Хамънова Дата на раждане 02.11.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Цанко Цанов на 17.04.1980 г., регистриран на 14.05.1980 г. Ръководил я служител о. р. Цанко Цанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 779/ 12.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 240/ 1990 г. материалите на Я/К "Лале". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор (член на редакционен съвет) Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-856
от 21.02.2017 г.
община Казанлък

Съдържател на явочна квартира "Лале" Иван Кунчев Иванов

Дата на раждане: 04.11.1936
Място на раждане: гр. Стралджа
Иван Кунчев Иванов Дата на раждане 04.11.1936 г. Място на раждане гр. Стралджа Вербувал го служител о. р. Васил Георгиев Янев на 09.11.1970 г., регистриран на 17.11.1970 г. Ръководил го служител о. р. Васил Георгиев Янев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № СЗ 54/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-105 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 41
от 25.06.2008
съдии

Съдържател на явочна квартира "Лале" Росица Димитрова Дамянова

Дата на раждане: 20.07.1943
Място на раждане: Гр. София
Росица Димитрова Дамянова Дата на раждане 20.07.1943 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Стоян Митов на 28.03.1975 г., регистрирана на 08.04.1975 г. Ръководил го служител Стоян Митов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол вх. № 1266/ 1990 г. с предложение за унищожаване на дело на Я/К "Лале"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съдия в Софийски градски съд/ ранг съдия във ВКС/ВАС
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Съдържател на явочна квартира "Лале" Герасим Каменов Каменов

Дата на раждане: 12.09.1943
Място на раждане: гр. Лом
Герасим Каменов Каменов Дата на раждане 12.09.1943 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Огнян Русев на 25.03.1982 г., регистриран на 16.04.1982 г. Ръководил го служител о. р. Огнян Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № А-17686/ 18.08.1999 г. с опис за унищожено дело IЯ-274 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира "Лале" Горан Ценов Горанов

Дата на раждане: 20.06.1948
Място на раждане: С. Доктор Йосифово, обл. Монтана
Горан Ценов Горанов Дата на раждане 20.06.1948 г. Място на раждане С. Доктор Йосифово, обл. Монтана Вербувал го служител Митко Йошев на 03.05.1979 г., регистриран на 14.05.1979 г. Ръководил го служител Митко Йошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Решение № 20/ 19.12.2007 г. 83 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 75/ 23.04.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-243; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Монтана, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"
Решение N° 2-251
от 30.10.2013 г.
община Криводол

Съдържател на явочна квартира "Лале" Янаки Борисов Петров

Дата на раждане: 31.07.1935
Място на раждане: с. Галатин, обл. Враца
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Съдържател на явочна квартира "Лале" Иван Димитров Кичев

Дата на раждане: 08.02.1960
Място на раждане: гр. Средец
Иван Димитров Кичев Дата на раждане 08.02.1960 г. Място на раждане гр. Средец Вербувал го служител о. р. Васил Рангелов на 10.07.1985 г., регистриран на 05.08.1985 г. Ръководил го служител о. р. Васил Рангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1890/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К "Лале". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Бургас, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Съдържател на явочна квартира "Лале" Елена Славчева Сотирова

Дата на раждане: 14.02.1948
Място на раждане: гр. София
Елена Славчева Сотирова Дата на раждане 14.02.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Огнян Китов на 08.12.1982 г., регистриран на 10.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Огнян Китов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-III РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2015/ 24.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 788/ 25.02.1990 г. материалите на Я/К "Лале". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к, директор Бюро по труда "Възраждане" от 01.01.1990 г. г. до 28.12.2006 г.
Решение N° 2-695
от 09.08.2016 г.
община Тутракан

Съдържател на явочна квартира "Лале" Людмил Спасов Янков

Дата на раждане: 12.10.1947
Място на раждане: с. Юпер, обл. Разград
Людмил Спасов Янков Дата на раждане 12.10.1947 г. Място на раждане с. Юпер, обл. Разград Вербувал го служител И. Николов на 26.07.1984 г., регистриран на 11.09.1984 г. Ръководил го служител И. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 23/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на делата на Я/К "Лале"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 04.11.1999 г. до 19.11.2007 г. Заместник-кмет на община Тутракан от 19.11.2007 г. до 03.10.2008 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира "Лале" Борис Горанов Иванов

Дата на раждане: 26.11.1931
Място на раждане: С. Игнатово, обл. Монтана
Борис Горанов Иванов Дата на раждане 26.11.1931 г. Място на раждане С. Игнатово, обл. Монтана Вербувал го служител Иван Петров Делев на 27.03.1973 г., регистриран на 09.06.1973 г. Ръководил го служител Иван Петров Делев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 549/ 27.05.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-402; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1235/ 17.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на ДА "Хасково" от 1985 г. до 1992 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Лале" Румен Йосифов Савов

Дата на раждане: 18.08.1950
Място на раждане: с. Дондуково, обл. Монтана
Румен Йосифов Савов Дата на раждане 18.08.1950 г. Място на раждане с. Дондуково, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Йото Пешев Йотов на 12.03.1975 г., регистриран на 26.03.1975 г. Ръководил го служител о. р. Йото Пешев Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР - Михайловград – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване на материали по делото № III-75/1990 г. доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на кметство Дондуково, общ. Брусарци, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-475/ 18.03.2015 г. – община Брусарци Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-614
от 23.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Съдържател на явочна квартира "Лале" Димитър Тодоров Ролев

Дата на раждане: 09.08.1948
Място на раждане: гр. Сърница
Димитър Тодоров Ролев Дата на раждане 09.08.1948 г. Място на раждане гр. Сърница Вербувал го служител о. р. Альоша Ковачев на 16.11.1977 г., регистриран на 23.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Альоша Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА 32/ 20.03.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Лале"; писмо вх. № 821/ 04.05.1991 г. за унищожаване делото на Я/К "Лале". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Велинград, издигнат от Партия "НОВА АЛТЕРНАТИВА" Обявява установената и обявена с решение № 324/ 07.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Лале " Георги Иванов Тодоров

Дата на раждане: 29.01.1944
Място на раждане: С. Подгоре, обл. Видин
Георги Иванов Тодоров Дата на раждане 29.01.1944 г. Място на раждане С. Подгоре, обл. Видин Вербувал го служител Цветан Никодимов на 19.12.1979 г. Ръководил го служител Цветан Никодимов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. на материалите на ЯК "Лале"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от Коалиция "Бъдеще за Видин" (ПП "Християн Социален Съюз", ПП "Народняшка Партия", ПП "Народен юмрук за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани" и ПП "Политически Клуб "Екогласност"") Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 2
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Лале " Лазар Илиев Данчев

Дата на раждане: 05.08.1941
Място на раждане: С. Борово, обл. Пловдив
Лазар Илиев Данчев Дата на раждане 05.08.1941 г. Място на раждане С. Борово, обл. Пловдив Вербувал го служител Атанас Гавраков на 08.10.1979 г. Ръководил го служител Атанас Гавраков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1, рег. № 35/ 14.05.1991 г. за унищожаване на дело ІЯ-247; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в общ. Лъки, издигнат от НДСВ
Решение N° 2-241
от 02.10.2013 г.
Обединена българска банка АД

Съдържател на явочна квартира "Лале" Иван Петров Тодоров

Дата на раждане: 11.02.1932
Място на раждане: с. Меляне, обл. Монтана
Иван Петров Тодоров Дата на раждане 11.02.1932 г. Място на раждане с. Меляне, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Георги Захариев Лилков на 20.06.1969 г., регистриран на 27.06.1969 г. Ръководил го служител о. р. Георги Захариев Лилков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 54/ 26.03.1990 г. материалите на Я/К " Лале". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Временен управителен съвет от 28.11.1989 г. и член на Управителен съвет от 31.01.1991 г. на "Михайловградска ТБ" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Съдържател на явочна квартира "Лале" Виолета Цаньова Белева–Хамънова

Дата на раждане: 02.11.1947
Място на раждане: гр. София
Виолета Цаньова Белева–Хамънова Дата на раждане 02.11.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Цанко Цанов на 17.04.1980 г., регистриран на 14.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Цанко Цанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 779/ 12.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 240/ 1990 г. материалите на Я/К "Лале". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Програмен директор в "Кроа България" ЕООД
Решение N° 2-63
от 13.09.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Монтана

Съдържател на явочна квартира "Лале" Румен Йосифов Савов

Дата на раждане: 18.08.1950
Място на раждане: с. Дондуково, обл. Монтана
Румен Йосифов Савов Дата на раждане 18.08.1950 г. Място на раждане с. Дондуково, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Йото Пешев Йотов на 12.03.1975 г., регистриран на 26.03.1975 г. Ръководил го служител о. р. Йото Пешев Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР - Михайловград – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване на материали по делото № III-75/1990 г. доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Брусарци, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧИСКА ПАРТИЯ" Обявява установената с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-475
от 18.03.2015 г.
община Брусарци

Съдържател на явочна квартира "Лале" Румен Йосифов Савов

Дата на раждане: 18.08.1950
Място на раждане: с. Дондуково, обл. Монтана
Румен Йосифов Савов Дата на раждане 18.08.1950 г. Място на раждане с. Дондуково, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Йото Пешев Йотов на 12.03.1975 г., регистриран на 26.03.1975 г. Ръководил го служител о. р. Йото Пешев Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР - Михайловград – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване на материали по делото № III-75/1990 г. доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Кмет на кметство Дондуково от м. ноември 1995 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент; съдържател на явочна квартира "Денев; Лале" Георги Димитров Васов

Дата на раждане: 12.02.1947
Място на раждане: с. Райово, обл. Софийска
Георги Димитров Васов Дата на раждане 12.02.1947 г. Място на раждане с. Райово, обл. Софийска Вербувал го служител вербуван на 04.12.1978 г., регистриран на 11.12.1978 г.; възстановен от о. р. Кънчо Д. Трифонов на 29.03.1984 г., регистриран на 10.04.1984 г. Ръководил го служител о. р. Кънчо Д. Трифонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС; СГУ на МВР-ДС-06-01 по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Денев; Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26518 и работно дело IР-11784; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3564. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Самоков, издигнат от ПП "РЗС" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-764
от 16.11.2016 г.
община Драгоман

Съдържател на явочна квартира; Агент; резидент "Лале; Мадев (Мадов)" Благой Георгиев Божилов

Дата на раждане: 29.08.1945
Място на раждане: с. Калотина, обл. Софийска
Благой Георгиев Божилов Дата на раждане 29.08.1945 г. Място на раждане с. Калотина, обл. Софийска Вербувал го служител полк. Христо Иванов Христозов на 31.07.1975 г., регистриран на 08.08.1975 г. Ръководил го служител полк. Христо Иванов Христозов; о. р. Иван Ганев Янков; о. р. Пенчо Пенчев; о. р. Тенчо Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ІІ ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент; резидент Псевдоними Лале; Мадев (Мадов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-33620; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 04.11.1991 г. до 13.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-553
от 14.09.2015 г.
община Лъки

Съдържател на явочна квартира "Лале" Лазар Илиев Данчев

Дата на раждане: 05.08.1941
Място на раждане: с. Борово, обл. Пловдив
Лазар Илиев Данчев Дата на раждане 05.08.1941 г. Място на раждане с. Борово, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Атанас Гавраков на 08.10.1979 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Гавраков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; протокол № 1, рег. № 35/ 14.05.1991 г. за унищожаване на дело ІЯ-247; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник 05.08.1997 г. до 02.11.1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Съдържател на явочна квартира "Лале" Стефан Любомиров Спасов

Дата на раждане: 29.11.1934
Място на раждане: гр. София
Стефан Любомиров Спасов Дата на раждане 29.11.1934 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Росен Кръстев на 16.11.1984 г., регистриран на 19.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Росен Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-III, управление IV-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3168/ 04.09.1990 г. за изключване на Я/К "Лале". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор на ИОХЦФ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 61
от 15.04.2009
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Лале" Стефан Петров Лилков

Дата на раждане: 09.05.1956
Място на раждане: Гр. Ямбол
Стефан Петров Лилков Дата на раждане 09.05.1956 г. Място на раждане Гр. Ямбол Вербувал го служител О. р. Владимир Георгиев на 20.11.1986 г., регистриран на 24.11.1986 г. Ръководил го служител О. р. Владимир Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо изх. № 3168/ 04.09.1990 г. за изключване на съдържател на явочна квартира "Лале". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Главен счетоводител от 1999 г. до 2000 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент; съдържател на явочна квартира "Денев; Лале" Георги Димитров Васов

Дата на раждане: 12.02.1947
Място на раждане: с. Райово, обл. Софийска
Георги Димитров Васов Дата на раждане 12.02.1947 г. Място на раждане с. Райово, обл. Софийска Вербувал го служител вербуван на 04.12.1978 г., регистриран на 11.12.1978 г.; възстановен от о. р. Кънчо Д. Трифонов на 29.03.1984 г., регистриран на 10.04.1984 г. Ръководил го служител о. р. Кънчо Д. Трифонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС; СГУ на МВР-ДС-06-01 по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Денев; Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26518 и работно дело IР-11784; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3564. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на с. Райово, общ. Самоков, издигнат от ПП "РЗС"
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Лале" Румен Йосифов Савов

Дата на раждане: 18.08.1950
Място на раждане: с. Дондуково, обл. Монтана
Румен Йосифов Савов Дата на раждане 18.08.1950 г. Място на раждане с. Дондуково, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Йото Пешев Йотов на 12.03.1975 г., регистриран на 26.03.1975 г. Ръководил го служител о. р. Йото Пешев Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Михайловград – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване на материали по делото № III-75/1990 г. доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Дондуково, общ. Брусарци, обл. Монтана, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Лале " Лазар Илиев Данчев

Дата на раждане: 05.08.1941
Място на раждане: С. Борово, обл. Смолян
Лазар Илиев Данчев Дата на раждане 05.08.1941 г. Място на раждане С. Борово, обл. Смолян Вербувал го служител Атанас Гавраков на 08.10.1979 г. Ръководил го служител Атанас Гавраков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Смолян - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване на дело ІЯ-247 рег. № 35/ 14.05.1991 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за кмет на общ. Лъки, обл. Пловдив, издигнат от НДСВ
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Лале " Румен Йосифов Савов

Дата на раждане: 18.08.1950
Място на раждане:
Румен Йосифов Савов Дата на раждане 18.08.1950 г. Място на раждане Вербувал го служител Йото Пешев Йотов на 12.03.1975 г. Ръководил го служител Йото Пешев Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Михайловград – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване на материали по делото №375/1990 г. доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І- 1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Дондуково, общ. Брусарци, обл. Монтана, издигнат от БСП
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Лале" Герасим Каменов Каменов

Дата на раждане: 12.09.1943
Място на раждане: гр. Лом
Герасим Каменов Каменов Дата на раждане 12.09.1943 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Огнян Русев на 25.03.1982 г., регистриран на 16.04.1982 г. Ръководил го служител о. р. Огнян Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № А-17686/ 18.08.1999 г. с опис за унищожено дело IЯ-274 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма длъжник – ЕФ "ВОНЕМАК", гр. Видин / ЕТ "ВОНЕМАК" – по бюлетина/ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Лале " Людмил Спасов Янков

Дата на раждане: 12.10.1947
Място на раждане: С. Юпер, обл. Разград
Людмил Спасов Янков Дата на раждане 12.10.1947 г. Място на раждане С. Юпер, обл. Разград Вербувал го служител И. Николов на 26.07.1984 г., регистриран на 11.09.1984 г. Ръководил го служител И. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 23/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на делата на Я/К "Лале"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Тутракан, издигнат от ПД”Социалдемократи”
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Лале " Първан Стоянов Манов

Дата на раждане: 08.11.1931
Място на раждане: С. Бъзовица, обл. Кюстендил
Първан Стоянов Манов Дата на раждане 08.11.1931 г. Място на раждане С. Бъзовица, обл. Кюстендил Вербувал го служител Христо Пашов на 22.06.1978 г., регистриран на 21.07.1978 г. Ръководил го служител Христо Пашов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. С КА-88/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-356; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общински съветник в общ. Дългопол, издигнат от ”ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More