Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Лъчезар намери 3 резултата / The search @pseudo Лъчезар found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Лъчезар " Витко Илиев Еленков

Дата на раждане: 14.04.1940
Място на раждане: Гр. София
Витко Илиев Еленков Дата на раждане 14.04.1940 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Радослав Владимиров Станев на 06.02.1967 г., регистриран от 24.02.1967 г. Ръководил го служител Радослав Владимиров Станев; Иван Шинков; Страхил Балов; Владимир Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление второ, отдел втори, отделение първо; ДС, управление II- Х-III; управление "И" Х; ДС, управление "И"-А-01; ДС, управление 04-02-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Лъчезар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-30757 МФ; работно дело IР-9634-3 тома; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Министър на промишлеността - 17.10.1994 г. - 26.01.1995 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Лъчезар" Веселин Илков Георгиев

Дата на раждане: 04.02.1952
Място на раждане: гр. Бургас
Веселин Илков Георгиев Дата на раждане 04.02.1952 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител подп. Славчо Георгиев Магурев на 09.12.1985 г., регистриран на 30.01.1986 г. Ръководил го служител подп. Славчо Георгиев Магурев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-IV, управление IV-III-IV, управление IV-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Лъчезар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-30540 и в работно дело IР-16317; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ХОЛИ ТРЕЙД" ООД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Лъчезар" Методи Иванов Ковачев

Дата на раждане: 11.02.1939
Място на раждане: гр. София
Методи Иванов Ковачев Дата на раждане 11.02.1939 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Йордан Николов Гайдаров на 18.12.1981 г., регистриран на 07.01.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Йордан Николов Гайдаров; лейт. Петър Йовков Лулчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-I; управление II-Х-II, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Лъчезар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36547; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1988/ 20.04.1990 г. с искане "да бъде заличен от общосправочната картотека обр. 4 ръководения от НСЗК" аг. "Лъчезар". Снемане от действащия оперативен отчет Съдружник във фирма – длъжник СД "РОЯЛ СИГНАЛ", гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Методи Иванов Ковачев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More